Generelt om kinesiologi:

kroppen, muskler, kinesiologi, healer, healing, fjernhealing, regresjonsterapi, QHHT, livsveiledningKinesiologi er en relativt ny metode innenfor alternativ medisin sammenlignet med mange andre behandlingsformer. Kinesiologi oppsto i 1964 og ble utviklet av den amerikanske kiropraktoren George Goodheart Jr.

Kinesiologi er et biofeedback-system som lar oss identifisere og korrigere ubalanser i kroppens energisystem. Ubalanser kan være av strukturell, emosjonell, kroppsmiljømessig og energetisk art (fysisk, psykisk, kjemisk og åndelig).

Når vi er friske flyter energien fritt gjennom meridianene (energibaner i kroppen). Om ett organ er i ubalanse vil den korresponderende muskelen som testes være svak (låser ikke). Ved ubalanser har ett eller flere organ for lite energi. Det betyr at det også finnes ett organ som har for mye energi (under- og overenergi).  

De fleste har hørt om akupunktur og soneterapi. Kinesiologi bygger på den samme østlige filosofien (5-elements-loven). Det finnes flere forskjellige retninger innen kinesiologi. Felles for alle retningene er muskeltestingen. Avbalansering utføres ved å massere og/eller holde på punkter. Andre metoder som kan benyttes er mentale teknikker, fysiske øvelser, homøopatiske midler, naturmidler og kostholdsveiledning/råd.

TOUCH FOR HEALTH: 

Touch for Health (TFH) er verdens mest utbredte og brukte system innenfor kinesiologi. Millioner av mennesker har erfart TFH og hatt nytte av det. Metoden er anerkjent og respektert som grunnlaget for andre kinesiologi-former, så vel som frittstående system og egen healingform. I tillegg til TFH har jeg lært meg måter å kartlegge og korrigere ubalanser på som er enklere, raskere og like gode som originalen. 

Bruksområder: 

Kinesiologi bygger på forståelsen om at kroppen er et helhetlig system hvor alt påvirker hverandre. Å løse opp i blokkeringer og rette opp ubalanser kan derfor føre til positive effekter på mange ulike områder. Kinesiologi er som nevnt en samling verktøy som brukes for å hjelpe kroppen med å aktivere dens egen helbredelsesevne. Kinesiologi blir blant annet benyttet ved angst, depresjoner, ryggplager, stress og lærevansker m.m. Andre eksempler kan være fremming av idrettsprestasjoner, forebygging av sykdom, øke overskudd eller mestring av forskjellige aktiviteter. Det er også mulig å teste for matvareintoleranser samt mat som virker styrkende. 

Er kinesiologi trygt?

Det er få eller ingen rapporterte skader eller farer ved bruk av kinesiologi. Det er likevel viktig å tenke på at enkelte typer kosttilskudd kan gi bivirkninger, eller påvirke medisiner som inntas. Det tilrådes å konsultere lege i forbindelse med bruk av kosttilskudd, spesielt om du bruker medisiner. Kinesiologi som komplementær behandlingsmetode anses å ha liten risiko for de fleste. Det er uansett viktig å ikke avslutte medisinsk behandling eller erstatte dette med kinesiologi alene.


Se også "Emotional Release System (ERS)" (kinesiologi-basert). Systemet brukes for å identifisere og frigjøre innestengte følelser/emosjonelle blokkeringer som ofte ligger til grunn for fysiske plager og/eller problemer på andre områder. Metoden er like velegnet på avstand som ved personlig oppmøte. Les mer her.