For readers that don't understand Norwegian, please GO HERE to see the english version!

QHHT® i Norge: Østlandet - Østfold - Fredrikstad

healer, healing, fjernhealing, regresjonsterapi, QHHT, livsveiledning

NB! Før eventuell bestilling av denne tjenesten MÅ ALL TEKST fra og med avsnittet "INFORMASJON OM PRISER OG BESTILLING" leses! Takk.

HEALING AV FRAMTIDEN ER NÅ

"Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv" (Quantum Healing Hypnosis Technique®) er en fantastisk måte å starte prosessen med å finne ut hvem du er, hva meningen med livet ditt er og hvordan DU kan helbrede deg selv fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig. Metoden gir deg en unik mulighet til å sette i gang din personlige prosess for healing, innsikt, forståelse og utvikling. "Ditt Høyere Selv" (omtales heretter HS) er med deg hele tiden og tar deg dit du trenger å gå for at dette kan skje. Veien mot en ny forståelse og opplevelse av livet du lever NÅ og "Ditt Virkelige Deg", begynner med reisen til et eller flere av dine tidligere liv. Min oppgave er å fungere som tilrettelegger, guide og medhjelper for deg på din personlige reise som ved tradisjonell regresjonsterapi. 

NÅ TILGJENGELIG PÅ KRÅKERØY I FREDRIKSTAD

Livet venter ikke på noen så la meg hjelpe deg med å leve i takt med det. "Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv" kan gi fornyet energi, et oppløftet vesen og velbalansert kropp. Metoden kan benyttes ved alle typer plager, smerter og sykdom eller i forhold til problemer på andre områder i livet.

Ditt Høyere Selv (HS) har informasjon om alt som noen gang har hendt sjelen din i alle tidligere liv (og samtidige/parallelle liv). Vi skaper våre erfaringer bevisst og ubevisst. Noen av de vanskelige situasjonene og problemene vi møter på kommer som et resultat av hendelser fra tidligere liv som vi har dratt med oss inn i dette livet. Ved å se på disse vil vi kunne gi slipp på det som har vært med på å prege oss negativt når vi forstår hva som skjedde og hvorfor. Denne teknikken gir deg en unik mulighet til å kunne kommunisere med HS for å få svar, innsikt, healing og eventuelt personlige beskjeder, råd eller veiledning i forhold til ting som har verdi for deg. Svarene bidrar til forløsning av negative følelser som ikke lenger gagner deg og hjelper deg med å sette livet ditt i perspektiv. Å være på jorden har gitt oss mange spørsmål om virkeligheten av det livet vi lever. Alle mennesker har en livsoppgave og alle liv en mening. Livet kan være fantastisk, fredfullt og oppfyllende når vi bare oppdager hvem vi er og hva vi er her for å gjøre og erfare/lære. La meg hjelpe deg med å oppdage Ditt Virkelige Deg!

"Det Høyere Selvet" er det selvet som eksisterer i full forståelse for oppsamlingen av erfaringer som ennå ikke har blitt forstått av det bevisste selvet. Det bistår med å oppnå healing samt videre programmering av framtidige opplevelser/erfaringer."
 
"Det Høyere Selvet kan velge å kommunisere med entiteten mens det befinner seg mellom livene eller er inkarnert i en fysisk kropp hvis de riktige banene/kanalene i sinnets røtter er åpnet." ~Ra

Ra ble kanalisert gjennom Carla Rueckert 1981-1984

høyere-selv, healer, healing, fjernhealing, regresjonsterapi, QHHT, livsveiledning

Ps! Selv om du ikke tror på reinkarnasjon eller tidligere liv så er dette en metode som uansett vil kunne være til god hjelp for deg. QHHT kan benyttes i forhold til det aller meste og er både enkel og likevel kraftfull. Du vil kunne ha en direkte tilgang på informasjonen du har i deg fra alle de opplevelsene du noen gang har hatt i nåværende eller tidligere liv, og på den måten finne årsakene til ting som preger- og påvirker deg negativt. Kommunikasjonen med din høyere bevissthet (ditt Høyere Selv) kan gi deg ytterligere svar på dette, i tillegg til healing som du tillates i forhold til din nåværende situasjon.

