Informasjon om priser

Klikk på en tjeneste for å se pris og øvrig informasjon.

Ps! Nye priser på grunn av innføringen av merverdiavgift på alternative tjenester. 

Pris kr. 900,- (1,5 - 2,5 timer). Her brukes AK Shortcuts-prosedyrer til å identifisere ubalanser som ligger til grunn for plager og problemer. Ubalanser kan være av fysisk, kjemisk / næringsmessig, emosjonell og/eller elektrisk / åndelig karakter.
 
Vi kommuniserer med kroppens iboende intelligens via muskeltesting. Med AK Shortcuts jobber vi kun med det som kroppen angir at har prioritet. I tillegg finner vi ut hvilke tiltak kroppen ønsker skal utføres for å bringe det tilbake i balanse.

<BESTILL AK SHORTCUTS>

Frigjøring av innestengte følelser/emosjonelle blokkeringer (kinesiologi):

Fysisk oppmøte: Pris kr. 750,-. Varighet: så lang tid det tar (minimum 1 time). 
*HONNØR kr. 600,-.
 Tidsbruk varierer individuelt. Med denne metoden jobber vi raskt og får normalt gjort relativt mye på kort tid. Noen ganger hender det at vi ikke får forløst alle blokkeringene i en økt. Dette skjer om kroppen har behov for å behandle og integrere informasjonen før ny økt kan utføres (det kan bli mye på en gang).

På avstand: Pris: kr. 750,-. Kroppens iboende intelligens er koblet til det universelle sinnet hvilket gjør det fullt mulig og gjøre dette via en "proxy". Du trenger altså ikke selv å være fysisk tilstede. Behandlingen blir utført på en tredje person som fungerer som stedfortreder for deg. Jeg må ha ditt fulle navn og bosted/by. Bilde kan sendes men er ikke påkrevd. Etter behandling vil du motta en epost med oppsummering av det som ble funnet og frigjort/forløst, samt eventuell informasjon som kom fram rundt dette.

Bestillingsinformasjon (gjelder kun ERS på avstand): Ved valg av dato og klokkeslett i bestillingsskjemaet, velg dagens dato samt "jeg lar deg velge tidspunkt" under valg av klokkeslett. Tjenesten vil bli utført så rask som mulig og senest innen 7 dager etter mottatt bestilling. Dette fordi jeg er avhengig av å finne en tid som passer både for meg og personen som skal fungere som stedfortreder/proxy. En rapport med et sammendrag av det som ble funnet og frigjort/forløst vil bli sendt til deg på epost etter utført sesjon. Takk.

NB! Legg merke til at det finnes to valg for ERS i skjemaet for bestilling ("ERS fysisk oppmøte" eller "ERS på avstand"). Her finner du mer informasjon om Emotional Release System (ERS)

Pris kr. 425,- (varighet 30 min). Utføres til et forhåndsavtalt tidspunkt (ikke via telefon). Kan også utføres i forhold til dyr, steder eller situasjoner. 

Rabatterte pakkepriser for fjernhealing:
 
Antall 2: kr. 800,-. Antall 3: kr. 1125,-. Antall 4: kr. 1400,-. Antall 5: kr. 1625,-. 
Rabatten er ferdig trukket fra ved betaling om du benytter PayPal (se nedtrekksmenyen på betalingsknappen "Buy Now"). Hvis du ønsker 6 eller flere fjernhealinger, er prisen kr. 300,- pr. fjernhealing.

Før bestilling vennligst les mer informasjon om tjenesten her.

Pris kr. 750,- (minimum 1 time inkl. samtale). *HONNØR kr. 600,-.
En behagelig stund hvor man vil kunne få en direkte erfaring med healingkraftens gode energi. Gjennom aksept og tillatelse gir man seg selv muligheten til å la kraften virke på den mest hensiktsmessige måten. Infoside om healing på benk.

Tilbudspakke (3 x healing på benk):
Pris kr. 1800,- 
(du sparer kr. 450,-). Her kan man for eksempel ha konsultasjon/behandling en gang pr. uke, men kortere/lengre intervaller er mulig alt etter ønske. Må bestilles samlet. *HONNØR kr. 1500,-.

<BESTILL HEALING PÅ BENK>

1) Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT): Pris kr. 2900,- /*HONNØR kr. 2300,-.
Normal varighet er 4-5 timer (+/-). Personlig oppmøte. Inkluderer digitalt lydopptak. 
PS! Ved bestilling vennligst angi/velg kl. 10.00 i bestillingsskjemaet.

2) Beyond Quantum Healing (BQH): Pris kr. 2900,- /*HONNØR kr. 2300,-.
Normal varighet 4-5 timer (+/-). Personlig oppmøte eller som Online-sesjon. Inkl. digitalt lydopptak. For Online-sesjoner kan annet klokkeslett velges, samt at søndager er mulig.

PS! All informasjon om Regresjons- og Healingreise må leses innen bestilling, samt egen informasjonsside for metoden du velger. Det er også et eget bestillingsskjema som kun gjelder for Quantum Healing sesjoner (finnes på informasjonssidene). 

Pris kr. 750,-. Varighet: så lang tid det tar (minimum 1 time). *HONNØR kr. 600,-.
Her anvendes ulike teknikker innen kinesiologi samt healing på benk. Ofte kan en kombinasjon av metoder være hensiktsmessig. Velg denne tjenesten om du er usikker på hvilken metode som vil være best for deg.

TILBUDSPAKKE 3 x Kinesiologi og healing:
Pris kr. 1800,- 
(du sparer kr. 450). Her kan man for eksempel ha konsultasjon/behandling en gang pr. uke men kortere/lengre intervaller er mulig alt etter ønske. Må bestilles samlet. *HONNØR kr. 1500,-. Infoside om kinesiologi.

<BESTILL HEALING OG KINESIOLOGI (fysisk oppmøte)>.

*** Honnørprisen gjelder for minstepensjonister, uføre og studenter.

 

-Innen bestilling vennligst les infosiden for den aktuelle tjenesten om du ikke allerede har gjort det (du finner det under "Tjenester og Priser"). Bestilling gjøres via bestillingsskjemaet. PS! For tjenesten Regresjons- og Healingreise er det et et eget bestillingsskjema som må benyttes. Se informasjonsside for tjenesten (link nederst på siden). 

-For å betale for en tjeneste du har bestilt- eller skal bestille, se betaling for informasjon om dette.

Betalingsbetingelser:

FORSKUDDSBETALING gjelder for alle tjenester MED UNNTAK AV tjenester hvor du kommer til meg (eller hvor jeg kommer til deg). For sistnevnte gjelder oppgjør på stedet, etter behandlingen.

 


 Interne linker: 

-Hva kan behandles?

-Årsaker til behov for healing

-Reaksjoner på healing

-Vanlige spørsmål:

Hvordan er fjernhealing mulig? 

Forhold som har betydning for virkninger av healing

Hvor mange behandlinger er nødvendig?

Hvor ofte kan man gjenta behandlingen?