I sesjoner med 'Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv' er alt mulig! Sesjonene utføres enten med 'Quantum Healing Hypnosis Technique' eller 'Beyond Quantum Healing' som begge er unike regresjons- og healing-teknikker utviklet for å kunne utforske sjelens tidligere opplevelser og gi oss svar på spørsmål om oss selv, sjelen og hele vår eksistens, samt få svar og healing fra vårt Høyere Selv. QHHT og BQH er begge godt egnet til formålet. 

QHHT ble utviklet av Dolores Cannon over en periode på mange år og har siden blitt veldig populær over hele verden. Dette mye på grunn av de mange bøkene Dolores skrev med utgangspunkt fra sesjonene hun utførte, men også de mirakuløse healingene som finner sted. BQH ble utviklet av Candace Craw Goldman og er en nyere og mer fleksibel metode. Candace var en god venn av Dolores og fungerte som medhjelper for henne i mange år. BQH har på relativt kort tid også blitt en kjent og populær metode. 

Det er mange gode grunner til å ha en Quantum Healing regresjon fordi det er så mye mer enn 'bare' healing. Vi vet aldri hva vårt Høyere Selv har planlagt for oss men det er alltid det vi trenger mest og er ment å erfare. Det er det som er viktigst for oss akkurat nå. Det Høyere Selvet er et aspekt av oss selv som har en mye høyere bevissthet. Det kan se det store bildet og ønsker alltid vårt beste og ønsker å hjelpe oss. Det er en energi av ren kjærlighet. I en avslappet tilstand av transe er vi i stand til å erfare det vårt Høyere Selv vil at vi skal oppleve og også la det komme gjennom og kommunisere med oss!

 

En QHHT sesjonshistorie

Eli (fiktivt navn) var en ungdommelig dame i 50-årene som hadde reist et godt stykke for å treffe meg. Hennes hovedintensjon for sesjonen var å finne ut av hva som er livsoppgaven hennes. Hun ønsket også å få svar og råd i forbindelse med spørsmål relatert til forhold, jobb, bosted, helse og et par andre ting. I tillegg håpet hun å få møte sin åndeguide. Fordi hun var bevisst på hva hun ønsket å finne ut av og få hjelp med, var spørsmålslisten hennes relativt kort.

I regresjonen opplevde hun scener fra tre forskjellige liv. To av dem på jorden og ett på en ukjent planet veldig langt unna. I det første av de to jordiske livene var hun en ca 45 år gammel mann med pene klær på et sted som kunne ligne Hellas. Fra dette lærte hun hvor viktig det er å stå opp for seg selv.

I det andre livet ble hun som Isis omgitt av overdådig luksus et sted i Egypt, drept med dolk av sin hemmelige elsker. Denne mannen viste seg å være den samme som hun nå er gift med og gav forklaring på en del ting hun hadde spørsmål om. Dolkestøtet gav henne innsikt om årsaken til ubehaget hun hadde hatt i brystområdet. Fordi måten hun ble drept på var så traumatisk tok jeg henne til et healingsted i høyere dimensjoner. Der ble hun møtt av sin åndeguide som var behjelpelig med å gi henne healing i forhold til hun trengte og svar på spørsmålene hun hadde med seg.

Det er imidlertid livet på den andre planeten som er bakgrunnen for denne blogghistorien. Det skulle vise seg å gi oss spennende og viktig informasjon rundt et tema som mange er opptatt av, nemlig det som gjerne omtales som "bevissthetsskiftet" (også kalt "oppstigningen" eller "The Event") hvor jorden og de som er klare for det, skal "stige opp" til 5. dimensjon. Andre uttrykk som har blitt nevnt er "innhøstingen" eller "The Harvest" (ref. "The RA Material"). Dette skal i følge ulike kilder være nært forestående. Dette kan ikke tidfestes da kilder fra høyere dimensjoner hvor tid ikke eksisterer har vanskelig for å gi korrekte tidsangivelser da de ser alt fra et større/høyere perspektiv. Det som er "snart" for dem kan være mange år for oss. 

