Denne siden kan du lagre, kopiere eller skrive ut (åpner i ny fane).

Beskrivelse av tjenestenes viktigste egenskaper/funksjon:

Healing / Fjernhealing: Å gjøre healingkraften tilgjengelig for klienten slik at denne gis mulighet til å sette i gang sin egen helbredelsesprosess.
Regresjons- og Healingreise (QHHT og BQH): Å legge til rette for at klienten gjennom de teknikker som anvendes kan oppnå en avslappet tilstand av transe som gjør det er mulig å huske/gjenoppleve tidligere opplevelser, samt ha tilgang på informasjon fra et høyere nivå av bevissthet hos dem selv.
Kinesiologi: Å identifisere ubalanser eller blokkeringer i kroppen ved hjelp av muskeltesting og avbalansere disse ved å stimulere punkter/energibaner i kroppen, anvende mentale teknikker, fysiske øvelser, naturmidler og/eller gi kostholdsveiledning.

Avhengig av tjenestens art innebærer det i tillegg anvendelse av personlige egenskaper, kunnskaper og erfaringer jeg har for å kunne hjelpe klienten best mulig i forhold til dennes behov og situasjon. På generelt grunnlag må kvaliteten og egenskapene på tjenestene som leveres, vurderes av den enkelte kjøper sett i forhold til informasjonen som finnes på matrixhealing.no.

 

VENNLIGST GJØR DEG KJENT MED- OG GODTA GJELDENDE VILKÅR OG BETINGELSER FØR BESTILLING:

Virkninger/resultater: Matrixhealing.no gir av naturlige årsaker ingen form for resultatgaranti da det ikke er mulig å si om-, i hvilken grad eller på hvilken måte behandlingen er til hjelp. Healing er uansett metode, alltid en individuelt betinget prosess som avhenger av en rekke ulike faktorer. Eventuelle virkninger kan manifestere seg umiddelbart eller over lengre tid.

Personvern: Matrixhealing.no utleverer ingen personlig informasjon om klienter til tredjeparter. Det eneste som føres og oppbevares av informasjon på papir er et klientkort/journal. Klienter har rett til å be om å få se journalen sin og/eller få den slettet. Klienters epost-adresser benyttes kun for å sende epost til eier i forbindelse med svar på henvendelser eller til oppfølging om/når klienten har godkjent dette. I forbindelse med tjenesten «Regresjons- og Healingreise» (QHHT/BQH) kan informasjon framkommet i sesjonen i noen tilfeller brukes som grunnlag for blogg-artikler publisert på matrixhealing.no når/om klienten har godkjent dette. Innholdet blir anonymisert for å beskytte klientens identitet. Lydopptak i forbindelse med «Regresjons- og Healingreise» (QHHT/BQH) blir lagret i kryptert form på lokal disk og/eller ekstern passordbeskyttet enhet.

Betaling/oppgjør: Forskuddsbetaling gjelder for tjenestene Fjernhealing, ERS på avstand og BQH (regresjon). Betalingsmåter som støttes er PayPal og Vipps, samt betaling til konto fra nettbank. Tjenesten utføres som hovedregel ikke før betaling har blitt registrert/mottatt. Andre tjenester betales ved oppmøtet ved bruk av Vipps eller kontanter. Om betaling har blitt utført på forskudd må dette kunne bekreftes før oppmøtet.

Ved eventuell avtale om betaling etterskuddsvis skal oppgjør sendes i løpet av bestillingsdagen, eller til den tid/dato som har blitt avtalt. Om betaling ikke er mottatt innen 5 dager i henhold til forannevnte betingelser, vil det påløpe et purregebyr på kroner 100,-. Klienten vil da bli varslet pr. E-post eller SMS om dette. Ny frist vil da være 14 dager fra den dagen varselet ble sendt. Ved fortsatt manglende betaling for utførte tjenester etter dette, vil kravet bli sendt til ekstern innkrever med de ekstra gebyrer det eventuelt medfører.
NB! Klienter er selv ansvarlig for å notere seg det som er avtalt angående pris og betalingsfrist. Matrixhealing.no sender IKKE ut giro. Eventuell ekstern innkrever kan imidlertid gjøre dette om frister ikke har blitt overholdt.

Priser: Matrixhealing.no forbeholder seg retten til å kunne endre priser uten spesielt varsel. Alle oppgitte priser er inkludert merverdiavgift. Ved bestilling er det prisene på nettsiden i bestillingsøyeblikket som er gjeldende pris. Unntak kan være om klienten har fått avtale om annen pris.

