I sesjoner med 'Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv' er alt mulig! Sesjonene utføres enten med 'Quantum Healing Hypnosis Technique' eller 'Beyond Quantum Healing' som begge er unike regresjons- og healing-teknikker utviklet for å kunne utforske sjelens tidligere opplevelser og gi oss svar på spørsmål om oss selv, sjelen og hele vår eksistens, samt få svar og healing fra vårt Høyere Selv. QHHT og BQH er begge godt egnet til formålet. 

QHHT ble utviklet av Dolores Cannon over en periode på mange år og har siden blitt veldig populær over hele verden. Dette mye på grunn av de mange bøkene Dolores skrev med utgangspunkt fra sesjonene hun utførte, men også de mirakuløse healingene som finner sted. BQH ble utviklet av Candace Craw Goldman og er en nyere og mer fleksibel metode. Candace var en god venn av Dolores og fungerte som medhjelper for henne i mange år. BQH har på relativt kort tid også blitt en kjent og populær metode. 

Det er mange gode grunner til å ha en Quantum Healing regresjon fordi det er så mye mer enn 'bare' healing. Vi vet aldri hva vårt Høyere Selv har planlagt for oss men det er alltid det vi trenger mest og er ment å erfare. Det er det som er viktigst for oss akkurat nå. Det Høyere Selvet er et aspekt av oss selv som har en mye høyere bevissthet. Det kan se det store bildet og ønsker alltid vårt beste og ønsker å hjelpe oss. Det er en energi av ren kjærlighet. I en avslappet tilstand av transe er vi i stand til å erfare det vårt Høyere Selv vil at vi skal oppleve og også la det komme gjennom og kommunisere med oss!


En QHHT sesjonshistorie

PS! Klienten sendte meg en tilbakemelding 2 måneder etter sesjonen. Denne er gjengitt under artikkelen.

Klienten var en åndelig åpen, jordnær og kreativ kvinne i 40-årene som ønsket seg mer glede og opplevelse av mening i livet. Noen av spørsmålene hun hadde dreide seg om livsoppgaven hennes og hvorfor hun har en følelse av tristhet i seg og føler at hun ikke passer inn. Hun ønsket også svar på grunnen til det lave energinivået og noen andre kroppslige plager og healing av dette.

Et av temaene hun tok opp handlet om UFO-opplevelser hun hadde hatt ved 3 anledninger, men også om drømmer og visjoner opp gjennom livet. Den første gangen hun så UFO var hun et barn. Så igjen som ung voksen og siste gangen for et par år siden. Hun ønsket å vite hvorfor hun alltid hadde hatt en dragning mot himmelen og hvorfor hun hadde sett de uidentifiserte fartøyene. I drømmer hadde hun sett krigføring mellom flyvende objekter og også hatt møter med vesener som gav henne gaver.

Artikkelen som følger er et redigert sammendrag fra sesjonen hvor enkelte ting er utelatt.

Hun har nettopp utforsket et tidligere liv hvor hun som mann jobbet som slavearbeider i et steinbrudd. Et meget hardt og vanskelig liv hvor hun følte på maktesløshet og tristhet. Ut fra dette livet fikk hun forståelse for hvorfor hun ikke liker sjefer. En annen grunn til at hun ble vist dette var for å kunne forstå andres reaksjoner og at det er lett å bli desperat når det finnes lite. Hun konkluderte med at ingen skal bestemme over henne eller ta henne for gitt og at hun har fri vilje.

Etter dette ber jeg henne dra til et nytt liv av betydning for henne å se på. Det første hun legger merke til er et ubehag i magen. Det er tåkete, fuktig og mildt. Ting er uklart og for å hjelpe henne spør jeg om hun kan legge merke til former, konturer, lys eller om det er noe bevegelse. Jeg får ikke noe svar og spør derfor om hun kan beskrive fargen på tåken.

"Det er grått men det er litt rart for det virker som at det er noe blått der innimellom tåken. Ikke sånn skyblått. Det er veldig rart."

Denne tåken du ser på, hvor er den i forhold til deg? Rundt deg eller på avstand foran deg?