Spørsmål folk stiller seg er hvorvidt dette skiftet er reelt, når det eventuelt kommer til skje eller hva som må til for at det skal skje og om alle eller bare noen vil "stige opp". Hvis ikke alle gjør det, hva skjer med dem? Vil de bli flyttet til en annen 3D planet eller vil de bare dø? Hva er eventuelt kriteriene for å bli med videre? Et sentralt spørsmål er selvfølgelig også på hvilken måte det hele vil skje på. Vil vi se det komme eller kommer det brått og uventet som en slags "bølge" som skyller over oss før vi rekker å blunke? Vil noen stige opp før andre? Det er omtrent like mange teorier som det er spørsmål, men selv om mye av informasjonen sammenfaller så er det også en del forskjeller. Det som ble kanalisert gjennom Eli i denne sesjonen kan forhåpentligvis være med på å klargjøre noe av dette.

healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balanseringEtter å ha reist i tid og rom kommer hun til et landskap som virker grelt uten noen vegetasjon. Overalt på bakken stikker det opp formasjoner som hun først synes ligner på sugekopper. Ingen livsformer er å se. Etter å ha sett seg rundt ber jeg henne rette oppmerksomheten mot kroppen sin og beskrive den for meg. Hun blir veldig overrasket over det hun ser. Føttene og knærne er veldig store mens lårene og leggene veldig tynne. Hun har fire store tær med harde tykke negler på hver fot. Også hendene har fire fingre på hver hånd med de samme tykke neglene. Huden er skrukkete og med en valnøttaktig farge. Tynne armer, tynn hals og et stort hode. Munnen bare beskrives som rar mens øyene som veldig store, runde og blå. En stor og bred panne og ikke noe hår på hodet. Hun føler at det er en veldig stor og monsteraktig kropp som er alt for stor for dette stedet. Likevel føler hun seg rolig og lett i kroppen. Når hun beveger seg må hun skreve og hoppe litt over og mellom de krater-aktige formasjonene på overflaten.

healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balanseringNår jeg etterhvert ber henne om å dra til det stedet hvor hun har tilholdssted og beskrive det fra utsiden, beskriver hun det som en slags kule som står på bakken. Materialet er ukjent men er på en måte levende og kan endre seg i form og tykkelse. For å komme seg inn går hun rett gjennom veggen. Der inne ser hun et kjempestort kontrollpanel med lys, spaker og diverse. Kulen som hun kan reise med hvor hun vil, har ikke noen synlig bunn i seg. Den brukes både som oppholdssted, fartøy og kontrollsenter. Det ingen møbler eller andre ting der inne. Det er bare kontrollpanelet som er solid/permanent. Når hun trenger andre ting kan hun bare skape det med fantasien og få det til å forsvinne igjen senere. 

Hun forteller at hun ikke har noe behov for å spise. Jobben hennes er å styre kontrollpanelet som fungerer som en operasjonssentral for de andre av hennes rase som er ute på oppdrag til mange forskjellig planeter i universet med skipene sine. Stedet hun befinner seg på fungerer som base og ladestasjon for dem. Fartøy blir fylt opp med lysenergi når de senker seg ned over et av kraterene på bakken. Fordi de kan fly med lysets hastighet går det raskt å reise til planeter som er veldig langt unna.

healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balanseringDa hun begynner å fortelle mer om hva jobben deres går ut på blir hun emosjonell. "Å, det er så fint!," sier hun. "De skaper under! De går ned til andre planeter og hjelper alle som trenger det. Det er jeg som bestemmer og forteller dem hvor de skal dra for å spre lys og kjærlighet med sin tilstedeværelse. Folk kan se oss som lys som kommer på himmelen (lyshimler). Vi kan forandre alt på himmelen. Vi kan gi energi gjennom lyset som påvirker alle som ser det, men de forstår ikke at det er en forandring som er på vei.

Det er noe STORT, STORT, STORT som skal skje! Når himmelen er helt rød og soloppgangene helt fantastiske, så glemmer folk seg selv et lite øyeblikk men tar det ikke inn i seg. De må ta det inn i hjertet sitt! Det fine lyset på himmelen er rensende i seg selv. Det er lyset som gir ny energi. For hver gang man ser lyset renses man gradvis litt etter litt. Det er så tung energi på jorden men nå skal alt bli lettere. Det er en forandring som skal skje inni kroppene til folk. De skal se lyset og føle at det er noe stort som skal endre seg. Vi kan krystallisere lyset som går inn i kroppen hos dem som ser og forandre den. Alle kan se lyset men ikke alle vil se det."

Jeg spør om hun kan si mer om dette som er/skal bli så stort?

healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balansering"Det er kroppene som skal endre seg. De blir gjennomsiktige, nesten som krystall. Det er vi som krystalliserer lyset. Vi kan sende lysbølger gjennom lys og omforme kroppen til mennesker som er så tunge som leire sånn at den blir veldig lett og fin. Det går nå en bølge over jorden som er nesten som et slør. Noen ser det og andre ikke. De som ikke vil se det får ikke være med denne gangen. Dette er et oppdrag vi har fått fra Gud.