Bestilling: Bestillinger gjøres primært via bestillingsskjemaet på Matrixhealing.no. Om bestilling mottas muntlig per telefon bekreftes dette der og da og er bindende på lik linje med bestillinger innsendt via nettsiden. Det samme gjelder avtaler om levering av tjenester inngått via SMS, Facebook Messenger eller E-post. I slike tilfeller godtar klienten automatisk de gjeldende vilkår- og betingelser.

For tjenesten Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv (min samlebetegnelse for to ulike metoder innenfor Quantum Healing regresjon) gjelder det i tillegg egne vilkår- og betingelser som godkjennes ved innsending av det kombinerte bestillings- og inntaksskjemaet for tjenesten.

Endring av avtaletidspunkt: Matrixhealing.no kan ikke garantere at det er mulig å endre dato og/eller klokkeslett for en allerede inngått avtale. For spørsmål om endring ta kontakt på E-post eller telefon så tidlig som mulig. Om det ikke er mulig å flytte avtalen vil du måtte forholde deg til de vilkår og betingelser som gjelder for eventuell avbestilling og/eller fravær.

Avbestilling: Følgende gjelder for tjenester som har fysisk oppmøte. Avbestilling må gjøres senest 24 timer før avtalt oppmøtetid for å unngå et krav på kr. 300,- i avbestillingsgebyr, med unntak av tjenesten «Regresjons- og Healingreise» (QHHT/BQH) hvor avbestilling må skje senest 48 timer før avtalt oppmøtetid for å unngå et krav på kr. 500,- i avbestillingsgebyr. Tjenester som avbestilles senere enn 5 timer før avtalt oppmøtetid har et avbestillingsgebyr tilsvarende 50% av tjenestens gjeldende/avtalte pris. Unntak fra krav om gebyr gis kun om det kan dokumenteres en rimelig grunn for ikke å ha hatt muligheten til å gi beskjed innen gjeldende frist for avbestilling (dette vurderes av Matrixhealing.no). Unntak fra gebyr kan også vurderes om det inngås ny avtale samme dag.

Fravær: Ved fravær fra avtale uten å ha gitt beskjed skal tjenesten betales for i sin helhet i henhold til gjeldende/avtalt pris. Unntak gjøres kun om det kan dokumenteres at klienten ble rammet av omstendigheter som gjorde det umulig å få gitt beskjed.

Eventuelle krav om gebyr vil bli sendt på E-post og/eller SMS. Ilagt gebyr som følge av for sen avbestilling og/eller fravær fra avtale har betalingsfrist samme dag som kravet mottas. Tilgjengelige betalingsmetoder er Paypal, Vipps eller Bankoverføring (se «Betaling» i menyen på matrixhealing.no).

Bestillingbekreftelse, kommunikasjon og levering: Bekreftelse på bestillinger og eventuell videre kommunikasjon gjøres på SMS, E-post eller telefon. Om det ikke lykkes Matrixhealing.no å få tak i/få svar fra klienten i forbindelse med spørsmål om bestillingen og levering av denne, vil tjenesten hvis det er mulig bli levert i henhold til ønsket tidspunkt angitt i bestillingen, eller leveres til et tidspunkt valgt av Matrixhealing.no (gjelder Fjernhealing/ERS på avstand). Med tidspunkt menes her dato og klokkeslett.

Avtalens varighet: Avtalen om kjøp gjelder fram til tjenesten har blitt levert, i henhold til det avtalte tidspunkt for levering. Har det blitt bestilt mer enn en tjeneste og/eller gjentatte behandlinger av samme art, gjelder avtalen om kjøp helt til den siste bestilte/avtalte tjenesten har blitt levert.

Ved bestilling av tjenester uten valgt tidspunkt eller tidsbegrensning vil tjenesten bli utført/levert samme dag eller senest 7 dager etter bestilling.

Angrerett: Loven om angrerett gjelder ikke ved kjøp av disse tjenestene. (Kapittel 5. Angrerett ved avtaler om andre tjenester enn finansielle tjenester - § 19. Unntak fra og begrensninger i angreretten - b) enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom.)


Matrixhealing.no forbeholder seg retten til å kunne avvise klienter samt kansellere og/eller foreslå endring av en inngått avtale uten å oppgi årsak til dette, om det finnes eller oppstår omstendigheter eller forhold som gjør at tjenesten ikke kan eller ønskes levert som avtalt. Om Matrixhealing.no velger å kansellere en inngått avtale, vil eventuelle innbetalte forskudd bli refundert i sin helhet.

Ved å godkjenne dette er du inneforstått med at de tjenester som tilbys av Matrixhealing.no, ikke er ment å erstatte foreskrevne legemidler og/eller tradisjonell medisinsk behandling. Endringer i eksisterende behandlingsopplegg skal alltid skje i samråd med en lege.