I videoene nedenfor forteller Dolores Cannon om den unike regresjonsteknikken hun selv utviklet og perfeksjonerte i løpet av en 40 års periode. Jeg er utøver av metoden og tilbyr dette som en av mine tjenester. Jeg oppfordrer deg til å se BEGGE videoene. 

      

Gi vennligst slipp på spesifikke forventninger i forhold til hvordan opplevelsen din vil bli. Man kan aldri vite hva det høyere selvet velger og gi av opplevelser, svar og healing. Dette vil alltid være individuelt betinget. Ikke alle opplever fantastiske og mirakuløse ting som det fortelles om i bøkene/videoene til Dolores. Still med blanke ark og stol på at du får det du er ment å få. Ingenting er tilfeldig. Selv "små" ting kan ha stor innvirkning på DITT liv, nettopp fordi det er til deg! ('Høyere Selv' blir i videoene ovenfor omtalt som 'The Subconscious' eller 'The SC'.)

Video: QHHT instruktør og utøver Julia Cannon (Dolores`datter) snakker om ting som er viktig for klienter å tenke over/vite i forbindelse med teknikken.

Bilde av sertifikat: Mine kvalifikasjoner er QHHT level 2.

Svar på spørsmål, uttalelser og misforståelser i forbindelse med QHHT.

QHHT-bloggartikler (artikler og healinghistorier)

Klienters tilbakemeldinger

Min profilside hos Quantumhealers.com

 

INFORMASJON OM PRISER OG BESTILLING

ALL TEKST NEDENFOR ER VIKTIG Å LESE FØR EVENTUELL BESTILLING / OPPMØTE

"Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv" er en investering som koster kr. 2500,-. Dette inkluderer digitalt lydopptak som sendes til deg på epost etter endt sesjon. Hvis du har honnør-kort eller studentbevis er prisen kr. 2000,-. 

NB! I meldingsfeltet ved bestilling; Skriv litt om hvorfor du ønsker å ha en sesjon (årsak/bakgrunn), samt hva du først og fremst ønsker å oppnå (hovedintensjon). Har du noen form for nedsatt funksjonsevne eller sykdom/diagnose så skal dette også oppgis. Ønsket dato for sesjonen må minst være 3 dager fram i tid. Jeg forbeholder meg retten til å kunne avvise klienter. 

- Vennligst forsøk å unngå og legge inn bestilling for en dato som er flere uker/måneder fram i tid (gjelder spesielt i sommerhalvåret). Det beste er 3-10 dager før datoen du ønsker å komme. Det gjør det enklere for meg å bekrefte om datoen passer eller ikke (jeg kan i perioder være bortreist i forbindelse med ferie, familiebesøk eller annet). PS! Jeg utfører IKKE regresjoner på lørdager. Søndager kun i spesielle tilfeller.

- All informasjon videre nedover denne siden siden MÅ LESES i god tid før en sesjon! Teksten inneholder viktig informasjon, praktiske opplysninger og råd/veiledning i forhold til forberedelser (du må lage deg en liste med spørsmål).

- Du må være minst 18 år og det må være ditt eget ønske å ha en sesjon. Det er ikke anledning til å ha med seg andre inn til sesjonen. Det kan i visse tilfeller gjøres unntak men da må dette ha blitt avtalt på forhånd. Det er heller ikke anledning for andre å vente på eiendommen (hvis du blir kjørt/fulgt til sesjonen). Disse må eventuelt komme å hente/møte deg etter sesjonen.

GENERELL OG PRAKTISK INFORMASJON OM SESJONEN

Tiden vi bruker på en sesjon varierer fra 4 - 6 timer. NB! Oppmøte/oppstart kl. 10.00.

