healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balanseringFrigjøring av innestengte følelser

Emotional Release System (ERS) er en kinesiologi-basert metode som på en rask, enkel og effektiv måte kan identifisere og frigjøre innestengte følelser og/eller blokkeringer på hjertet som vi ikke er bevisste på. Sistnevnte kan bestå av en eller flere innestengte følelser som har dannet et lag rundt hjertet for å beskytte det. Omtrent som å skrelle en løk kan disse frigjøres lag for lag til blokkeringen er borte. Ubalanser i kroppens energisystem kan være av fysisk, psykisk og åndelig art. Psyken som har med det emosjonelle å gjøre (tanker og følelser) har blitt anslått å ligge til grunn for 80-90% av plager/problemer vi opplever å ha.

Alle former for negative opplevelser kan potensielt føre til at en følelse blir innestengt og skaper en blokkering i energisystemet. Det trenger ikke være veldig traumatiske hendelser. Når vi er barn eller ekstra sårbare så skal det lite til for at noe går hardt innpå oss. Det kan for eksempel være noe så enkelt som en sleivete kommentar fra noen. Alt er energi og all energi har en frekvens (vibrasjonshastighet). Det gjelder også tanker og følelser. En kropp i ubalanse kan sammenlignes med et ustemt instrument. Det vibrerer ikke på en harmonisk frekvens. Dette gjør at signalene vi sender ut til omgivelsene våre kan mistolkes og føre til problemer også på andre områder i livet.

Kroppen har sitt eget bio-feedback system som er koblet til det underbevisste sinn (den "smarte kroppen"/kroppens iboende intelligens). Måten vi kommuniserer med den på er gjennom muskeltesting (ja/nei). Vanligvis testes det på en arm. Når den aktuelle følelsen er identifisert kan den ofte frigjøres med en gang uten at vi trenger å vite noe mer. Det er imidlertid ikke uvanlig at kroppen gir beskjed om at det trengs mer informasjon først. Det handler da om et behov for å bringe ting til bevissthet. For eksempel kan det være nødvendig å finne ut når følelsen ble innestengt (alder), hvem som var involvert, hvor den er lokalisert i kroppen eller om den er arvet eller absorbert fra andre. Når nok informasjon er funnet kan den innestengte følelsen frigjøres i løpet av sekunder. Dette gjøres veldig enkelt og smertefritt gjennom stimulering av en viktig meridian i kroppen. Når noe har blitt frigjort vil muskelen som testes bekrefte dette. 

  healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balansering

Når emosjonelle blokkeringer fjernes vil man umiddelbart eller innen kort tid kunne oppleve at tilstanden forbedres eller problemet blir borte. Hvorvidt dette skjer og i hvilken grad det skjer avhenger av ulike forhold og faktorer hos den enkelte, da all healing er individuelt betinget.

Om man midlertidig eller permanent ikke kan bli muskeltestet så er det mulig å la noen andre bli testet på vegne av seg. Denne fungerer da som en såkalt surrogat. Det er også mulig å anvende metoden på avstand ved bruk av en proxy (stedfortreder). Teknikken kan også benyttes i forhold til barn og dyr via en surrogat eller proxy. Kroppens underbevisste sinn (iboende intelligens/den smarte kroppen) vet alt om oss og lyver aldri. Fordi det også er koblet til det universelle sinnet, er det mulig å teste på avstand eller via andre. Alt er energi og bevissthet.  

Jeg verdsetter metoden som et meget anvendelig og godt verktøy overfor klienter med ulike typer av ubalanser/problemer. De aller fleste mennesker har gjennom livet opplevd ting som har skapt innestengte følelser og/eller emosjonelle blokkeringer som påvirker dem videre i livet enten som smerter/ubehag eller problemer på andre måter/områder. Innestengte følelser kan også som nevnt ha blitt arvet fra foreldre/forfedre, ha oppstått i et tidligere liv, i perioden mellom liv (før man ble unnfanget) eller i mors liv. 

Er du uføretrygdet, minstepensjonist eller student får du honnør-pris (gjelder "ERS fysisk oppmøte"). Se mer om dette i prisoversikten

Bestillingsinformasjon (gjelder "ERS på avstand"): Ved valg av dato og klokkeslett i bestillingsskjemaet, velg dagens dato samt "jeg lar deg velge tidspunkt" under valg av klokkeslett. Tjenesten vil bli utført så raskt som mulig og senest innen 7 dager etter mottatt bestilling. Dette fordi jeg er avhengig av å finne en tid som passer både for meg og personen som skal fungere som stedfortreder/proxy. En rapport med et sammendrag av det som ble funnet og frigjort/forløst vil bli sendt til deg på epost etter utført sesjon. Takk.

For bestilling; gå til bestillingsskjemaet.

PARKERING: Vennligst benytt gjesteparkeringen til Langåsen Borettslag (skiltet), som ligger ca 60-80 meter fra leiligheten. Ring meg om du trenger hjelp til å finne fram. 

Ordet følelser henviser i denne sammenhengen til våre EMOSJONER. Til forskjell fra fysiske kroppsfornemmelser er emosjoner de følelsene som oppstår (aktiveres) som en direkte reaksjon på tanker vi tenker (kognitiv virksomhet). Emosjoner sier noe om våre indre opplevelser i forhold til de oppfatninger og tanker vi har om den indre og ytre verden.