healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balansering

Jeg er gift og har 3 voksne barn. Er født i Tromsø og bodde mine første 6 år i Bardufoss og på Setermoen. Vi flyttet til Steinkjer samme år som jeg begynte i 1. klasse på barneskolen. Regner derfor meg selv for å være en ekte trønder. Siden 2011 har jeg bodd på Kråkerøy i Fredrikstad hvor kona mi kommer fra. Hun har 2 voksne barn som jeg er stefar til.

Av utdannelse er jeg Vernepleier og Sertifisert Personlig Trener. Jeg jobber ikke som noe av dette nå. Høsten 2007 ble jeg alvorlig syk med blodkreft/leukemi (AML) noe som førte til at jeg omsider måtte gjennomgå en beinmargstransplantasjon på Rikshospitalet. Dette ble sett på som siste utvei for å bli kvitt sykdommen/overleve. Det var en smertefull periode men i slike situasjoner henter man gjerne uante krefter og kommer seg gjennom den verste tiden. Det er ingenting annet å gjøre enn å holde ut. Selv om det gikk bra så var veien tilbake til "normalen" lang. I februar 2013 hadde jeg min siste kontroll på Rikshospitalet og erklært kreftfri. Alle prøver har hele tiden vært tilfredsstillende og fine til tross for at jeg ikke orker like mye som før. Det vises ikke på blodprøver. Fatigue er en ganske vanlig ettervirkning av kreftbehandling noe jeg også dessverre erfarer fremdeles. 

I perioden etter sykdommen begynte jeg for alvor å interessere meg for alternative og åndelige ting. Det er jeg i dag veldig glad for. Jeg er neppe den første som får en slags oppvåkning etter å ha "gått på en smell" som gjør at man begynner å se litt annerledes på livet, for å si det sånn. Jeg oppdaget mange nye ting som var givende og utviklende for meg på flere områder. I denne perioden ble jeg kjent med mange interessante og flotte mennesker i det alternative miljøet. Blant annet deltok jeg ukentlig på meditasjoner. Meditasjon er noe jeg gjerne anbefaler til andre da det er god medisin for kropp og sjel!

Mine healingevner åpenbarte seg på en kraftfull måte i 2010. Der og da tok jeg et valg om å følge den veien jeg ble vist.

Kurs og innvielser/aktiveringer er noe jeg selv har valgt å ta i ettertid for om mulig å kunne videreutvikle evner og arbeidsmåter, og samtidig ha et større grunnlag for økt forståelse og kunnskap på området. Personlige egenskaper, evner og erfaringer er uansett viktigst og det som først og fremst gjør meg egnet i jobben som healer og terapeut. Min alternative CV ser slik ut:   

  • 2010: "The Reconnection" som er aktiveringen til Reconnective Healing energien. Kanalisert ned og gjort kjent av av Eric Pearl, USA. 
  • 2011 og 2012: Blu-E Trance Healing, level 1 og 2. Lærer: Wayne Wia-Ling fra Canada. Han kanaliserte ned denne healingformen fra en universell kollektiv bevissthet av avanserte spirituelle healere.
  • 2013 og 2015: Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT), level 1 og 2. Lærer: Dolores Cannon og datteren Julia (USA). Utviklet og perfeksjonert av Dolores i løpet av en 40-års periode. Dette er en form for regresjonsterapi/hypnose for utforskning av sjelens tidligere liv/erfaringer samt kontakt med "Høyere Selv" for svar på spørsmål og healing.  
  • 2015: Touch For Health. Lærer: Gustav Heggelund. TFH er verdens mest utbredte og brukte system innenfor kinesiologi. Metoden er anerkjent og respektert som grunnlaget for andre kinesiologi-former, så vel som frittstående system og egen healingform. 
  • 2018: Beyond Quantum Healing (BQH). Opphavskvinne/lærer er Candace Craw-Goldman. Jeg var en av de frivillige som var med en gruppe som deltok- og kom med innspill i utviklingsprosessen. BQH gir stor frihet i forhold til hvordan man legger opp sesjoner da man har "lov til" å avvike fra det orginale skriptet og/eller anvende egne varianter og teknikker. Metoden skiller seg også ut fra QHHT da sesjoner kan utføres online (via Zoom/Skype) om ønskelig.
  • 2019: Kinesiology Fundamentals. Lærer John Maguire (The Kinesiology Institute, California). 
  • 2020: AK Shortcuts. Lærer Dr. Sheldon Deal (DC, NMD, DIBAK). Dette består av Shortcuts 1, 2 og 3. I tillegg har jeg også tatt kursene "The Endocrine System" og "20 Conditions" som også anvender shortcuts-teknikker. Kort fortalt er dette metoder som gjør det mye enklere og raskere å sjekke for- og korrigere ubalanser ved bruk av kinesiologi-teknikker.

På grunn av min helsefagutdannelse har jeg ikke vurdert det som nødvendig å ta VEKS-kurset som kreves for å kunne stå oppført som godkjent healer i Brønnøysundsregisteret fordi jeg allerede har den kompetansen.

 
Noen tanker og meninger: 

Livet kan være så mye mer enn hva vi gis inntrykk av gjennom oppdragelse, skole, TV, radio og aviser. Vi lever i et materielt forbrukersamfunn hvor det meste dreier seg om å produsere, effektivisere, tjene og konsumere mer og mer. En hverdag som består av konkurranse, krav, stress, forventninger, bekymringer, sykdom, krig og elendighet. Vi påvirkes (programmeres) fra fødselen av til å bli mest mulig tilpasset dette samfunnet og de oppfatninger som råder. Man må for all del ikke stille spørsmål med de "vedtatte" sannhetene.

Jeg mener at hver og en av oss bør forsøke å finne sin egen sannhet og ikke uten videre godta- og tro på ting man blir fortalt eller forventes å akseptere. Forskningen kan ikke på langt nær forklare alt. Å søke informasjon er veien mot opplysthet og en økt bevissthet. Vi må ikke være redde for å se- og tenke utenfor boksen. På den måten kan man skape seg en ny forståelse som er med på å gi livet større mening, og som baner vei for økt opplevelse av kjærlighet til seg selv, andre og alt som omfatter skapelsen vi er en del av.

Jeg tror at mange former for sykdom og plager kan ses i sammenheng med stress (krav og forventninger), bekymringer og generelt for negativt tankemønster. Det er faktisk mulig å tenke seg syk og/eller frisk, noe det finnes flere eksempler på. Ved å bli mer bevisst på tankens kraft og jobbe regelmessig med hvordan (og hva) man tenker om seg selv og andre, kan man få store helsemessige gevinster og generelt et bedre liv. Uttrykket "å skape sin egen virkelighet" tror jeg at det er mye sannhet i.

Vi bombarderes hver dag av negative inntrykk fra alt omkring oss. Ting vi ikke har godt av eller har behov for å vite. Mye av dette er fryktpropaganda som har til hensikt å holde folk fastlåst i falske forestillinger om hva livet er, hva som er viktig og hvordan det skal leves. Ved å avbestille avis-abonnementet og bytte TV-en ut med for eksempel et akvarium så tror jeg at man får et bedre og rikere liv. Så kan man jo heller bruke naturen mer. Om man føler at det er litt vel drastisk så er det i hvertfall mulig å bli mer bevisst og selektiv i forhold til hva man velger å gi sin oppmerksomhet. Det er nå min påstand :)

Tom Arild