For visitors that don't read/understand Norwegian; 

QHHT - Please GO HERE to see the english version of the QHHT information page.
BQH - To see the english version of the BQH information page, please GO HERE.

For norske besøkende; Vennligst les informasjonen nedenfor først. Du finner linker til informasjonssidene for QHHT og BQH nederst på siden. Takk.


HEALING AV FRAMTIDEN ER NÅ

"Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv" er fantastisk i forhold til å kunne hjelpe deg med å finne ut mer om hvem du er, hva meningen med livet ditt er (hvorfor du er her, hva du skal erfare/lære, livsoppgave etc.) og hvordan DU kan helbrede deg selv fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig. "Ditt Høyere Selv" (omtales heretter HS) er med deg hele tiden og tar deg dit du trenger å gå for at dette kan skje. Veien mot en ny forståelse og opplevelse av livet du lever NÅ og "Ditt Virkelige Deg", begynner med reisen til et eller flere av dine tidligere liv og/eller opplevelser som sjelen har hatt. Min oppgave som fasilitator er å fungere som tilrettelegger, guide og medhjelper for deg på din personlige reise. Du gis en unik mulighet for å sette i gang din personlige prosess for healing, innsikt og utvikling.  

NB! Det er to tilgjengelige metoder som begge går under "Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv". Disse er: 

*Quantum Healing Hypnosis Technique® (QHHT). Metoden ble utviklet av Dolores Cannon over en 40-års periode. Hun skrev et stort antall bøker som var basert på informasjon framkommet i QHHT-sesjoner (gjennom klientenes Høyere Selv).

*Beyond Quantum Healing (BQH). Grunnlegger Candace Craw-Goldman (tidligere medhjelper for Dolores). Hun startet i sin tid det opprinnelige supportforumet for QHHT og driver i dag nettstedet quantumhealers.com. 

Den viktigste forskjellen på dem er at QHHT kun tillates utført ved personlig/fysisk oppmøte mens BQH i tillegg også kan utføres over internett via en videomøte-app (jeg bruker nå Skype ved online sesjoner). Ellers skiller metodene seg ut i måten skriptene og framgangmåten er formulert og lagt opp på. Begge er like egnet i forhold til å kunne oppnå intensjonen med sesjonen. Hva som er riktig for den enkelte vil være individuelt.

QHHT: Mange velger denne metoden fordi de har hørt om Dolores Cannon og/eller har lest noen av bøkene hennes. En annen grunn kan være fordi metoden har vært populær og godt kjent i mange år og er velutprøvd. De mange healinghistoriene som finnes på bakgrunn av metoden er sannsynligvis også en viktig årsak for mange.

BQH: Denne relativt nye metoden har raskt blitt kjent mye takket være grunnleggeren Candace Craw-Goldman's gode arbeid. Utøvere av Beyond Quantum Healing rapporterer stadig om gode erfaringer og tilbakemeldinger fra klienter. En viktig årsak til at noen vil foretrekke BQH kan være fordi sesjoner kan utføres online, noe som ikke er tillatt ved QHHT. BQH er en fleksibel metode hvor utøveren har stor frihet i forhold til hvordan en sesjon legges opp.

Om man ikke er komfortabel med tanken på å ha en sesjon via en skjerm så anbefales det å velge enten QHHT eller BQH med personlig oppmøte. Noen ønsker- og verdsetter den personlige kontakten man får ved å fysisk være tilstede med utøveren i samme rom og føler seg tryggere og bedre ivaretatt.
 

Tilgjengelig på (eller fra) Kråkerøy i Fredrikstad

Livet venter ikke på noen så la meg hjelpe deg med å leve i takt med det. "Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv" kan gi fornyet energi, et oppløftet vesen og velbalansert kropp. Teknikkene kan benyttes ved alle typer plager, smerter og sykdom eller i forhold til problemer på andre områder i livet.