I løpet av sesjonen utforsker vi ett eller flere av dine tidligere liv mens du er i en avslappet tilstand av transe. Tilstanden kan sammenlignes med dyp meditasjon hvor hjernebølgesvingningene dine senkes til dyp Alfa og/eller Theta-nivå. Det kan beskrives som mellomstadiet mellom våkenhet og søvn. Vi kontakter også ditt Høyere Selv for å få svar på aktuelle spørsmål, finne årsaker til ubalanser og blokkeringer og be om korrigering/forløsning av dette (healing). Ditt HS er alltid med deg fordi det er en del av deg. Det ønsker å hjelpe deg og vil derfor opprette en sterkere kontakt med deg når vi ber om det og gjøre deg i stand til å kanalisere det gjennom deg når du tillater det. Det kan sies å være en tilstand hvor et høyere aspekt av bevissthet er tilgjengelig. Det er denne bevisstheten vi kommuniserer med. HS er total og ren kjærlighet. En fantastisk energi som kan utføre mirakler. HS kjenner deg og vet absolutt alt om deg. De vet også hvorfor du har kommet og hva du er ment å skulle få hjelp med. HS ser det «store bildet». Ditt HS passer på deg og beskytter deg. Ingenting vil bli sagt eller gjort mot din vilje.

Din intensjon for sesjonen er viktig! Så snart du har tatt avgjørelsen om å ha en sesjon vil ditt HS begynne forberedelsene slik at du kan få de innsikter, svar og healing som er mest hensiktsmessig i forhold til din intensjon, livssituasjon og sjelelige utvikling. Dette blir regissert spesifikt for deg. Ditt bevisste sinn trenger å bli påminnet at det skal ta plass i baksetet på reisen og stole på at sjåføren (ditt HS) vet nøyaktig hva du trenger å se på/oppleve og forstå.

Det blir gjort et lydopptak av sesjonen. Jeg sender lydfilen til deg på epost etter sesjonen sånn at du kan lytte til det så mye du vil. 

Jeg har taushetsplikt og verner om deg som privatperson! Jeg vil aldri gi informasjon eller opplysninger om deg videre til en tredjepart. Det eneste jeg tar vare på er inntakskjemaet ditt samt en kopi av lydopptaket. Det er mulig jeg tar vare på epost-korrespondansen mellom oss for en periode. Ting du forteller meg om trenger jeg kun å vite på grunn av det arbeidet vi skal gjøre der og da. Etterpå har det ingen interesse for meg mer. Det blir mellom deg og meg. Uansett hvem du er og hva din historie er så garanterer jeg at du vil bli møtt med vennlighet, respekt og som et medmenneske. Jeg dømmer ingen!

I hovedtrekk vil sesjonen se slik ut: 

1. FORBEREDELSER: 

Dette inkluderer en "bli-kjent" del og gjennomgang av spørsmålene du har tatt med. (Lag en liste med spørsmål før du kommer. Bruk god tid på å tenke gjennom hva du vil spørre om. Lenger nede på siden finner du en liste med eksempler på ting- eller måter du kan spørre om/på. Husk på at spørsmålene skal være DINE. Du trenger å spørre om de tingene du mener kan ha størst betydning for din vekst/utvikling. Det er selvfølgelig også mulig å spørre om ting du er spesielt interessert i eller har en generell nysgjerrighet for.) 

Denne delen tar vanligvis 1-2 timer. Det kommer i hovedsak an på intervju-delen hvor du får muligheten til å fortelle mer inngående om hvem du er, om livet ditt og bakgrunnen for at du ønsker en sesjon. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte er det viktig at jeg får et bilde på- og en forståelse for hvem du er og hva som har vært med på å prege og forme deg til den du er i dag. Noe av dette vil være:

-Navn, alder, eventuell jobb, interesser og bakgrunn for ønsket om å ha en sesjon. 
-Personlig historie. En gjennomgang av hovedhendelsene i livet ditt.
-Hovedpersoner du har og/eller har hatt i livet ("Rolleliste").
-Eventuelle fysiske, psykiske/mentale og/eller følelsesmessige ubehag/plager og sykdom.

I tillegg brukes tid på å gi deg nødvendig forhåndsinformasjon og instruksjoner i forbindelse med det vi skal gjøre.

