I sesjoner med 'Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv' er alt mulig! Sesjonene utføres enten med 'Quantum Healing Hypnosis Technique' eller 'Beyond Quantum Healing' som begge er unike regresjons- og healing-teknikker utviklet for å kunne utforske sjelens tidligere opplevelser og gi oss svar på spørsmål om oss selv, sjelen og hele vår eksistens, samt få svar og healing fra vårt Høyere Selv. QHHT og BQH er begge godt egnet til formålet. 

QHHT ble utviklet av Dolores Cannon over en periode på mange år og har siden blitt veldig populær over hele verden. Dette mye på grunn av de mange bøkene Dolores skrev med utgangspunkt fra sesjonene hun utførte, men også de mirakuløse healingene som finner sted. BQH ble utviklet av Candace Craw Goldman og er en nyere og mer fleksibel metode. Candace var en god venn av Dolores og fungerte som medhjelper for henne i mange år. BQH har på relativt kort tid også blitt en kjent og populær metode. 

Det er mange gode grunner til å ha en Quantum Healing regresjon fordi det er så mye mer enn 'bare' healing. Vi vet aldri hva vårt Høyere Selv har planlagt for oss men det er alltid det vi trenger mest og er ment å erfare. Det er det som er viktigst for oss akkurat nå. Det Høyere Selvet er et aspekt av oss selv som har en mye høyere bevissthet. Det kan se det store bildet og ønsker alltid vårt beste og ønsker å hjelpe oss. Det er en energi av ren kjærlighet. I en avslappet tilstand av transe er vi i stand til å erfare det vårt Høyere Selv vil at vi skal oppleve og også la det komme gjennom og kommunisere med oss!

 

En QHHT sesjonshistorie

Synlige bevis for healing av traume fra et tidligere liv i form av samsvarende merker på klientens kropp dagen etter sesjonen hører til sjeldenhetene. Jeg er derfor veldig takknemlig for å ha fått oppleve dette som utøver av Quantum Healing Hypnosis Technique, eller populært forkortet QHHT®. (På norsk kaller jeg denne tjenesten for “Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv”.)

Nylig fasiliterte jeg en slik sesjon for en ung kvinnelig klient som blant annet hadde spørsmål om hva som kunne være årsaken til at hun alltid unngår diskusjoner. Eva fortalte at hun aldri ønsker å motsi andre av frykt for uenighet eller krangling. Om hun er tilstede når en diskusjon oppstår mellom andre så ønsker hun å trekke seg unna uansett om det pågår i fred og ro. Det var ingenting i livet hennes som kunne forklare denne irrasjonelle frykten.


I det første livet er hun en mann i en landsby tidlig på 1900-tallet. Det er lite å fortelle fra de første scenene vi utforsket. Det var et ganske typisk liv fra denne tidsperioden fram til hun entrer en scene hvor mannen hun opplever å være befinner seg i et rom sammen med et par andre menn. Det oppstår en diskusjon mellom dem noe som fører til at han blir angrepet av en av de andre mennene. Han blir presset brutalt og smertefullt ned mot et hardt underlag noe som fører til at nakken brekker og han dør av skadene.


Når man i en tilstand av transe opplever scener fra tidligere liv så kan disse oppleves som veldig reelle både fysisk og følelsesmessig. Det er veldig viktig å understreke at man aldri blir vist- eller får oppleve noe som man ikke er i stand til å takle. Om en traumatisk situasjon oppstår blir klienten påminnet at det er mulig å trekke seg unna og observere det som skjer på avstand uten å måtte føle på noe ubehag/smerte forbundet med det. Vi er alltid trygge fordi vårt “Høyere Selv” kjenner oss og passer på oss. Det vet nøyaktig hva vi har behov for i forhold til vår situasjon akkurat nå og vår videre utvikling.

Etter også å ha utforsket et liv som kvinne kommer vi til den delen hvor jeg ber om å få kontakt med hennes Høyere Selv, og på den måten kunne få svar på spørsmålene hun har med seg samt be om en 'scanning' og healing av henne i forhold til det hun har behov for. Det høyere selvet kan helbrede hva som helst og er alltid villig til å hjelpe når eller om det er hensiktsmessig. Vanligvis ber jeg om at dette blir utført med en gang. Fordi det høyere selvet ikke har noen problemer med å gjøre flere ting på en gang så kan vi fortsette med å stille spørsmål mens dette blir utført.