"Den er foran meg et stykke. Det blåe virker nesten som at det er noe computer-aktig? Det er ikke det men, ... eller det er kanskje det? Det er som at det står litt ut av tåka. Tåka former seg inn i mot det. Det kan se ut som lys og at det er en form for teknologi. Det er mørkeblått med lysere blått som skifter. Det er vanskelig å se noen form og bare litt av det skinner gjennom. Det virker som en form for energifelt som trekker tåka inn mot seg."

Jeg ber henne om å dra litt fram i tid til hvor hun har et klarere bilde på det hun observerer:

"Tåka letter og jeg kan se at det er et mørkt skip (hun prøver å fortelle hvordan overflaten ser ut men finner ikke ord som kan beskrive det). Skipet er rundt og flatt som en disk. Det blåe er ikke fast fordi det er et energifelt. Det kan ligne på plasma. Det framstår solid men har evne til å forandre seg. Skipet er ikke så stort. Det ser ut som et typisk romskip. Rundt og flatt med en topp på midten. Det er her for å hente folk. Hente meg? Jeg står å ser på det. Jeg er en liten jente med blondt hår og jeg har bare på meg en underbukse. Jeg mener det er sånn jeg så ut første gangen jeg så jeg så et romskip som liten."

Jeg ber henne forflytte seg til den neste viktige hendelsen i forbindelse med opplevelsen og fortelle meg hva som skjer og hva hun legger merke til:

healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balansering"Jeg er inne i et lyst rom. Det er inne i romskipet. Det er større enn hva det ser ut som fra utsiden. Jeg kan se et vesen som sitter ved et kontrollbord. Han har på seg lyse klær. Jeg ser ham ikke så veldig godt men har mer en følelse av det. Han har hender med 4 tykke fingre på hver hånd. Hodet er litt klumpete. Han er veldig lys i fargen og det er akkurat som at han har antenner eller noe lignende på hodet. Det er kanskje mer riktig å det kalle utvekster og ikke hår. Han er ikke så stor. Kanskje som meg og veldig kompakt. Overkroppen er klumpete og han har noen rare føtter med 3 tær på hver fot. Det er rart at de har såpass fine klær når de har en sånn kropp. Hodet er rundt og ganske stort i forhold til resten av kroppen. Ikke noe særlig hals. Armer og bein er ganske tynne men de er liksom litt klumpete selv om huden er veldig glatt og myk. Øyenbrynene står litt ut. Øyene er litt innsunkne. Ørene står litt ut og er ganske tykke men uten så mye kriker og kroker. Munnen er litt stor og nesen liten."

Jeg spør mer om kontrollbordet:

"Det står i midten av rommet og så er det mye lys rundt. Jeg tror det er noen seter bak kontrollbordet som vi sitter på. Det er lys overalt. Jeg fornemmer at det er to menneskelignende vesener til her. Jeg sitter fastspent men jeg har ikke så mye følelser rundt det. Kanskje har de gitt meg noe for at jeg skal være rolig?"

Jeg ber henne dra til den neste viktige scenen i forbindelse med denne hendelsen:

"Noen spør «er hun i orden»? Det sies ikke med ord men telepatisk."

Jeg ber henne spørre telepatisk hva som har blitt gjort med henne og hvorfor hun er der:

"Når jeg spør så blir det helt stille. Det er som om alt bare blir borte."

Jeg ber henne spørre om hun kan få informasjon om hvem de er og hvilken forbindelse de har har til henne i stedet:

"Jeg får en overveldende følelse og har lyst til å gråte. Jeg er egentlig en av dem og de er her for å sjekke at jeg har det bra. Jeg får lyst til gråte fordi jeg vil hjem. Det er lengsel (hun begynner å gråte)."

Jeg foreslår at hun i stedet for å spørre om ting som hun kanskje ikke er ment å få noe svar på, spør om hva det er hun kan få vite:

"Jeg er tydeligvis her fordi jeg har et oppdrag. Jeg skulle komme ned for å hjelpe til. Med å heve energiene på jorda. Hvert menneske har evne til å heve energiene til vanvittig mange rundt seg. Det blir en sånn effekt. Er du snill mot andre er andre snill mot deg. Man tiltrekker seg det man sender ut. Barn er veldig påvirkelige. Det er viktig for dem at det er flere som bryr seg om dem. Min eldste datter tilhører også den gruppen som jeg er en del av og har den samme oppgaven som meg."