2. SELVE SESJONEN ("Tidligere liv" og "Høyere Selv" del): 

Etter at vi er ferdige med forberedelsene kommer vi til den delen hvor du legger deg ned for å slappe av. Du vil da bli guidet til et nivå av hypnose/transe som gjør at du blir veldig avslappet og sansene forsterket. Til dette anvendes en unik framgangsmåte spesielt utviklet for metoden. Generelt jobber vi på et noe dypere nivå enn hva som er vanlig ved en del andre former av regresjonsterapi selv om dette vil variere individuelt og ikke være avgjørende i forhold til hva man får ut av opplevelsen. Selv i en lettere tilstand av transe kan sanseinntrykk og annen informasjon oppfattes og formidles på en god måte. Den avslappede tilstanden kan beskrives som en halvbevisst tilstand mellom våkenhet og søvn, hvor du vil du være i stand til å oppleve tidligere liv og få kontakt med Ditt Høyere Selv for svar og healing. Det kan også være parallelle liv eller scener fra ditt nåværende liv. Denne delen tar vanligvis rundt 2 timer.

PS! Noen ganger kan det man opplever være scener eller en tilstand av væren (sanseinntrykk) fra noe man ikke selv har erfart, men være fra en virkelighet som matcher det man har behov å erfare i forbindelse med ens eget liv og utvikling. Nærmere bestemt et "imprint" (avtrykk). Det vil si at det er "lånte/kopierte" erfaringer fra en annens liv/eksistens som sjelen valgte å integrere som en del av deg før du inkarnerte. Å tro eller mene at det man ble vist er usannsynlig å ha opplevd i et virkelig liv kan derfor stemme, da det kan være delte minner fra alle slags livsformer og eksistenser. Det viktige er at det tjener sin hensikt som det er ment for deg.

3. AVSLUTNING / OPPSUMMERING: 

Til slutt bruker vil litt tid på å snakke om sesjonen din. Det vil si om hvordan du opplevde det hele samt høydepunkter (hendelser, følelser/reaksjoner, innsikter og healing) fra de forskjellige scenene/delene av sesjonen. Jeg gir også noen råd å ta med på veien som hjelp til deg i forhold til å kunne få så mye ut av sesjonen som mulig i tiden framover.

HA GOD TID! Du må i utgangspunktet ha god nok tid på deg til å kunne være hos meg i minst 6 timer (selv om det kan ta kortere tid). Altså, ikke ha andre ting du skal rekke som gjør at du kan være/bli stresset i forhold til tiden! Det er viktig at du slapper godt av. Husk dette når vi eventuelt skal sette opp en avtale.

KLÆR: Det anbefales at du har på deg klær som er komfortable å ligge i og ikke strammer. Du ligger på en god madrass under regresjonen for å ha bevegelsesfrihet og samtidig kunne slappe mest mulig av. Jeg har et utvalg av tepper og puter som du kan bruke som du vil.

MAT og DRIKKE: Sørg for å ha spist godt på forhånd. Har du ett stykke reisevei i tillegg til de ca 4-6 timene sesjonen varer, blir det lenge å gå uten mat. Ta derfor gjerne med deg noe enkelt å spise (f. eks. bananer, en ferdigsmurt matpakke eller annet). Da kan du spise like før eller etter sesjonen. Det er også mulig å legge inn en kort matpause under forhåndssamtalen, før selve induksjonen. Godt vann er tilgjengelig på behandlingsrommet.

TIPS/ANBEFALING: Spis sunt og drikk rikelig med vann i dagene før sesjonen. Dette kan ha betydning i forhold til cellenes funksjon og evnen til å endre bevissthetsnivåer. Som et ledd i forberedelsene kan det også anbefales å øve seg på hente fram minner og bruke sansene. Du kan gjøre det ved å lukke øynene og tenke på et sted, situasjon eller hendelse som du husker. Start først med å puste godt ned i magen noen ganger (gjennom nesen), og kjenn at du blir mer og mer avslappet for hver gang du puster ut (gjennom munnen). Fremkall så et minne og legg merke til følelsene og detaljene i det du observerer. 

Unngå å drikke kaffe eller andre koffeinholdige drikker 2-3 timer før sesjonen! Inntak av slike drikker kan føre til at du ikke klarer å slappe godt nok av. Hvis du skal møte hos meg tidlig på formiddagen så ikke dropp kaffen, men begrens inntaket til 1 kopp. (Tid for oppmøte er normalt kl. 10.00).