Ditt Høyere Selv (HS) har informasjon om alt som noen gang har hendt sjelen din i alle tidligere liv (og samtidige/parallelle liv). Vi skaper våre erfaringer bevisst og ubevisst. Noen av de vanskelige situasjonene og problemene vi møter på kommer som et resultat av hendelser fra tidligere liv som vi har dratt med oss inn i dette livet. Ved å se på disse vil vi kunne gi slipp på det som har vært med på å prege oss negativt når vi forstår hva som skjedde og hvorfor. Begge metodene gir deg en unik mulighet til å kunne kommunisere med HS for å få svar, innsikt, healing og eventuelt personlige beskjeder, råd eller veiledning i forhold til ting som har verdi for deg. Svarene bidrar til forløsning av negative følelser som ikke lenger gagner deg og hjelper deg med å sette livet ditt i perspektiv. Å være på jorden har gitt oss mange spørsmål om virkeligheten av det livet vi lever. Alle mennesker har en livsoppgave og alle liv en mening. Livet kan være fantastisk, fredfullt og oppfyllende når vi oppdager hvem vi er og hva vi er her for å gjøre og erfare/lære.

"Det Høyere Selvet" er det selvet som eksisterer i full forståelse for oppsamlingen av erfaringer som ennå ikke har blitt forstått av det bevisste selvet. Det bistår med å oppnå healing samt videre programmering av framtidige opplevelser/erfaringer."
 
"Det Høyere Selvet kan velge å kommunisere med entiteten mens det befinner seg mellom livene eller er inkarnert i en fysisk kropp hvis de riktige banene/kanalene i sinnets røtter er åpnet." ~Ra

Ra ble kanalisert gjennom Carla Rueckert 1981-1984

healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balansering

Ps! Selv om du ikke tror på reinkarnasjon eller tidligere liv så er dette en metode som uansett vil kunne være til god hjelp for deg. QHHT/BQH kan benyttes i forhold til det aller meste og er både enkel og likevel kraftfull. Du vil kunne ha en direkte tilgang på informasjonen du har i deg fra alle de opplevelsene du noen gang har hatt i nåværende eller tidligere liv, og på den måten finne årsakene til ting som preger- og påvirker deg negativt. Kommunikasjonen med din høyere bevissthet (ditt Høyere Selv) kan gi deg ytterligere svar på dette, i tillegg til healing som du tillates i forhold til din nåværende situasjon.

For mer informasjon om de to metodene gå til informasjonssiden for den metoden du ønsker å lese mer om (se linker nederst på denne siden). Ps! Før eventuell bestilling (uansett metode), så er det et krav å lese all informasjonen. Dette fordi det er visse ting du må vite i forhold til bestilling og de forberedelser du må foreta deg innen din sesjon.

Video: Her forteller jeg litt om forskjellene på QHHT og BQH (tatt "på sparket" så ikke optimal kvalitet).

Om healing

Ikke forvent deg mirakler selv om det er fullt mulig at det kan skje. Det er ikke jeg som utfører healingen. Min oppgave er å hjelpe deg sånn at du kan heale deg selv i samarbeid med ditt Høyere Selv og/eller "åndelige team" (hjelpere fra andre/høyere eksistensplan). 

Hva som kan heales er individuelt betinget. I utgangspunktet er alt mulig og det er relativt sjelden at man blir nektet hjelp for noe selv om det kan finnes visse betingelser for healing over tid. Det kommer an på hva som er årsaken og hvorvidt man er klar for å gi slipp på- eller endre på ting. Noen ganger kan man ha valgt å ha erfaringen som plagen/sykdommen gir for sjelens læring og vekst. Når man har forstått årsaken og fått innsikten det skulle gi så vil det ikke lenger ha noen funksjon, noe som betyr at det kan heales helt og fullt. Om et symptom er en manifestasjon av en usunn vane, usunt tankemønster eller trossystem så vil du måtte være villig til å jobbe med deg selv og eventuelt gjøre nødvendige endringer for å forhindre at symptomet kommer tilbake (om du fikk healing av dette), eller for å få det til å forsvinne helt. I andre tilfeller vil det ikke kreves noe etterarbeid fra din side noe som betyr at healingen er permanent. Fullstendig healing kan skje umiddelbart men også over tid. Noen ganger skjer det kun delvis helbredelse av noe. Healing blir normalt ikke bli innvilget i tilfeller hvor man har valgt å leve med en sykdom eller funksjonshemming. Om en person ønsker å ha en plage eller sykdom (bevisst eller ubevisst) vil vedkommende blokkere ethvert forsøk på healing av dette. Enten på grunn av frykt for tap av identitet eller noe som har verdi for dem og som de ikke ønsker å gi slipp på. Fri vilje overstyrer alt. Derfor må du selv ville det og tillate det. Det er derfor ikke galt å hevde at all healing i virkeligheten er selvhealing.