Er det mulig å få noen informasjon om denne gruppen? Kan du si noe om den?

"De er fra Sirius. De er menneskelignende men har høyere vibrasjoner. Som de to andre på skipet, men ikke han som styrte. Det var et annet vesen som de samarbeider med. Det var de som sto rundt bordet når de skulle sjekke meg."

Har du fått implantert noe i deg for at de lettere skal kunne ha kontakt med deg?

"Nei det trengs ikke. De har god kontakt."

Hun bekrefter videre at dette er noe hun har sagt seg villig til å være med på og at det er en del av avtalen. Hennes Høyere Selv er nå tydelig tilstede og bidrar med informasjon når vi spør. Jeg får bekreftet dette. Jeg spør litt mer angående oppdraget:

"Man skjønner ikke oppdraget før man er midt i det. Det virker som en litt spennende måte å utvikle seg på samtidig som det er et viktig oppdrag."

Hvordan visste dere at det var behov for hjelp på jorden og hvor eller hvem kom forespørselen fra, om det går an å si det på den måten?

"Det er kjent kunnskap at jorden trenger hjelp. Den utgir energier som er veldig tunge. Man blir sett på som tøff om man tar på seg oppdrag om å dra dit. Jeg har hatt flere liv på jorden av litt forskjellig art men det har hele tiden dreid seg om å hjelpe jorden og menneskene."

Er det spesielt viktig i det livet hun lever nå, med tanke på den tiden vi lever i?

"Det er kritisk."

Jeg spør om hun kan få se litt på stedet hun kommer fra og fortelle om det:

"Det er annerledes her. Det er et annet lys. Litt mørkt og oransje-aktig. De har hver sine celler som de bor i (private soner). Boligene er avrundede og er mer som bobler. Man er mye sammen men har også muligheten til å dra seg tilbake til sin egen celle. Man bor i ganske store grupper (kolonier). Mye av transporten foregår under jorda men også noe på overflaten i form av skip. Vi lever omtrent 400 år i gjennomsnitt men det er ikke spesielt lenge."

Kan du beskrive hvordan dere ser ut?

"Vet du hva (blir overrasket)? Nå ser jeg at folket i koloniene her ser ut som det rare vesenet som styrte skipet (altså omvendt av hva hun først trodde). Det er et helt merkelig og rart samfunn (hun ler)."

Hva er det med dette samfunnet som gir henne hjemlengsel og savn?

"Når jeg ser det fra utsiden så må det være samhørigheten. Det er nesten som en maurtue men ikke så mange. Alle fungerer i forhold til hverandre. Her på jorden er jeg helt alene."

Jeg ber nå hennes Høyere Selv om å gi/vise henne informasjon om planen hun bestemte seg for før hun inkarnerte inn i nåværende liv:

"Jeg skal gi kjærlighet til dem rundt meg og jeg har masse healingenergi når jeg er i kontakt med barn. Jeg skaper ringvirkninger. Jeg skal være et godt eksempel. Jeg kunne ikke gjort noe mer eller bedre enn det jeg har gjort fordi energien på jorden er så tung. Det er som å vasse i grøt. Det blir ikke så lett å bevege seg når man blir holdt igjen hele tiden."

Har hun noe hun har forpliktet seg til på andre måter (kontrakter) eller andre ting hun må gjøre opp for (karma) som følge av hendelser i tidligere liv?

"Nei men hun trengte en lærepenge. Hun var litt for kjepphøy så vi måtte trykke henne ned litt. Det kommer seg bra nå og hun har lært mye av det. Hun har god kontakt med oss men må begynne å høre litt bedre etter."

På spørsmål om det er flere ting hun er ment å bli vist eller utforske angående tidligere/parallelle liv i dag er svaret nei. Vi kan derfor fortsette å snakke med hennes Høyere Selv og stille spørsmålene hun har med seg samt be om en sjekk av kroppen og at eventuelle ubalanser og/eller blokkeringer blir rettet opp i eller fjernet.