Et vanlig spørsmål mange har om hypnose er om alle kan bli hypnotisert. Om dette sier Dolores Cannon:

"Kraften av tro er sterk. Hvis du har noen tvil om du kan bli hypnotisert så er det en sjanse for at du ikke lar deg selv gå særlig dypt. Hvis du forstår hva hypnose er og vet at du har kontroll og føler deg trygg og komfortabel sammen med en sertifisert utøver, vil komfortnivået ditt fortelle deg om du kommer til å tillate deg selv å bli hypnotisert. Alle kan bli hypnotisert hvis de ønsker det og er trygge på det."

Du må ikke innta alkohol eller andre rusmidler før en sesjon. Under intervjuet vil jeg at du fullt ut skal kunne forstå hva det hele dreier seg om, og hva du kan forvente deg under sesjonen. Dette sikrer at du får en så god sesjon som mulig.

PARKERING: Vennligst benytt gjesteparkeringen til Langåsen Borettslag (skiltet), som ligger ca 60-80 meter fra leiligheten. Ring meg om du trenger hjelp til å finne fram. Jeg kan eventuelt møte deg på parkeringen om ønskelig.

PS! Om du bor ett stykke unna og skal reise med buss eller tog til Fredrikstad så kan jeg hente deg på buss- eller togstasjonen og kjøre deg tilbake igjen etter endt sesjon. Gi beskjed ved bestilling om du ønsker dette! Jeg tar 100 kroner for denne servicen. Det blir billigere enn å ta drosje. Å gå fra sentrum (buss-stasjonen) tar omtrent en halv time. Noe mer om du går fra togstasjonen.

FORBEREDELSER (viktig!)

Forbered en liste med spørsmål om ting du ønsker å få svar på som har med deg og ditt liv/eksistens å gjøre. Det kan være hva som helst. Har du ønsker om å få healing i forhold til spesifikke plager, sykdom eller andre ting så ta med dette på listen også. Det er ingen regel på hvor mange spørsmål du kan ha. En retningslinje kan være 10-15 spørsmål (+/-). Har du flere eller færre er det også greit. Av erfaring kan en del spørsmål gå inn i hverandre om det blir for mange av dem. Jeg garanterer ikke at du får svar på alle eller om du får svar i det hele tatt. Det avhenger av mange faktorer. Det blir som det blir. Stol alltid på at det som skjer er det som er ment å skulle skje.

SPØRSMÅLSLISTE

Har du relativt mange spørsmål så kan det være greit å ha med de viktigste tidlig på listen. Eventuelle spørsmål om årsakene til plager/sykdom og healing av dette kan samles som et hovedpunkt med underpunkter for hvert ubehag/problem. Husk at det skal være et ark med FERDIG FORMULERTE SPØRSMÅL. Ikke stikkord eller forklaringer som jeg må bruke tid på å tolke og formulere til spørsmål for deg. Ved gjennomgangen av spørsmålene kan du fortelle om bakgrunnen for hvert enkelt av dem og eventuelt gi nødvendig tilleggsinformasjon. Skriv ryddig og lesbart sånn at det er lett for meg å lese det. TIPS: De beste spørsmålene er spørsmål som gir et fortellende svar (ikke ja/nei svar). 

NB! Spørsmålene skal tas med til sesjonen og IKKE sendes til meg på forhånd.

Eksempler på spørsmål:

-Hvorfor valgte jeg denne inkarnasjonen?
-Hva er livsoppgaven min?
-Hvem av mine nærmeste har jeg levd sammen med før og hvilken relasjon hadde vi?
-Jeg har et vanskelig forhold til min _ _ _ (venn, søsken, forelder etc.). Hvordan kan det løses?
-En gang hadde jeg en merkelig (drøm, følelse, hendelse). Hva skjedde og hvorfor?
-Hvordan kan jeg utvikle min intuisjon og psykiske evner?
-Hva er det beste jeg kan gjøre for min åndelige utvikling?
-Jeg har alltid hatt stor interesse for (ting/emne). Hva er grunnen til det?
-Kan jeg møte min åndeguide eller skytsengel?
-Helt siden _ _ _ har jeg hatt _ _ _ (tilstand/sykdom/problem). Hvorfor? Kan det heales?
-Hva er grunnen til at jeg måtte oppleve _ _ _ (situasjon/hendelse)?
-Jeg møter stadig samme utfordring som handler om _ _ _. Hvorfor? Hva skal jeg lære/forstå?
-Jeg ønsker å kunne _ _ _ men føler at noe hindrer meg. Hva blokkerer meg i forhold til dette? 

