Litt om hva healing er:

Ordet healing er engelsk og betyr å gjøre hel (hele, helbrede). Healing brukes i mange former og har vært praktisert i alle kulturer siden forhistorisk tid. Healing er en form for energiarbeid som gir grunnlag for forandring og vekst på alle områder. Med andre ord gjennopprettende. Healing og fjernhealing kan benyttes av/på enkeltmennesker i alle aldre, ovenfor grupper, dyr og planter.

Healing bærer i seg lys, kjærlighet og informasjon. Dette gjør at man vil kunne oppleve at enhver form for ubalanse man har i kroppen, enten den er av fysisk, psykisk/mental, emosjonell eller spirituell art, blir erstattet av en dyp avspenning som lar healingprosessen finne sted. Healingen kan komme øyeblikkelig og svært merkbart for mange, mens den hos andre kommer i en mildere form hvor man ikke blir oppmerksom på hva som har skjedd før noen dager/uker senere. Dette er helt individuelt. De aller fleste kan ha nytte av healing og/eller fjernhealing. Det er aldri rapportert negative bivirkninger som følge av disse behandlingsformene.

En healer stiller ingen diagnoser, og behandler verken symptomer eller sykdommer. Healerens oppgave er å kanalisere den universelle kraften/healingenergien over til mottakeren, som gjennom dette gis muligheten til helbredelse.

"Healeren arbeider med den personen som trenger healing. Den energien som kommer gjennom healeren, formidler ganske enkelt til dem som mottar healing, at healing er tilgjengelig. Det er sjelen til mottakeren som tar beslutningen om i hvilken form healingen skal skje, og hvordan den skal manifestere seg. Healeren skaper omgivelsene, og i en viss forstand er det som å banke på døren og si: 'Hallo, healing på døren'. Det kan være forskjell hva hva sjelen føler er passende i healingsituasjonen, og hva mottakerens sinn ønsker."

~Fra boken Kosmisk Kontakt av Carole Lynne
"Det mennesker ser etter hos en healer er energifeltet som gjør dem i stand til å gjenopprette sitt eget indre lys. Den delen av dem som vet og forstår. Healeren er i stand til å kunne tilby dette energifeltet fordi healeren selv allerede har gjenopprettet denne forbindelsen i sitt indre. Healeren har en frekvens til sin disposisjon, en energetisk vibrasjon som inneholder "løsningen" på klientens problem. Å være en healer betyr å bære denne "løsningsfrekvensen" i sitt energifelt og kunne tilby den til andre. Det er hva healing er, og ingenting annet.

Det er en prosess som kan finne sted uten ord og handlinger. Det er selve energien som healeren har, som inneholder den helbredende virkningen. Det er den opplyste energien som åpner opp for muligheten til at andre kan "huske" hva de allerede vet, og til å koble seg på sitt indre lys og intuisjon. Det er denne påkoblingen og gjenkjennelsen som lar healingen skje. All healing er i virkeligheten selvhealing.

Å helbrede har faktisk ingenting med spesielle evner eller kunnskap som kan læres fra bøker eller kurs å gjøre. Healingkraft kan ikke tilegnes fra noe utenfor en selv. Det har å gjøre med «løsningsfrekvensen» som er tilstede i healerens energifelt, som ett resultat av indre vekst og graden av klarhet i bevisstheten. Healere kan fremdeles være involvert i en personlig vekstprosess, men likevel har deler av energifeltet blitt så klart og rent at de kan ha en helbredende effekt på andre. Det er vesentlig å forstå at denne effekten ikke er noe man trenger å jobbe hardt for.

Det er klienten selv som avgjør om de vil eller ikke vil absorbere energien som healeren tilbyr. Om de skal tillate den inn. Det er klientens valg. Healeren tilbyr energien på sin måte gjennom å være der for den andre. Det er ikke ferdigheter eller kunnskaper healeren har lært fra noen andre som gjør at han har helbredende innflytelse, men rett og slett gjennom å bare være den han er som følge av den indre veien han har reist. Healeren kan virkelig hjelpe andre på et dypt emosjonelt nivå, på de områder han selv har gått gjennom problemer på. Healerens «lys» skinner som et fyrtårn for mennesker som er i fastlåste mønstre på disse områdene, og sender dem varsomt signal om å komme seg ut av dem."

~Jeshua (Jesus) kanalisert av Pamela Kribbe

 

Det Norske Healingforbundet har følgende definisjon på healing:

"Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet så vel fysisk, psykisk som åndelig.
Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes. Det Norske Healingforbundet anerkjenner en felles kilde for den helbredende livskraft, en kilde som representerer kjærlighet, intelligens, sannhet og visdom. Bevissthetens åndelige eller ikke-fysiske dimensjon anses som en naturlig og integrert del av livets eksistens".

Fjernhealing (Kilde: NOU 1998:21):

"Fjernhealing innebærer et samspill mellom levende organismer over avstand. Den helbredende livsenergien anses som knyttet til bevisstheten, ikke til fysisk form. Utøverne mener at bevisstheten er ikke-lokal, at den ikke er begrenset i tid og rom. Enkelte mennesker som har dyp følelsesmessig kontakt med hverandre rapporterer at de kan sanse hverandres stemninger, også over avstand.

Mange healere opplever en dyp enhet med klienten under behandlingen, også ved fjernhealing. I denne bevissthetstilstanden hevder mange healere å få kontakt med klienten. Healerne mener at kjærlighet er en sentral faktor i den terapeutiske relasjonen. Noen mener at kjærlighet er den virksomme faktor i healing, andre at kjærlighet er sentralt for at den kraften som formidles skal nå mottaker".

Bruk av healing / fjernhealing:

Man trenger ikke være syk for å ha nytte av healing eller fjernhealing. Healing gir styrke til eget liv på de områdene man har behov for det, samt bidra til et mer harmonisk indre liv og bedre kontakt med egne følelser. Mange mennesker benytter healere til å få støtte i sin personlige utviklingsprosess. Healing kan også brukes som forebyggende behandling.

*** Det understrekes at healing ikke må erstatte bruk av foreskrevne legemidler og/eller medisinsk behandling. Healing kan føre til at behovet for medisiner eller annen behandling reduseres eller bortfaller. Endringer i slik behandling skal alltid gjøres i samråd med en lege!