(Hun skifter noen ganger mellom og snakke i førsteperson og i tredjeperson. Selv om hun er i en tilstand av transe og har god kontakt med sitt Høyere Selv og formidler informasjon som blir gitt/vist henne, evner hun på en god måte å delta og veksle mellom de ulike nivåene av bevissthet hos henne. Dette er typisk for personer med gode evner til å gå dypt og samtidig ha en del av sin egen bevissthet tilstede uten å la dette hindre informasjonsflyten og formidlingen av inntrykkene.)

Hvorfor ble hun vist livet som slavearbeider i steinbruddet?

"Det handler om fri vilje. Det handler også om at vi nå lever i et system som andre påvirker men at vi i utgangspunktet er frie. Vi kommer inn i en ny tid nå hvor vi kan velge om vi vil fortsette å være i et hierarki eller velge en fri levemåte."

Hvorfor ble hun vist scenene fra romskipet og det som skjedde der?

"Fordi vi vet at det påvirker henne veldig. Hun lever så nærme det i livet sitt at det smitter av. Det blir lettere for henne å håndtere det hvis hun vet."

Hva er grunnen til at hun er så forskjellig fra resten av familien sin og føler at hun ikke passer inn?

"Hva er annerledes? Hun er ikke noe mindre verdt enn andre. Kontrastene blir så store at de ikke forstår henne. De kommer fra andre steder og tilhører andre grupper og derfor blir forskjellene så store."

Hva er det som gjør at hun saboterer seg selv i forhold til å fullføre prosjektene sine?

"Det er fordi hun ønsker å være lik de andre hele tiden. Men man er ikke lik hvis man har en evne som de andre ikke har. Hun må ta inn over seg at hun er unik og godta det."

Hva kan hun gjøre for å få suksess med kunsten hun lager?

"Jeg må nesten le. Suksess hva er det? Man setter seg noen mål og så fullfører man målet og da er det suksess. Hun har allerede oppnådd masse. Suksess blir ofte målt i penger. Penger betyr egentlig ingenting. Man blir ikke lykkelig gjennom penger."

Hva kan dere si henne angående prosjektet hun har tvil om det er riktig å fullføre?

"Kreativitet er en del av alt. Det å skape er kreativitet. Alt man skaper er greit så lenge man bruker det til noe godt og ikke misbruker det."

Er det å komme tilbake i en vanlig type jobb igjen noe som er tilrådelig for henne?

"Livssyklusen hennes førte henne til det hun gjør nå fordi det er det hun er ment å gjøre."

Hadde dere hatt en finger med i spillet i forhold til at hun måtte slutte i den jobben hun hadde?

"Hun er en veldig sta person. Hun tror at hun kan alt. Hun kan veldig mye men hun tror at det bare er å kjøre på uten at det får konsekvenser til slutt. Hadde det ikke skjedd på denne måten ville det skjedd på en annen måte."

Jeg spør om å få en statusrapport i forhold til scanningen av kroppen hennes og om noe har blitt funnet og som det eventuelt gjøres noe med:

"Det er blokkeringer i halsen. Dette stammer fra hendelsen i det livet hvor hun ble drept med en spade (det første livet hun så på). Det er årsaken til at hun har mye hodepine og svimmelhet. Sirkulasjonen er redusert. Det påvirker også skjoldbruskkjertelen i halsen og dermed energiomsetningen (forbrenningen). Energien blir sendt rundt og vi prøver å løsne opp i blokkeringen."

Er det andre forhold i kroppen hennes som det er verdt å si noe om?

"Mye vil løsne etterhvert. Mye har med kosthold og indre styrke å gjøre."

Jeg har tidligere hatt en klient som ble drept i et tidligere liv som følge av trauma mot nakken. Hun våknet dagen etter sesjonen med blåmerker i dette området og smertene var borte. Er det en mulighet for at dette også kan skje med _ _ _, og hva er det egentlig som skjer i slike tilfeller?

"Det kan skje. Når nye veier kommer til så brister noen årer og da blir det blåmerker."

Har hun gjennom sine forhold opp gjennom livet pådratt seg karma som det må løses opp i?

"Konsekvensene har vært der alt. Det har ikke noe å si ellers. Hun trengte som sagt å jekkes ned litt og hun har lært av det. Det blir som om en kalv kommer ut på jordet og tror at den kan klare alt i verden helt til den skumper borti oksen."