I tillegg vil jeg anbefale at du har en klar intensjon for hva det er du ønsker å oppnå med sesjonen. Bestem deg for dette så fort som mulig sånn at ditt HS kan begynne jobben med å forberede deg allerede nå. Når du har intensjonen klart for deg og har tatt avgjørelsen om å komme, er forutsetningene til stede for at du kan få en god opplevelse i forhold til den hjelpen og de svarene du søker. Ikke vær overrasket om det oppstår endringer og forbedringer i livet ditt allerede før sesjonen! Vær spesielt oppmerksom på drømmer og meningsfulle sammentreff (synkronisiteter) som kan manifestere seg. 

For ytterligere å legge forholdene til rette så godt som mulig før sesjonen anbefaler jeg deg å kultivere en fullstendig og kjærlighetsfull tillit til ditt Høyere Selv. På den måten tar du allerede et steg ut av den 3-dimensjonale tenkemåten ("Vil det fungere? Vil jeg lykkes eller mislykkes? Vil jeg bli fornøyd eller misfornøyd?") og bevege deg inn i en høyere 4D frekvens hvor du aksepterer alt uten å dømme det, eller til og med en 5D-frekvens hvor du vil elske og verdsette din opplevelse uansett hva den blir. Dette vil hjelpe ditt eget- og andre høyere aspekter med å støtte deg og jobbe med deg i sesjonen.

OM HEALING

Ikke forvent deg mirakler selv om det er fullt mulig at det kan skje. Det er ikke jeg som utfører healingen. Min oppgave er å hjelpe deg sånn at du kan heale deg selv i samarbeid med ditt Høyere Selv og/eller "åndelige team" (hjelpere fra andre/høyere eksistensplan). Disse er behjelpelige med å sette i gang og utføre healing om det er hensiktmessig og tillates. Min oppgave er å være tilrettelegger og guide for at dette kan skje.

Hva som kan heales er individuelt betinget. I utgangspunktet er alt mulig og det er relativt sjelden at man blir nektet hjelp for noe selv om det kan finnes visse betingelser for healing over tid. Det kommer an på hva som er årsaken og hvorvidt man er klar for å gi slipp på- eller endre på ting. Noen ganger kan man ha valgt å ha erfaringen som plagen/sykdommen gir for sjelens læring og vekst. Når man har forstått årsaken og fått innsikten det skulle gi så vil det ikke lenger ha noen funksjon, noe som betyr at det kan heales helt og fullt. Om et symptom er en manifestasjon av en usunn vane, usunt tankemønster eller trossystem så vil du måtte være villig til å jobbe med deg selv og eventuelt gjøre nødvendige endringer for å forhindre at symptomet kommer tilbake (om du fikk healing av dette), eller for å få det til å forsvinne helt. I andre tilfeller vil det ikke kreves noe etterarbeid fra din side noe som betyr at healingen er permanent. Fullstendig healing kan skje umiddelbart men også over tid. Noen ganger skjer det kun delvis helbredelse av noe. Healing blir normalt ikke bli innvilget i tilfeller hvor man har valgt å leve med en sykdom eller funksjonshemming. Om en person ønsker å ha en plage eller sykdom (bevisst eller ubevisst) vil vedkommende blokkere ethvert forsøk på healing av dette. Enten på grunn av frykt for tap av identitet eller noe som har verdi for dem og som de ikke ønsker å gi slipp på. Fri vilje overstyrer alt. Derfor må du selv ville det og tillate det. Det er derfor ikke galt å hevde at all healing i virkeligheten er selvhealing.  