Jeg har lagt merke til at om en klient ikke er i stand til å ha en produktiv sesjon med tanke på å innhente/motta informasjon så vil de likevel få hensiktsmessig healing. Selv om en klient kanskje bedømmer sin sesjon som mislykket (hvis det ikke gikk som forventet) så vil den alltid være nøyaktig det de trengte eller var klar for å motta/erfare på det tidspunktet av livet. Ser man det fra et høyere perspektiv så finnes det ikke noe som heter en mislykket sesjon. Det er alltid en mening med det vi opplever og derfor noe å lære fra enhver situasjon.


Nå tilbake til Eva igjen. I følge henne var det så mye som skjedde i kroppen hennes at hun rett og slett ikke klarte å slappe tilstrekkelig av og roe ned sinnet nok til å klare og få med seg det hennes Høyere Selv formidlet til henne. Hun hadde fremdeles smerter i øvre del av ryggen, nakken og hodet fra skaden i det tidligere livet. Hun kjente veldig tydelig at hun ble jobbet med i dette området men også at mye skjedde i resten av kroppen. Etter at vi hadde avsluttet sesjonen sa hun at hun følte seg utrolig sliten. Smertene i nakkeområdet plaget henne fremdeles fordi healingen ennå ikke var ferdig. Dette er ikke uvanlig. Slike reaksjoner fra healing er kun midlertidige og går vanligvis over i løpet av ganske kort tid.


To dager etter sesjonen mottok jeg en veldig lang tekstmelding fra Eva hvor hun forteller meg at hun hadde våknet opp dagen etterpå og følt seg forfrisket og helt uten smerter. Samboeren hennes hadde lagt merke til at hun hadde flere blåmerker i nakken og lurte på hva i all verden det var som hadde skjedd med henne. Til å begynne med skjønte hun ikke hva han snakket om men så gikk det opp for henne. Hun forsikret meg om at ikke noe annet hadde skjedd med henne som kunne forklare blåmerkene, annet enn det hun opplevde i sesjonen. Hun hadde gått og lagt seg veldig tidlig på kvelden (kl. 20.30) fordi hun følte seg mer utmattet enn hun noen gang hadde opplevd. Hun sov godt gjennom hele natten noe som var uvanlig for henne på grunn av søvnproblemer.

healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balansering  healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balansering

Dessverre så tenkte hun ikke på å ta noe bilde av blåmerkene akkurat da fordi hun ikke lenger hadde noen smerter. Når hun kontaktet meg to dager etter sesjonen var blåmerkene nesten helt forsvunnet. Jeg ba henne likevel om å ta et bilde. Da hun gjorde dette var det et synlig merke igjen.

Jeg mener at denne historien er et bevis for realiteten av reinkarnasjon og at hendelser i tidligere liv kan han en stor påvirkning på våre nåværende liv. Det beviser videre at vi gjennom bruk av teknikker som QHHT kan bli bevisst på dem slik at de ikke fortsetter å prege oss. Når vi forstår hvor det kommer fra og hva som forårsaket det, kan det forløses og healing skjer. Når noe har tjent sin hensikt og vi ikke lenger har bruk for påminnelsen så vil symptomet forsvinne. Men QHHT handler ikke bare om healing av fysiske smerter eller fjerning av emosjonelle blokkeringer. Å utforske hendelser i tidligere liv kan også ha som hensikt å gi oss innsikter som hjelper igangsettingen av positive endringer på andre områder av livet. Vårt Høyere Selv vil alltid dirigere oss til de opplevelsene som er mest hensiktsmessig for oss å lære av og vokse fra, på tidspunktet for sesjonen.

Klikk her om du ønsker å lese anbefalingen/anmeldelsen som Eva uoppfordret skrev på min profil hos Quantumhealers.com (under reviews).

 

Tillatelse til å gjengi artikkelen er gitt så lenge den deles med alt innhold og ikke er endret på noen måte. Kildeinformasjonen med kopirett-varsel skal også være inkludert.

Copyright © Tom Arild Waagbø - Matrixhealing.no. Alle rettigheter reservert.


 <<< Quantum Healing sesjonshistorier - innholdsoversikt

Les om tjenesten Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv (QHHT og BQH).