Hva forskning sier om healing

Dr. Daniel Benor, forfatter av Healing Research - Holistic Energy Medicine and Spirituality:

"Jeg var overrasket over å finne at de 155 publiserte kontrollerte studiene av healing består av mer forskningsmateriale enn hva som foreligger fra de fleste andre komplementære behandlingsformer til sammen. På tross av at mange av studiene var strenge i forskningsdesignet, med kontrollgrupper som skulle få frem eventuelle statisk signifikante effekter av healing, var det få som ble publisert i medisinske tidsskrifter på grunn av redaksjonelt bias overfor emnet. Mer enn et dusin av disse er upubliserte doktoravhandlinger, i hovedsak fra sykepleiere som praktiserer Terapeutisk Berøring i USA". Og videre: 

"Hadde healing vært en pille, hadde den vært på markedet for lenge siden. Healing er mer dokumentert enn noe medikament på markedet. Healing ville vært en meget populær pille da den ikke har bivirkninger og kan helbrede og forebygge problemer som moderne medisin i beste fall bare kan lindre". 

 
Aarbakkeutvalget i NOU 1998-21; kap. 13.3.4.: Healing - vurdering av dokumentasjon.

"Det finnes flere studier som viser signifikant effekt av så vel fjernhealing som healing ved berøring ved ulike tilstander. En rekke forsøk viser effekter av healing på enzymer, planter, gjærsopp, kreftceller og mus. Enkelte av disse forsøkene er gjentatt flere ganger og synes å dokumentere en positiv effekt utover kontrollgruppene. Det er gjort mer enn 160 studier på mennesker og cirka to tredjedeler av disse viser positive effekter utover placebo. Noen studier er usikre i det designet er dårlig og/eller det ikke har vært mulige å komme frem til originalartiklene. Andre er godt gjennomført og publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter. Utvalgets konklusjon er derfor at en effekt av healing ikke kan avvises. Metoden må anses som kanskje effektiv, men det er ikke mulig å si noe om effekten på enkelte sykdommer eller sykdomsgrupper."

Sosial- og helsedepartementet i Høring til NOU 1998-21, sammendrag, kap.4:

"Gjennomgangen av den innsendte dokumentasjonen fikk utvalget til å erkjenne, med unntak av akupunktur, homøopati og i en viss grad healing, at den kliniske forskningen omkring effekten av alternativmedisinske behandlingsformer har vært begrenset med hensyn til kvantitet og kvalitet".


Artikkel i bladet Medium:

Virker egentlig healing? Utfyllende artikkel som viser til undersøkelser/studier gjort av healing og fjernhealing.

Karolinska Instituttet mørkla resultater fra forskning på healing:

Artikkel

▬ Videointervju