KANALISERTE BUDSKAP FRA QHHT-KLIENTERS HØYERE SELV 

Budskapene er både fra egne sesjoner samt lånte utdrag fra andre utøvere.

-Høyere Selv om diverse tema (egen klient - januar 2020):

- Nesten hele menneskeheten er redd for overflod og det er også en del av planen. Man skal oppleve knapphet men knapphet er egentlig bare en illusjon. Det er ikke sant. Det er nok til alle. Men man må se det for å forløse det. Overflod skaper mer overflod.

- Mennesker skal trylle. Trylle fram alt; helse, rikdom, mat. Det er nok til alle. Alle skal få nok av alt de trenger i løpet av hennes levealder (klienten er 24 år). All kjærlighet glede, mat, vann og lys. Det er ikke knapphet. Det finnes krefter som vil stenge overfloden ute men det er nå slutt på den tiden. Alle skal få alt.

- Hvem eller hva er det Høyere Selvet? "Det er vanskelig å forklare fordi det er en veldig høy energi som ikke har form. Se for deg en lyssky som er uendelig stor. Alles Høyere Selv er tilkoblet denne skyen. Det gjelder for alle menneskeraser på alle planeter. Fra skyen går det "tråder" ned til det Høyere Selvet og under der igjen, til sjelen.

- Det er intensjonen om å heale noe som setter i gang healingprosessen. Alt vondt er der for å bli healet og når det blir healet så er det en kraft som kommer fram. Det er som en skygge som blir satt i lyset og sett på, og skaper således mer rom for sjelen. Alt det mørke er kun potensiale.

- Mennesker er på jorden for å våkne opp, vokse som sjeler og bli som sin sjel på jorden. Å bli opplyst. Kontraster skal oppleves. Alt det vonde er ment for å sette i gang en overgang til noe som er bedre. Det er sjelens ønske om å erfare. Det skal lære mennesker å leve i harmoni med seg selv og naturen. Ikke kjempe mot det.

- Eierskap finnes ikke i himmelen. Vi eier hverandre og vi hjelper hverandre. Det finnes uendelig med hjelp. Det er ikke sånn at vi har våre egne engler. Det er nok av engler og de hjelper alle på kryss og tvers. Engler er veldig lyse sjeler som ikke inkarnerer og som er veldig nære kilden.

- Gud/Kilden finnes på alle plan og nye skapes hele tiden (vibrasjonsnivåer). Altet utvides hvert sekund. Det er ikke noen grense men menneskeheten eksisterer på en skala. Vesener som eksisterer på 8. og 9. plan kan senke sin vibrasjon og "gå ned" til lavere nivåer men ikke under det femte planet.

- Hva er poenget med universet/skapelsen?
Det er et veldig menneskelig spørsmål. Det er det alle lurer på. Livet deres har en mening og det er derfor dere spør om det. Spørsmålet finnes ikke på dette planet, men det er en grei vinkling og et godt spørsmål fordi menneskene er skapt for å undre seg på slike ting. Det er som å spørre om hvorfor dere puster eller hvorfor blodet pumper. Det bare er sånn. Dere trenger å vite at universet er så stort, at det er så mye og at det er alt. Samtidig er det veldig enkelt for det er kun dette. All informasjon finnes i hvert eneste sekund, i hver partikkel. Alt finnes men det er så uendelig og det er så stort. Nye sammenhenger og størrelser skapes og det vokser i det uendelige. Det er umulig svare på hva som er poenget fordi det ikke har noe poeng, det bare er.

- Hva finnes utenfor universet/skapelsen? Er det ingenting og i så fall, hva er ingenting?
Dette er også utenfor vår forståelse. Det er større enn oss og det planet vi eksisterer på. Dette er så stort at det må oppleves. Dere er denne uendeligheten dere også. Det er uendelig og uendelighet er ikke forstått av menneskene men det er greit. Det er utenfor vår forståelse hva som er utenfor uendeligheten. Enten er det ingenting og da er det denne uendeligheten, eller så er det manifestert. Det er enten eller. Kontrasten som finnes er mellom Kilden og det som er manifestert (det skapte).

- Et bilde på sjelens reise er at den drar hjemmefra når den er liten og reiser rundt i hele verden og finner ut at borte er bra men hjemme er best og at det er Gud som erfarer seg selv. Gjennom erfaringene høyner man sin grad av bevissthet på veien tilbake til utgangspunktet (Gud/Kilden).
 

-Budskap fra en QHHT-klients "Høyere Selv" (lånt utdrag):

Du skaper hendelsene i livet ditt for å helbrede ting som ikke har blitt løst i fortiden. Du må ikke skylde på deg selv eller andre for noe av det, for alt er en del av å elske seg selv fullt og helt. Elsk andre uansett hva de gjør mot deg. Det er hva du har kommet tilbake hit for å gjøre livstid etter livstid. Dette er Gudskjærlighet; betingelsesløs kjærlighet. Du må også lære å komme over frykten for hva andre tenker og mener.