Av det hun har gått gjennom av vanskelige ting i livet, er dette ting som var planlagt på forhånd eller er det også ting som har skjedd som følge av hennes frie vilje?

"Fri vilje har spilt mye inn her. Hun har fått mange tegn. Hun har ikke villet høre etter."

Hva er årsaken til tristheten som hun føler som en klump i brystet?

"Hun føler en ensomhet. Det har å gjøre med savnet av hjemstedet sitt og samholdet der. Vi skal hjelpe henne med å lette på dette."

Hva er det som er meningsfullt for henne og som fyller henne med glede? (Hun begynner å gråte.) Kjenner hun på glede nå?

"Ja. Det er de enkle tingene. Det å få en klem av et barn. Blomstene som spirer. Når jeg snakker med blomstene. Hun er egentlig flink til å være i nuet men det kan være litt distraksjoner. Hun har sluttet å bekymre seg. Fortiden tenker jeg ikke så mye på lenger."

Er det bra at hun er så opptatt av- og engasjerer seg i ting som finnes på internett?

"Hun henger seg mye opp i all mulig informasjon. Noe av det er bra og noe er ikke så bra. Hver gang hun hører/leser og ser ting om _ _ _ så kommer kvalmen. Det bør være et tegn på at hun ikke skal gi det fokus. Det finnes info som er der for å distrahere og skape frykt. Slikt skal man ikke gi oppmerksomhet. Jorden kommer ikke opp i vibrasjon hvis vi skaper frykt."

Hva er grunnen til at hun har fått så gode kreative evner og interesser?

"Kreativitet er en gave. Det er en del av livet. Det er en sterk del av henne som det er viktig å fortsette med for at hun skal finne ro og ha en bred nok mening med livet."

Er det noen måte hun kan bedre forholdet til barna sine på eller innbiller hun seg bare at det ikke er bra nok?

"Det er dårlig samvittighet. Mange ting kan man ikke gjøre noe med. Man kommer hit med visse evner og gjør det beste ut av livet, men så blir man influert av andre og da kan man ikke forutse resultatet bestandig."

Hun har tidligere hatt drømmer hvor hun har sett krigføring mellom romskip? Hva var dette?

"Det føles som den gamle jorden. Veldig lave tunge energier."

Betyr det at vi nå er inne i den nye tiden?

"Noen ganger på og noen ganger av føles det som."

Oppleves dette forskjellig for hver enkelt? At vi er på forskjellige nivåer av utvikling som gjør at noen er mer klar en andre?

"Noen velger å gå direkte til den nye jorden mens andre svitsjer litt i tid. Jeg kan ikke se om dette er framtid eller fortid. Enten så har det vært krig eller så skal det bli krig men det vil ikke påvirke dem som har gått videre til den nye jorden."

Hva er det mest hensiktsmessig for henne å fokusere på i tiden framover?

"Hvis man klarer å fokusere på kjærlighet til seg selv så vil alt det andre bli mye lettere. Tryggheten vil komme og så skaper man det livet man ønsker seg. Loven om tiltrekning."

Hun føler at stedet hun bor på er som et paradis på jord. Hva kan dere si om det stedet?

"Man har en frekvens som man lever i. Frekvensen der hun bor er veldig høy."

Er stedet et slags energipunkt fra tidligere eller har frekvensen der blitt høynet i ettertid?

"Frekvensen på jorda er generelt høynet. Det stedet hadde allerede høye frekvenser fordi plassen har blitt bedt for i mange tiår."

Er hun selv klar for den nye jorden?

"Ikke akkurat nå. Hun vil bli det om hun velger det."

Er noen av drømmene hun har fra parallelle liv?

"Ja delvis. Drømmene og de andre dimensjonene blandet litt. Det kan være litt forvirrende."

En gang hadde hun et syn hvor hun så at det brant et sted i huset. Hvorfor så hun dette og hva er historien bak?

"Hun hadde veldig dødsangst. Det var for å vise henne at det finnes mektigere og større ting der ute og at det er flere lag/nivåer. Det blir ikke mørkt når man dør."

