Om Anvendt Kinesiologi:

healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balanseringAnvendt Kinesiologi (Applied Kinesiology) er en forholdsvis ny metode innenfor alternativ medisin sammenlignet med mange andre behandlingsformer. AK oppsto i 1964 og ble utviklet av den amerikanske kiropraktoren George Goodheart Jr. Ut fra dette ble senere mer spesialiserte teknikker og metoder utviklet, som "Touch For Health". 

Kinesiologi kan omtales som et biofeedback-system som lar oss identifisere og korrigere ubalanser i kroppen. Ubalanser kan være av strukturell, kjemisk eller mental art. Det vil si på det fysiske, miljømessige (inkluderer ernæring), emosjonelle og energimessige (elektriske) området. Sistnevnte omfatter også åndelige forhold. 

Når vi er friske flyter energien uhindret i meridian-banene (energibaner). Om et organ er i ubalanse vil den korresponderende muskelen ikke holde (være svak) ved testing. Det betyr at det har for lite energi (underenergi). Da vil det også finnes ett organ med overenergi. Energi kan ikke ødelegges bare omformes eller overføres. Det handler derfor om å stimulere systemet for å gjenopprette optimal energiflyt og balanse. 

De fleste har hørt om akupunktur og soneterapi. AK og nyere spesialiserte former for kinesiologi bygger på den samme østlige filosofien basert på 5-elements-loven (tre, ild, jord, metall og vann), samt Yin/Yang og Chi (livsenergi). Det finnes mange retninger innen kinesiologi men felles for alle er muskeltestingen. Avbalansering utføres ved massering, trykking, holding, lett banking og/eller stryking av punkter og meridianer. Andre metoder som kan benyttes er mentale teknikker, fysiske øvelser, homøopatiske midler, naturmidler og kostholdsveiledning/råd.


Bruksområder: 

Anvendt Kinesiologi bygger på forståelsen om at kroppen er et helhetlig og sammenhengende system. Å løse opp i blokkeringer og rette opp ubalanser kan derfor føre til positive effekter på mange ulike områder. AK er en samling verktøy som brukes for å hjelpe kroppen med å aktivere dens egen helbredelsesevne. AK blir blant annet benyttet ved angst, smerter, depresjoner, stress og lærevansker m.m. Andre eksempler kan være forebygging av sykdom, øke overskudd eller mestring av forskjellige aktiviteter. Det er også mulig å teste for allergier og matvareintoleranser samt mat eller tilskudd som virker styrkende.


Er kinesiologi trygt?

Det er få eller ingen rapporterte skader eller farer ved bruk av kinesiologi. Det er likevel viktig å tenke på at enkelte typer kosttilskudd kan gi bivirkninger, eller påvirke medisiner som inntas. Det tilrådes å konsultere lege i forbindelse med bruk av kosttilskudd, spesielt om du bruker medisiner. Kinesiologi som komplementær behandlingsmetode anses å ha liten risiko for de fleste. Det er uansett viktig å ikke avslutte medisinsk behandling eller erstatte dette med kinesiologi alene.


Touch For Health:

Touch for Health er verdens mest utbredte og brukte system innenfor kinesiologi. Millioner av mennesker har erfart TFH og hatt nytte av det. TFH er et frittstående system og en egen healingform. TFH regnes som grunnlaget for alle nyere former for kinesiologi. TFH ble utviklet av Dr. John Thie basert på Dr. Goodhearts oppdagelser (AK). 


Andre kinesiologi-baserte teknikker jeg bruker:

Emotional Release System (ERS):

Dette er min egen variant/hybrid-versjon av et par andre lignende metoder (hvorav den ene er kjent under navnet The Emotion Code). Dette systemet bruker også muskeltesting og er fantastisk i forhold til identifisering og frigjøring av innestengte følelser/emosjonelle blokkeringer som ofte ligger til grunn for fysiske plager og/eller problemer på andre områder. Metoden er like velegnet på avstand som ved personlig oppmøte. Les mer om ERS her.

AK Shortcuts: 

AK Shortcuts består av en stor samling godt utprøvde teknikker som i stor grad effektiviserer måten man går fram på for å identifisere ubalanser og korrigere/avbalansere disse. Hele AK Shortcuts serien består av 5 kurs. Disse er delt inn som AK Shortcuts 1, 2 og 3 samt kursene "The Endocrine System" og "20 conditions". Opphavsmann og lærer for disse hurtig-teknikkene er Dr. Sheldon Deal (DC, NMD, DIBAK). Jeg har tatt alle kursene.

NB! AK Shortcuts-sesjoner ligger pr. nå ikke som valgbar enkeltstående tjeneste i bestillingsskjemaet. Foreløpig kan du kun bestille dette i kombinasjon med Healing på benk.

PS! Jeg tar i mot klienter i forbindelse med AK Shortcuts øvingssesjoner. Du betaler da kun kr. 400,-. Tiden vi bruker vil variere men kan fort bli opp mot 2 timer. Meld din interesse via kontaktskjemaet, telefon, SMS eller PM (Facebook Messenger eller Telegram; se ikon nede til høyre på siden). Her kan du lese mer om AK Shortcuts.