INFORMASJON OM TJENESTEN

Kinesiologi & Healing er som navnet indikerer en tjeneste hvor det benyttes både kinesiologi og healing som metoder for avbalansering. Vanligvis begynner vi med kinesiologi og avslutter sesjonen med avslappende healing på benk. Mest tid brukes normalt til kinesiologi. Rekkefølgen og hvor mye tid som brukes på hver av delene vil variere ut fra situasjon/behov.

Det finnes en mengde prosedyrer/teknikker innenfor kinesiologi. Hvilke som anvendes kommer an på ubalansens art samt hva muskeltestingen indikerer er den mest hensiktsmessige måten å avbalansere det på (ubalanse = plage/problem). De verktøyene jeg har til rådighet i så måte er teknikker innenfor metodene Touch For Health, Emotional Release System og serien AK Shortcuts samt enkelte teknikker jeg har tilegnet meg fra andre retninger/kilder.

Før du legger deg på benken bruker vi litt tid på å snakke sammen. Jeg stiller da noen spørsmål til deg som blir skrevet inn på et klientkort/inntaksskjema. Jeg spør om ting som eventuell tidligere sykdom, operasjoner, ulykker eller andre traumatiske hendelser, jobb og arbeidssituasjon, trening/fysisk aktivitet, annen type behandling, medisiner, tilskudd, væskeinntak, allergier etc., samt hvorfor du kommer/hva du ønsker hjelp med. Noe tid brukes også på å gi instruksjoner i forhold til muskeltesting om du ikke har noen tidligere erfaring med dette. 

Kinesiologi & Healing har siden jeg begynte å tilby denne kombinasjonen, blitt den tjenesten som jeg oftest benytter meg av i forhold til å hjelpe klienter. Om noen er usikre på hva de skal velge så anbefaler jeg veldig ofte dette. Erfaringene har vært klart positive og mange har gitt gode tilbakemeldinger.

Når det gjelder antall timer ("behandlinger") så vil dette avhenge av individuelle forhold/behov. En time kan være nok til å få bukt med noe mens det i andre tilfeller trengs flere. Generelt vil jeg si at 2-3 ganger er passelig for de fleste. Det er gjerne sånn at når noe har blitt funnet og avbalansert så kan ubalanser som tidligere var skjult komme til overflaten og nå ha prioritet (vi avbalanserer alltid kun ubalanser som angis å ha prioritet). Fordelen med å ha mer enn en time er at man kan sjekke om de forhold som ble avbalansert forrige gang fremdeles "holder" (er i balanse) og om eventuelle nye ubalanser har dukket opp. Hvis man ved første besøk ble anbefalt egentiltak som for eksempel å kutte ut noe fra kostholdet eller begynne å ta et tilskudd, så kan man ved neste møte sjekke hvilken effekt det har hatt og hvorvidt tiltaket bør forlenges, avsluttes eller justeres/endres. 

En "time" med Kinesiologi & Healing har en varighet på minimum 1 time og 15 minutter.

 
Her kan du lese mer om Anvendt Kinesiologi.

Her kan du lese mer om AK Shortcuts.

Her kan du lese mer om Emotional Release System.

Her kan du lese mer om Healing på Benk.


Se prisoversikten for gjeldende priser på alle mine tjenester.

Ps! Oppgi gjerne ved bestilling hva det er du primært ønsker hjelp med (for eksempel; hodepine, stress, søvnvansker, lavt energinivå etc.). Det gir meg mulighet til å være best mulig forberedt på å hjelpe nettopp deg og gjøre at sesjonen blir så effektiv som mulig.

Ikke møt opp i skjørt! Bruk klær som ikke er til hinder for god bevegelse (for eksempel stramme tettsittende bukser).

Det er som hovedregel ikke anledning til å ha med seg andre inn til timen. Det er heller ikke anledning å vente i boligen. Unntak: Klienter som er under 18 år og/eller har spesielt hjelpebehov. Disse skal komme i følge med en forelder eller ansvarlig omsorgsperson.

PARKERING: Det er ikke anledning til å parkere foran/ved huset. Det finnes imidlertid noen få parkeringsplasser i enden av Flintvegen som er rett i nærheten. Ellers er det også mulig å sette fra seg en bil i Ulvedalen ved siden av/langs veien der. Benytt inngang på kortsiden av huset på høyre side, mot nabohus (ned en steintrapp).