Alle de fargerike himlene betyr noe. Det er krystallisering av energi og lys. Det er så fint for dem som ser det! Det er opp til hver enkelt å velge hva de vil. Bare de som er i ferd med å åpne opp energien sin kan bli med. De som ser lyset, åpner seg og slipper lyset inn i hjertet sitt. De skal få være med på en ny tid på jorda. Hjertet tiltrekkes av den sterke energien som er tilgjengelig."

Hva vil skje med dem som ikke blir transformert av lyset? Vil de bli flyttet til et annet sted?

"Nei, det er ingen som skal flyttes. Det handler om å lage flere lysbærere på jorden. At folk skal frelse (vekke) hverandre. Noen går foran før resten kommer etter. Det skal ikke være så mye lidelse lenger. Alt kommer til bli så lett. Forandret til lys og kjærlighet. Men det er noen som må forlate jorden. De som ikke vil se. De som ikke vil åpne seg. De må tilbake til kilden. Det er ikke så lenge til. Snart. Men det er noen veldig mørke krefter som prøver å ødelegge det. Kanskje klarer de det på en del av jorden for en stund, men de vil gå under når skiftet skjer. Alt kommer til å gå bra til slutt."

Hvordan kommer livet til å være på jorden i den nye tiden?

healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balansering"De som tar i mot lyset vil oppleve at jorden blir som et paradis igjen. Alt er grønt og fint og havet er rent. Alt blir renset av lyset. Noe vil stå igjen fra tidligere men det kommer til å bli et helt annet lys og mye grønnere over store deler av planeten. Folk kommer ikke til å være bundet til bygninger på samme måte som før, men leve mye mer i pakt med naturen.

Klimaet kommer til å bli varmere. Psykiske lidelser, angst og redsel vil forsvinne. Dyrene ser lyset og vi vil kunne kommunisere med dem og forstå hverandre bedre. Vi vil også kunne kommunisere med andre mennesker som er langt borte på en helt annen måte enn før. Det vil skje via tankene. Alt av høyspentledninger, master, telefoner, TV og lignende teknologi kommer til å være borte. Det er ikke behov for det."

Er det riktig at skiftet først vil skje når et stort nok antall mennesker har sett lyset og tatt det inn i sine hjerter?

"Ja, det er det. Folk må få tid på seg til å se. Det er en oppvåkningsfase først."

Vil det i forbindelse med skiftet være en periode hvor opprenskningen av det gamle skjer eller sier det bare "poff" så framstår jorden som en helt ny verden?

"Det er ting som kommer til å bli ødelagt som ikke er bra. Mange kommer til å dø som følge av det. Alle som har tatt inn lyset og er ment å gå videre vil klare seg. Fra disse ødeleggelsene vil det vokse fram noe nytt som er veldig fint."

Tilbake til dette med kroppene. Vil de fremdeles være fysiske selv om de er gjennomsiktige og veldig lette?

"Ja det er riktig. De vil være akkurat så fysiske som de var før men ikke så tunge. Man vil kunne velge hvilken alder kroppen skal ha. Alle kan være som barn uten egentlig å være barn."

Har dere andre oppgaver enn å spre lys til andre planeter?

"Våre eneste oppgaver er å fylle oss/lade opp med lys og gi til andre. Vi er veldig, veldig mange som gjør denne jobben. Mange. Akkurat nå er det kun rettet mot jorden fordi det har vært kritisk så lenge. Det er også andre raser som hjelper til. Vi er som en stor sverm av insekter som kommer mot jorden. Noen ganger leker vi oss på himmelen og lager masse lys. Det kan være fantastiske soloppganger, solnedganger eller andre plutselige lysfenomen som oppstår. Det er i farger som nesten ingen har sett på himmelen før. Vi kan gå sammen og lage alle slags former og farger. Vi leker oss med folk og lager sirkler og søyler av lys som får dem til å undre seg. De som velger å se vil se det. Fra operasjonssentralen har vi oversikt over absolutt alt. Vi vet hvem som trenger hjelp. Akkurat nå så er det jorden som har alt fokus. Det er der den tyngste energien er."

Etter sesjonen var Eli veldig fornøyd og hevdet hun hadde fått alt det hun ønsket seg av svar og healing. Det hadde vært en god og fruktbar sesjon. Hun kjente med en gang at positive ting hadde skjedd. Hun kjente seg mye lettere både fysisk og mentalt.

Tillatelse til å gjengi artikkelen er gitt så lenge den deles med alt innhold og ikke er endret på noen måte. Kildeinformasjonen med kopirett-varsel skal også være inkludert.

Copyright © Tom Arild Waagbø - Matrixhealing.no. Alle rettigheter reservert.


 <<< Quantum Healing sesjonshistorier - innholdsoversikt

Les om tjenesten Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv (QHHT og BQH).