Surrogat-healing: Det også mulig å hjelpe noen man har et nært forhold til uten at personen selv er tilstede gjennom å fungere som surrogat for vedkommende. Det kan være aktuelt i tilfeller hvor noen på grunn av alvorlig sykdom, funksjonshemming, alder, økonomi eller av andre årsaker ikke kan møte til- eller gjennomføre en sesjon selv. Hvis den som skal hjelpes er myndig så forutsettes det at personen har gitt sin tillatelse til det på forhånd. Det er ikke nødvendig om det gjelder egne barn. Ei heller i forhold til personer som ikke er i stand til å uttrykke et slikt ønske selv, men hvor en nær omsorgsperson ber om hjelp for personen ut fra sin overbevisning om at vedkommende ville samtykket. Det er mulig å få svar på spørsmål og be om healing på denne måten.

SIST MEN IKKE MINST

Det store flertallet av klienter husker mye av det de opplevde mens de var i transe/hypnose. Dette er helt normalt. Å ikke huske noe som helst skjer meget sjelden. Selv om man er dypt avslappet hender det at noen føler seg så bevisst tilstede at de feilaktig tror at de ikke er i transe. Hypnose er ikke en narkosetilstand. Faktisk så forsterkes sansene og man blir mer fokusert og oppmerksom noe som gjør at man kan legge merke til de inntrykkene man får. Det at man føler seg tilstede og vet hva som foregår er helt normalt og har INGEN betydning i forhold til utbyttet av sesjonen. Det er heller ikke uvanlig å ha tvil i forhold til informasjon, svar og healing som blir/ble gitt. AKSEPTER OG STOL PÅ at det var akkurat det du hadde behov for (og var klar for) og at ingenting var tilfeldig. Husk at fantasien kommer fra det ubevisste sinnet som er nøkkelen til all den viten du/sjelen innehar.

Å gjennomgå en slik sesjon kan sammenlignes med å ha hatt en livlig drøm og derfor kan minnene fra din personlige reise raskt forsvinne fra minnet. Legg merke til drømmene dine de første dagene etter sesjonen (som regel 3 dager). I løpet av dette "vinduet" vil det være lettere for ditt HS og nå gjennom å kommunisere med deg mens du sover. Noen ganger vil man trenge litt tid til å bearbeide det som har skjedd og spesielt når noe meningsfullt har skjedd i løpet av så kort tid. Viktig informasjon kan bli gitt til deg som du ikke vil gå glipp av.

Det blir gjort opptak av sesjonen med digital lyd-opptaker og du vil få tilsendt lydfilen i etterkant slik at du kan høre gjennom det som ble sagt så mange ganger du vil. Erfaringer tilsier at det kan ha stor betydning for utbyttet av sesjonen fordi det er med på å gjenskape, forsterke og integrere opplevelsen hos deg sånn at du kan få mer innsikt, forståelse og healing for hver gang du lytter til det. Det er viktig at du hører på lydopptaket når du har fått det fra meg. Ikke vent for lenge med det. Jo oftere desto bedre. Det spesielt viktig at du lytter til opptaket ditt om du etter en tid begynner å tvile på opplevelsen din!

NB! Benytt hodetelefoner når du spiller av opptaket. Spesielt om du benytter bærbar-PC, nettbrett eller mobil. Dette sikrer en god nok lydgjengivelse. 

PS! Hvis du bruker Mac, Ipad eller Iphone (og ikke windows eller android) så er det fint om du nevner dette til meg når du kommer. Da kan jeg få konvertert lydfilen til mp3-format før jeg sender den til deg, sånn at du enkelt kan spille den av på enheten du bruker. 

For å bestille, gå til bestillingsskjemaet. 

 

"Du kan ikke definere deg selv i forhold til dine ytre omgivelser, men i forhold til ditt høyere indre vesen. Tenk på deg selv som en manifestasjon av 'noe' høyere. En slags høyere frekvens. Dette er den synlige forståelsen, og det vet du. For du kan ikke se atomer kan du vel? Du kan såvisst ikke se kreftene som holder atomene sammen. Der, i mikrokvanteverdenen, ligger svaret på alt. Vi kan ikke forstå det med vårt logiske og rasjonelle sinn, men vi føler det, intuitivt. Få deg selv på linje med disse greiene og du vil STRÅLE som solen." RUSSEL BRAND

 

Del på Facebook