healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balansering

Jeg ble født i Tromsø i 1969 og bodde mine første 6 år i Nord-Norge. Det året jeg skulle begynne på barneskolen flyttet vi til Trøndelag. Der ble jeg værende fram til våren 2011. Havnet så på Kråkerøy i Fredrikstad hvor jeg fremdeles bor. Jeg har 3 voksne barn og er bestefar til 4. 

Jeg er utdannet vernepleier og personlig trener men jobber ikke som noe av det nå. Høsten 2007 ble jeg alvorlig syk med blodkreft/leukemi (AML) noe som førte til at jeg måtte gjennomgå en beinmargstransplantasjon på Rikshospitalet for å bli kvitt sykdommen. Det var en smertefull periode men i slike situasjoner henter man gjerne uante krefter og kommer seg gjennom den verste tiden. Det er ingenting annet å gjøre enn å holde ut. Selv om det gikk bra så var veien tilbake til "normalen" lang. I februar 2013 hadde jeg min siste kontroll på Rikshospitalet og erklært kreftfri. Alle prøver har hele tiden vært tilfredsstillende og fine til tross for at jeg ikke orker like mye som før. Det vises ikke på blodprøver. Fatigue er en ganske vanlig ettervirkning av kreftbehandling noe jeg også dessverre erfarer fremdeles.

I perioden under- og etter sykdommen begynte interessen for åndelige og alternative tema å vokse fram. Mange mennesker som gjennomgår alvorlige livskriser kan oppleve en slags oppvåkning som gjør at de begynner å se annerledes på mange ting og begynner å stille seg spørsmål om livets mange mysterier. Sånn var det med meg også. Jeg oppdaget mange nye ting som var givende og utviklende for meg på flere områder. I denne perioden ble jeg kjent med mange interessante og flotte mennesker i det alternative miljøet. Blant annet deltok jeg ukentlig på meditasjoner. Meditasjon er noe jeg gjerne anbefaler til andre da det er god medisin for kropp og sjel!

Mine healingevner åpenbarte seg på en kraftfull måte i 2010. Der og da tok jeg et valg om å følge den veien jeg ble vist.

Kurs og innvielser/aktiveringer er noe jeg selv har valgt å ta i ettertid for om mulig å kunne videreutvikle evner og arbeidsmåter, og samtidig ha et større grunnlag for økt forståelse og kunnskap på området. Personlige egenskaper, evner og erfaringer er uansett viktigst og det som først og fremst gjør meg egnet i jobben som healer og terapeut. Min alternative CV ser slik ut:   

  • 2010: "The Reconnection" som er aktiveringen til Reconnective Healing energien. Kanalisert ned og gjort kjent av av Eric Pearl, USA. 
  • 2011 og 2012: Blu-E Trance Healing, level 1 og 2. Lærer: Wayne Wia-Ling fra Canada. Han kanaliserte ned denne healingformen fra en universell kollektiv bevissthet av avanserte spirituelle healere.
  • 2013 og 2015: Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT), level 1 og 2. Lærer: Dolores Cannon og datteren Julia (USA). Utviklet og perfeksjonert av Dolores i løpet av en 40-års periode. Dette er en form for regresjonsterapi/hypnose for utforskning av sjelens tidligere liv/erfaringer samt kontakt med "Høyere Selv" for svar på spørsmål og healing.  
  • 2015: Touch For Health. Lærer: Gustav Heggelund. TFH er verdens mest utbredte og brukte system innenfor kinesiologi. Metoden er anerkjent og respektert som grunnlaget for andre kinesiologi-former, så vel som frittstående system og egen healingform. 
  • 2018: Beyond Quantum Healing (BQH). Opphavskvinne/lærer er Candace Craw-Goldman. Jeg var deltaker i en liten gruppe frivillige som deltok- og kom med innspill i utviklingsprosessen av metoden. BQH gir stor frihet i forhold til hvordan man legger opp sesjoner da man har "lov til" å avvike fra det orginale skriptet og/eller anvende egne varianter og teknikker. Metoden skiller seg også ut fra QHHT da sesjoner kan utføres online om ønskelig.
  • 2019: Kinesiology Fundamentals. Lærer John Maguire (The Kinesiology Institute, California). 
  • 2020: AK Shortcuts (kinesiologi-basert). Lærer Dr. Sheldon Deal (DC, NMD, DIBAK). Dette består av Shortcuts 1, 2 og 3. I tillegg har jeg også tatt kursene "The Endocrine System" og "20 Conditions" som også anvender shortcuts-teknikker. Kort fortalt er dette en samling prosedyrer som gjør det betydelig enklere og raskere å sjekke for ubalanser og avbalansere disse gjennom ulike tiltak.


Noen tanker og meninger: 

Livet kan være så mye mer enn hva vi gis inntrykk av gjennom oppdragelse, skole, TV, radio og aviser. Vi lever i et materielt forbrukersamfunn hvor det meste dreier seg om å produsere, effektivisere, tjene og konsumere mer og mer. En hverdag som består av konkurranse, krav, stress, forventninger, bekymringer, sykdom, krig og elendighet. Vi påvirkes (programmeres) fra fødselen av til å bli mest mulig tilpasset dette samfunnet og de oppfatninger som råder. Man må for all del ikke stille spørsmål med de "vedtatte" sannhetene.

Jeg mener at hver og en av oss bør forsøke å finne sin egen sannhet og ikke uten videre godta- og tro på ting man blir fortalt eller forventes å akseptere. Forskningen kan ikke på langt nær forklare alt. Å søke informasjon er veien mot opplysthet og en økt bevissthet. Vi må ikke være redde for å se- og tenke utenfor boksen. På den måten kan man skape seg en ny forståelse som er med på å gi livet større mening, og som baner vei for økt opplevelse av kjærlighet til seg selv, andre og alt som omfatter skapelsen vi er en del av.

Jeg tror at mange former for sykdom og plager kan ses i sammenheng med stress (krav og forventninger), bekymringer og generelt for negativt tankemønster. Det er faktisk mulig å tenke seg syk og/eller frisk, noe det finnes flere eksempler på. Ved å bli mer bevisst på tankens kraft og jobbe regelmessig med hvordan (og hva) man tenker om seg selv og andre, kan man få store helsemessige gevinster og generelt et bedre liv. Uttrykket "å skape sin egen virkelighet" tror jeg at det er mye sannhet i.

Vi bombarderes hver dag av negative inntrykk fra alt omkring oss. Ting vi ikke har godt av eller har behov for å vite. Mye av dette er fryktpropaganda som har til hensikt å holde folk fastlåst i falske forestillinger om hva livet er, hva som er viktig og hvordan det skal leves. Ved å avbestille avis-abonnementet og bytte TV-en ut med for eksempel et akvarium så tror jeg at man får et bedre og rikere liv. Så kan man jo heller bruke naturen mer. Om man føler at det er litt vel drastisk så er det i hvertfall mulig å bli mer bevisst og selektiv i forhold til hva man velger å gi sin oppmerksomhet. Det er nå min påstand :)

Tom Arild