Surrogat-healing: Det også mulig å hjelpe noen man har et nært forhold til uten at personen selv er tilstede gjennom å fungere som surrogat for vedkommende. Det kan være aktuelt i tilfeller hvor noen på grunn av alvorlig sykdom, funksjonshemming, alder, økonomi eller av andre årsaker ikke kan møte til- eller gjennomføre en sesjon selv.
 

Sist men ikke minst

Det store flertallet av klienter husker mye av det de opplevde mens de var i transe/hypnose. Dette er helt normalt. Hypnose er ikke en narkosetilstand. Faktisk så forsterkes sansene og man blir mer fokusert og oppmerksom noe som gjør at man kan legge merke til de inntrykkene man får. Det at man føler seg tilstede og vet hva som foregår er helt normalt og har INGEN betydning i forhold til utbyttet av sesjonen. Det er heller ikke uvanlig å ha tvil i forhold til informasjon, svar og healing som blir/ble gitt. AKSEPTER OG STOL PÅ at det var akkurat det du hadde behov for (og var klar for) og at ingenting var tilfeldig. Husk at fantasien kommer fra det ubevisste sinnet som er nøkkelen til all den viten du/sjelen innehar.

Å gjennomgå en slik sesjon kan sammenlignes med å ha hatt en livlig drøm og derfor kan minnene fra din personlige reise raskt forsvinne fra minnet. Legg merke til drømmene dine de første dagene etter sesjonen (som regel 3 dager). I løpet av dette "vinduet" vil det være lettere for ditt HS og nå gjennom å kommunisere med deg mens du sover. Noen ganger vil man trenge litt tid til å bearbeide det som har skjedd og spesielt når noe meningsfullt har skjedd i løpet av så kort tid. Viktig informasjon kan bli gitt til deg som du ikke vil gå glipp av.

Det blir gjort opptak av sesjonen med digital lyd-opptaker og du vil få tilsendt lydfilen i etterkant slik at du kan høre gjennom det som ble sagt så mange ganger du vil. Erfaringer tilsier at det kan ha stor betydning for utbyttet av sesjonen fordi det er med på å gjenskape, forsterke og integrere opplevelsen hos deg sånn at du kan få mer innsikt, forståelse og healing for hver gang du lytter til det. Det er viktig at du hører på lydopptaket når du har fått det fra meg. Ikke vent for lenge med det. Jo oftere desto bedre. Det spesielt viktig at du lytter til opptaket ditt om du etter en tid begynner å tvile på opplevelsen din!

Hvordan kan jeg være sikker på at en QHHT/BQH-sesjon vil fungere for meg? 
Det finnes aldri noen garantier når det gjelder healingarbeid. Ikke engang konvensjonell medisin, leger eller sykehus kan garantere resultater. Quantum Healing er en trygg og ikke-invaderende metode. All healing er selvhealing. 

"Du kan ikke definere deg selv i forhold til dine ytre omgivelser, men i forhold til ditt høyere indre vesen. Tenk på deg selv som en manifestasjon av 'noe' høyere. En slags høyere frekvens. Dette er den synlige forståelsen, og det vet du. For du kan ikke se atomer kan du vel? Du kan såvisst ikke se kreftene som holder atomene sammen. Der, i mikrokvanteverdenen, ligger svaret på alt. Vi kan ikke forstå det med vårt logiske og rasjonelle sinn, men vi føler det, intuitivt. Få deg selv på linje med disse greiene og du vil STRÅLE som solen." RUSSEL BRAND

Bestille QHHT? Les mer på informasjonssiden for Quantum Healing Hypnosis Technique. 

Bestille BQH? Les mer på informasjonssiden for Beyond Quantum Healing.