Frigjøring av innestengte følelser (ERS)

Emotional Release System (ERS) er en kinesiologi-basert metode som på en rask, enkel og effektiv måte kan identifisere og frigjøre innestengte følelser og/eller blokkeringer på hjertet som man ikke er bevisst på. Sistnevnte kan bestå av en eller flere innestengte følelser som har dannet et lag rundt hjertet for å beskytte det. Omtrent som å skrelle en løk kan disse frigjøres lag for lag til blokkeringen er borte. Ubalanser i kroppens energisystem kan være av fysisk, psykisk/mental, ernæringsmessig eller kjemisk art. Den psykiske/mentale delen (psyken) som har med det emosjonelle å gjøre, har blitt anslått å være årsak til rundt 90% av plager/problemer folk opplever å ha. 

Måten innestengte følelser og/eller blokkeringer blir identifisert på er gjennom muskeltesting (ja/nei). Vanligvis testes det på en arm. Når den aktuelle følelsen er identifisert kan den i noen tilfeller frigjøres med en gang uten at vi trenger å vite noe mer. Det er imidlertid ikke uvanlig at kroppen gir beskjed om at det trengs mer informasjon først. Det handler da om et behov for å bringe ting til bevissthet. For eksempel kan det være nødvendig å finne ut når følelsen oppsto (alder), hvor følelsen sitter i kroppen eller om den er arvet. Når nok informasjon er funnet kan den innestengte følelsen frigjøres i løpet av sekunder. Dette gjøres veldig enkelt og smertefritt gjennom stimulering av en viktig meridian i kroppen. Når noe har blitt frigjort vil muskelen som testes bekrefte dette.

 ERS,kinesiologi,muskeltesting,healing,forløsning,følelser

Om man midlertidig eller permanent ikke kan bli muskeltestet så er det mulig å la noen andre bli testet på vegne av seg. Denne fungerer da som en såkalt surrogat. Det er også mulig å anvende metoden på avstand ved bruk av en proxy (stedfortreder). Teknikken kan også benyttes i forhold til barn og dyr via en surrogat eller proxy. Underbevisstheten vet alt om oss og lyver aldri. Fordi det også er koblet til det universelle sinnet, er det mulig å teste på avstand eller via andre. Alt er energi og bevissthet.  

Jeg verdsetter metoden som et meget anvendelig og godt verktøy overfor klienter med ulike typer av ubalanser/problemer. De aller fleste mennesker har gjennom livet opplevd ting som har skapt innestengte følelser og/eller emosjonelle blokkeringer som påvirker dem videre i livet enten som smerter/ubehag eller problemer på andre måter/områder. Innestengte følelser kan også ha blitt arvet fra foreldre/forfedre, ha oppstått i et tidligere liv eller i perioden mellom liv (før man ble unnfanget). 

Er du uføretrygdet, minstepensjonist eller student får du honnør-pris. Se mer om dette i prisoversikten

For bestilling; gå til bestillingsskjemaet.