JEG UNDERSTREKER AT INNHOLDET NEDENFOR ER KANALISERT MATERIALE FRA FORSKJELLIGE KILDER, INKLUDERT UTDRAG FRA EGNE OPPTAK/SESJONER.

1) Budskap fra en QHHT-klients "Høyere Selv" (lånt utdrag):

Du skaper hendelsene i livet ditt for å helbrede ting som ikke har blitt løst i fortiden. Du må ikke skylde på deg selv eller andre for noe av det, for alt er en del av å elske seg selv fullt og helt. Elsk andre uansett hva de gjør mot deg. Det er hva du har kommet tilbake hit for å gjøre livstid etter livstid. Dette er Gudskjærlighet; betingelsesløs kjærlighet. Du må også lære å komme over frykten for hva andre tenker og mener.

Det er tid for å gi slipp på fattigdomsbevisstheten; den tilhører deg ikke. Den har blitt lært deg av omgivelsene dine. Føl hvordan det føles å ha alle regninger betalt og at pengene strømmer inn. Konsentrèr deg på å ha penger, ikke mangelen på dem.

Meditasjon og bruk av naturen tillater ånden å forbinde seg med deg. Takknemlighet er viktigere enn tillatelse fordi det kommer fra hjertet; tillatelse er en mental prosess. Muligheter blir hele tiden presentert for deg fra Ditt Høyere Selv. Det eneste du trenger å gjøre er å reagere på dem og følge dem. Ditt Høyere Selv er alltid aktivt i forkant for deg. Det dirigerer alt for deg.

Fokusèr på helse i stedet for sykdom i livet ditt. Folk lar mangelen på velvære vedvare ved å sette opp veisperringer for sin egen healing. Dette er en tid på jorden hvor du går lenger inn i ditt energetiske vesen. Det er imidlertid ingen tidsramme for det. Du vil merke at du forandrer deg før du merker at andre gjør det. Det er som å dø uten å virkelig dø. På en behagelig måte vil du bli oppmerksom på ditt eget åndelige selv mens du er i den fysiske kroppen; en blanding av det bevisste og ubevisste uten å være i en dyp meditativ tilstand. Du vil bli mer og mer bevisst på hva som er rundt deg. Uansett hva det er du ønsker så kan du manifestere det ved å puste liv i det; for pusten er livsenergien. Når du puster tillater du alle molekylene å strømme som de skal uten restriksjoner. Pusting tillater harmonien som er deg, å strømme ut fra deg; å tillate energien å gå dit den er ment å gå. Ekspansjon er å åpne opp for noe mer som alltid har vært der. Vi elsker deg. Vi støtter deg. Vi guider deg. Gi deg selv ros for hvor langt du har kommet.

All sykdom er en mulighet til å tilgi og elske seg selv mer helthetlig. Det er årsaken til at du har skapt det. Ikke døm noe av det; bare la det være uten å sette en merkelapp på det. La også være å dømme deg selv. Man kan ikke heales fullstendig uten tilgivelse av seg selv eller andre. Ikke ta på deg noe som tilhører noen andre. La det kjærlig være, og takk for healingen det har gitt deg gjennom å observere det. Å sånn er det!

 

2) Perspektiver om livet, kilden og healing fra en klients høyeste bevissthet (egen artikkel):

Livet handler om skapelse, ekspansjon og utvikling. Det ender aldri. Det beveger seg bort fra seg selv, i stadig vekst utover. Du forlater aldri kilden, men glemmer forbindelsen du har til den. Mennesker innser ikke at de er dette. Sjelen er en celle av kilden og inneholder det hele. Skapelse er meningen med alt og drivkraften som ligger bak. Skapelsen er kraftfull og altomfattende. Du blir i sannhet aldri ferdig. Alt du gjør tjener et annet formål, som alltid er utvidelse av hverandre. Det er som en familie, men uten noen slutt. Hvis du velger det, kan du stoppe for en stund og fullt ut være ett med kilden, helt stille og uvirksom, inntil du igjen ønsker å erfare noe. Det er ren væren, den mest fantastiske følelsen av alle følelser. Det er ikke som når man hviler mellom livene. Ubetinget kjærlighet kan ikke engang komme i nærheten. Det finnes ingen ord for å beskrive det. Ingen form eller tanke eksisterer, bare en livsgnist som alltid finnes inne i deg. Den er i hver eneste celle. Den inneholder ikke bare energi men også bevisstheten om dette stedet. En bevissthet om her. Formen din er vakker. Hver eneste celle har intelligens utenfor din fatteevne. Alt er ment for å fungere med kjærlighet. Dette er hva menneskene glemmer. Du kommer fra kjærlighet, men kjærlighet er bare et ord. Tilstanden av kjærlighet, følelsen av kjærlighet er som at hvis du plutselig skulle føle at det er greit å være alt hva du enn måtte ønske, og vite at du er perfekt på alle måter. Og det er du! Du vet ikke hvor perfekt og flott du er, og at ingenting er galt med deg.

Når du healer så er du på dette stedet (kilden). Sinnet ditt er der, og det er derfor det er så stille. Det er det menneskelige sinnet som ønsker å ha skravling, men du er mer knyttet til kilden hvilket er grunnen til at hun følte energi fra deg i hendene sine. Du er mer knyttet til kilden når du healer, og når du er rolig. (Meg: Ja, jeg føler energien veldig sterkt her akkurat nå). Dette er som en fjernrens. Hvis du skulle gå så dypt som du overhodet kunne inn i denne følelsen, eller oppleve hvordan det føles når du overgir deg til denne energien, selv da ville du kun føle hvordan det er å være i utkanten av det. Men dette er rommet/stedet. Hvis du utvider deg inn i dette rommet vil du være nærmere og nærmere din bevissthet om kilden, som er deg. Du ER dette.