Hva Reconnective Healing™ er:

Reconnective Healing™ er healing som virker på en høyere frekvens. Helseproblemer kan være en kombinasjon av ulike typer plager og mangel på innvendig flyt. Healing er å gå tilbake til sin opprinnelige balanse. Energibanene våre kan låse eller blokkere seg. Healing kan bidra til å løse opp slike forhold og andre sykdomsfremkallende faktorer som er tilstede.

Reconnective Healing er ofte en livsendrende opplevelse da dette tillater helbredelse av kropp, sinn og ånd via de nye frekvensene. Frekvensene åpenbarte seg først hos Dr. Eric Pearl, forfatteren av boken ”Vekk din indre healer”. Healingformen er mye mer enn "reparasjon" av fysiske plager da den også jobber på det indre planet. Dette gjør at man kommer mer i balanse med seg selv.

"Hvis du er heldig vil healingen komme i en form som du forventer. Hvis du er ekstra heldig vil den komme i en form du aldri kunne drømme om - i en form som Universet har valgt spesielt for deg”.

~Dr. Eric Pearl. Reconnective Healing