Det er tid for å gi slipp på fattigdomsbevisstheten; den tilhører deg ikke. Den har blitt lært deg av omgivelsene dine. Føl hvordan det føles å ha alle regninger betalt og at pengene strømmer inn. Konsentrèr deg på å ha penger, ikke mangelen på dem.

Meditasjon og bruk av naturen tillater ånden å forbinde seg med deg. Takknemlighet er viktigere enn tillatelse fordi det kommer fra hjertet; tillatelse er en mental prosess. Muligheter blir hele tiden presentert for deg fra Ditt Høyere Selv. Det eneste du trenger å gjøre er å reagere på dem og følge dem. Ditt Høyere Selv er alltid aktivt i forkant for deg. Det dirigerer alt for deg.

Fokusèr på helse i stedet for sykdom i livet ditt. Folk lar mangelen på velvære vedvare ved å sette opp veisperringer for sin egen healing. Dette er en tid på jorden hvor du går lenger inn i ditt energetiske vesen. Det er imidlertid ingen tidsramme for det. Du vil merke at du forandrer deg før du merker at andre gjør det. Det er som å dø uten å virkelig dø. På en behagelig måte vil du bli oppmerksom på ditt eget åndelige selv mens du er i den fysiske kroppen; en blanding av det bevisste og ubevisste uten å være i en dyp meditativ tilstand. Du vil bli mer og mer bevisst på hva som er rundt deg. Uansett hva det er du ønsker så kan du manifestere det ved å puste liv i det; for pusten er livsenergien. Når du puster tillater du alle molekylene å strømme som de skal uten restriksjoner. Pusting tillater harmonien som er deg, å strømme ut fra deg; å tillate energien å gå dit den er ment å gå. Ekspansjon er å åpne opp for noe mer som alltid har vært der. Vi elsker deg. Vi støtter deg. Vi guider deg. Gi deg selv ros for hvor langt du har kommet.

All sykdom er en mulighet til å tilgi og elske seg selv mer helthetlig. Det er årsaken til at du har skapt det. Ikke døm noe av det; bare la det være uten å sette en merkelapp på det. La også være å dømme deg selv. Man kan ikke heales fullstendig uten tilgivelse av seg selv eller andre. Ikke ta på deg noe som tilhører noen andre. La det kjærlig være, og takk for healingen det har gitt deg gjennom å observere det. Å sånn er det!
 

-Perspektiver om livet, kilden og healing (egen klient - juni 2016):

Livet handler om skapelse, ekspansjon og utvikling. Det ender aldri. Det beveger seg bort fra seg selv, i stadig vekst utover. Du forlater aldri kilden, men glemmer forbindelsen du har til den. Mennesker innser ikke at de er dette. Sjelen er en celle av kilden og inneholder det hele. Skapelse er meningen med alt og drivkraften som ligger bak. Skapelsen er kraftfull og altomfattende. Du blir i sannhet aldri ferdig. Alt du gjør tjener et annet formål, som alltid er utvidelse av hverandre. Det er som en familie, men uten noen slutt. Hvis du velger det, kan du stoppe for en stund og fullt ut være ett med kilden, helt stille og uvirksom, inntil du igjen ønsker å erfare noe. Det er ren væren, den mest fantastiske følelsen av alle følelser. Det er ikke som når man hviler mellom livene. Ubetinget kjærlighet kan ikke engang komme i nærheten. Det finnes ingen ord for å beskrive det. Ingen form eller tanke eksisterer, bare en livsgnist som alltid finnes inne i deg. Den er i hver eneste celle. Den inneholder ikke bare energi men også bevisstheten om dette stedet. En bevissthet om her. Formen din er vakker. Hver eneste celle har intelligens utenfor din fatteevne. Alt er ment for å fungere med kjærlighet. Dette er hva menneskene glemmer. Du kommer fra kjærlighet, men kjærlighet er bare et ord. Tilstanden av kjærlighet, følelsen av kjærlighet er som at hvis du plutselig skulle føle at det er greit å være alt hva du enn måtte ønske, og vite at du er perfekt på alle måter. Og det er du! Du vet ikke hvor perfekt og flott du er, og at ingenting er galt med deg.

Når du healer så er du på dette stedet (kilden). Sinnet ditt er der, og det er derfor det er så stille. Det er det menneskelige sinnet som ønsker å ha skravling, men du er mer knyttet til kilden hvilket er grunnen til at hun følte energi fra deg i hendene sine. Du er mer knyttet til kilden når du healer, og når du er rolig. (Meg: Ja, jeg føler energien veldig sterkt her akkurat nå). Dette er som en fjernrens. Hvis du skulle gå så dypt som du overhodet kunne inn i denne følelsen, eller oppleve hvordan det føles når du overgir deg til denne energien, selv da ville du kun føle hvordan det er å være i utkanten av det. Men dette er rommet/stedet. Hvis du utvider deg inn i dette rommet vil du være nærmere og nærmere din bevissthet om kilden, som er deg. Du ER dette.