Forhold hvor healing kan være til hjelp

Healing er en helhetlig behandlingsmetode som kan være til hjelp ved alle typer av ubalanser eller blokkeringer i kroppen og energisystemet forøvrig. Det vil si på det fysiske, psykiske (mentale), følelsesmessige (emosjonelle) eller åndelige planet.

Healing / fjernhealing kan bidra til å gi mer ro, overskudd og energi og kan benyttes enten alene eller i tillegg til annen behandling. De fleste opplever at healing gir dem noe positivt. Nedenfor listes eksempler på ulike problemforhold hvor det kan være aktuelt å benytte seg av healing eller fjernhealing (nevnes på ulike måter).

  • Muskelplager / muskelsmerter / muskelverk / verkende muskler / vondt i musklene.

  • Leddplager / leddproblemer / leddsmerter / leddverk / verkende ledd / vondt i leddene.

  • Magesmerter / mageproblemer, fordøyelsesproblemer / fordøyelsesbesvær / dårlig fordøyelse.

  • Plager eller smerter i hodet.

  • Tannplager / tannproblemer / tannsmerter / tannverk.

  • Frykt / engstelse, uro / rastløshet, tristhet / sorgfølelse / nedstemthet / negative tanker.

  • Kronisk sykdom / kroniske plager / kroniske smerter, kronisk verk / betennelser.

  • Søvnproblemer / søvnvansker / søvnmangel / mangel på søvn / urolig søvn.

  • Stress, utbrenthet, anspenthet / spenninger, utmattelse / fatigue, tretthet.

  • Lavt energinivå / lite energi / energiløshet / energimangel.

Generelt kan healing og fjernhealing være med på å sette i gang eller styrke forløsende prosesser, og gi mulighet for gjenoppretting og balanse på alle plan. Når kroppens chakrasystem og meridianbaner (energisentre og energibaner) er i balanse og fri for blokkeringer vil det kunne ha en direkte positiv innvirkning i forhold til hvordan vi føler oss fysisk og psykisk. Healing kan også være med på å åpne opp for- og aktivere healingevner eller andre psykiske evner og bidra til åndelig utvikling generelt.

 


 Interne linker: 

Årsaker til behov for healing

Reaksjoner på healing

Vanlige spørsmål:

Hvordan er fjernhealing mulig? 

Forhold som har betydning for virkninger av healing

Hvor mange behandlinger er nødvendig?

Hvor ofte kan man gjenta behandlingen?