(Til slutt i sesjonen tok vi for oss resten av healingspørsmålene hennes og ba om å få vite årsaker til de ulike ubehagene/problemene samt be om healing av disse. Dette gikk fint)

På hvilken måte vil hun føle at ting har blitt eller blir annerledes etter sesjonen i dag?

"Hun vil føle seg lettere og helere. Det vil bli lettere å ta oppgaven. Gleden vil komme tilbake."

 

KLIENTENS TILBAKEMELDING 2 MÅNEDER ETTER SESJONEN: 

"Hei Tom Arild, og takk for sist.

Det har gått nesten 2 måneder siden sesjonen men jeg har ikke vært klar til å gi noen tilbakemelding før nå. Jeg har trengt tid på la ting modnes. I tillegg har det har skjedd mye i sommer som har vært vanskelig.

Jeg må si at mye var overraskende for meg når jeg hørte på lydopptaket i går kveld og i dag morges. Jeg har husket mye fra sesjonen men det var rart å ikke vite svarene på spørsmålene som ble stilt når jeg hørte dem igjen. Mye var glemt. En annen veldig spesiell opplevelse var å høre seg selv. Jeg kjente ikke igjen min egen stemme og snakkemåte. Min datter fikk høre et lite klipp for å høre om hun kjente igjen meg. Hun sa: "jeg ville aldri trodd det var deg. Det er ett annet tonefall".

Om hva jeg har opplevd i ettertid.

Jeg hadde store blødninger før, under og etter behandlingen. Jeg var redd cystene mine hadde hadde utviklet seg mer. Da jeg kom til legen var de blitt borte. Mitt høyere selv sa de ville fjerne dem. Det føltes som et stort mirakel. Nakken, skuldre og siden på ryggen har blitt bra. Jeg sover langt bedre.

Jeg har alltid hatt skyhøye krav til meg selv, men har faktisk klart å "kaste inn håndkleet" et par ganger nå og kommet med innrømmelser overfor meg selv og andre om at målene mine er i overkant. Det er faktisk utrolig.

Jeg har blitt mer oppmerksom på hvor flott kroppen min er uavhengig av at den ikke ser perfekt ut. Det var en a-ha opplevelse og se seg selv som et merkelig vesen fra Sirius. Jeg har også vært mer sosial etter sesjonen.

Det første tidligere livet som jeg utforsket under regresjonen min begynte i et steinbrudd, med stein som så ut som svart kull/lava. 2 dager etter sesjonen kjører jeg på tur i Sverige og langs veien der ligger denne steinen. Akkurat sånn jeg så den. Det føltes spesielt ut.

I ettertid er det lettere å se hvorfor disse bildene/opplevelsene kom frem. De er sammensatte og dypere enn man skulle tro. De er gjennomgripende i livet mitt. I min rolle som mor ser jeg nå at jeg gjorde en god jobb tross alt. Det andre bidrar med er utenfor min rekkevidde. Stabiliteten jeg gav og gir fortsatt, det var min styrke. Det er jeg nå fornøyd med.

Livet er læring... dette gav meg en stor boost. Det har vært mye å ta inn. Det å oppleve seg selv i et romskip og som et annet vesen virket veldig naturlig og aldri traumatisk på noen måte. Det er godt å få en forklaring på annerledesheten jeg har følt.

En rar opplevelse jeg hadde mens jeg hørte gjennom opptaket var følelsen av motstand mot å ta imot hjelp, enda det var fra mitt høyere selv. Det er forunderlig å skjønne hvor vanskelig det er for meg i dette livet. Det er godt å bli klar over dette. Hvor dypt det ligger. Men jeg har klart det. Mye har blitt langt bedre. Veien er til mens jeg går.

Tusen takk for hjelpen jeg fikk. Sender med en tegning av UFO-føreren fra Sirius-konstellasjonen.

Ønsker deg alt godt og anbefaler deg til de som er klare for QHHT."

Tillatelse til å gjengi artikkelen er gitt så lenge den deles med alt innhold og ikke er endret på noen måte. Kildeinformasjonen med kopirett-varsel skal også være inkludert.

Copyright © Tom Arild Waagbø - Matrixhealing.no. Alle rettigheter reservert.


 <<< Quantum Healing sesjonshistorier - innholdsoversikt

Les om tjenesten Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv (QHHT og BQH).