Evner, egenskaper og verktøy for healing

Det viktigste for meg å få fram når det gjelder healingkraften og anvendelsen av denne, er at det er naturlige evner- og egenskaper hos meg. Kurs, innvielser (aktiveringer) er noe jeg selv har valgt å ta i ettertid som et ledd min utvikling, og for om mulig å kunne perfeksjonere arbeidsmåter og øke egen forståelse for "fenomenet" healing. Egne erfaringer fra arbeid med klienter er selvsagt minst et like viktig grunnlag i så måte.

Et healingverktøy eller metode er BLU-e Trance Healing. Du kan lese mer om BLU-e™ Trance Healing her.
 
I tillegg har jeg tatt innvielsen The Reconnection som gjør meg egnet til å utføre Reconnective Healing™. Du kan du lese mer om Reconnective Healing her.

Jeg praktiserer også metoden/teknikken til Dolores Cannon som kalles QHHT. På norsk har jeg valgt å kalle den "Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv". Dette er en form behandling hvor vi i tillegg til å utforske tidligere liv også tar kontakt med klientens "Høyere Selv" for svar og healing i forhold til ting klienten spør om og ellers har behov for. Du kan lese mer om QHHT her.

Et par andre verktøy jeg har til rådighet er metoder innenfor kinesiologi. Disse er Touch For Health (TFH) og Emotional Release System. Jeg er sertifisert TFH-utøver mens sistnevnte metode er selvlært. Her kan lese mer om TFH og Emotional Release System (ERS).

Alle healingformene er unike, hensiktsmessige og gode metoder.

 

Litt om healing og fjernhealing og faktorer av betydning:  

Jeg kanaliserer det rene hvite lyset fra kilden over på deg. Det hvite lyset har alle fargene i seg og er den høyeste vibrasjonsfrekvensen for healing. Å gi healing handler om å sette seg selv til side og bare være i prosessen uten tanker om at noe skal gjøres eller oppnås. Dette gjelder både ved nærhealing og fjernhealing. Først da flyter healingenergien fritt og uhindret (optimalt) til bruk for mottakeren i den grad denne er villig til (eller i stand til) å slippe energien inn, og i forhold til hva mottakers sjel og/eller Høyere Selv tillater av hjelp. Vi har alle en kontrakt for dette livet, og noen ganger har vi selv valgt å skulle leve med den plagen eller sykdommen vi sliter med. Vi kan også blokkere for vår egen healing bevisst eller ubevisst.

Alle plager/sykdommer har en underliggende årsak. Symptomer er kroppens måte å si fra til oss om at noe er galt og må endres på. Så lenge symptomer har en slik funksjon vil man ikke oppleve en fullstendig healing før man har lært det man er ment å lære av det, eller når man har forstått hva årsaken er og eventuelt gjort nødvendige endringer. Det er ikke uvanlig at gamle symptomer kan henge igjen selv om årsaken ikke lenger eksisterer. I slike tilfeller vil healing kunne fjerne dette fullt og helt, fordi vi er ferdige med det og ikke lenger har bruk for denne påminnelsen. I så måte er healing og fjernhealing en god hjelp i forhold til å få satt i gang de prosesser som er nødvendige for at healing skal kunne skje på sikt. Healing kan gi økt balanse, overskudd, mental kraft og indre styrke denne utviklingsprosessen.

Husk at all healing i virkeligheten er selvhealing! Healerens oppgave er å gi mottakeren muligheten til å benytte seg av kraften. Teknikker og metoder er kun verktøy på veien mot denne forståelsen og evnen. Når dette forstås og mestres har man ikke lenger bruk for dem.

En forklaringsmodell/teori på healing (ref. Iliuka), er at healing fungerer på 3 ulike frekvenser, alt etter hva man trenger healing for. Dette er;  bakgrunnen, symptomet (her og nå), og den karmiske delen. 3 ulike stadier. Man kan tenke seg disse som ulike farger/frekvenser, og at det er forskjellige kombinasjoner av disse. Videre sier Iliuka at all healing skjer ut fra den samme kilden, som alltid er tilstedeværende i ALT. Når man healer skal man heale ut fra seg selv via hendene.