INFORMASJONSSIDE FOR BEYOND QUANTUM HEALING

Informasjon om priser og bestilling:

All tekst nedover siden må leses før eventuell bestilling sendes inn, da siden inneholder viktig informasjon i forhold til å skulle ha en sesjon. Link til bestilling nederst på siden.

- Beyond Quantum Healing sesjoner koster kr. 2900,-. Dette inkluderer digitalt lydopptak som sendes til deg på epost etter endt sesjon.

- Vennligst forsøk å unngå og legge inn bestilling for en dato som er flere uker/måneder fram i tid (gjelder spesielt i sommerhalvåret). Det beste er å sende inn forespørsel/bestilling 3-10 dager før ønsket dato for sesjon. Det gjør det enklere for meg å bekrefte om datoen passer eller ikke (jeg kan i perioder være bortreist i forbindelse med ferie, familiebesøk eller annet). PS! Jeg utfører IKKE regresjoner på lørdager.

- Du må være minst 18 år og det må være ditt eget ønske å ha en sesjon. Skal du møte opp hos meg så er det ikke anledning til å ha med seg andre inn til sesjonen. Det kan i visse tilfeller gjøres unntak men da må dette ha blitt avtalt på forhånd. Det er heller ikke anledning for andre å vente på eiendommen (hvis du blir kjørt/fulgt til sesjonen). Disse må eventuelt komme å hente/møte deg etter sesjonen.

OM BEYOND QUANTUM HEALING

Hva er BQH?

BQH er en metode for utforskning av sjelens tidligere livserfaringer samt kontakt med "Høyere Selv" og/eller andre høyere bevissthetsformer som skytsengler, engler, åndeguider, oppstegne mestere, eget framtidig selv, sjelegrupper, ET-grupper, healingteam, hjelpere osv. Utøverens rolle er å hjelpe klienten med å oppnå en avslappet tilstand (en form for transe) for å kunne oppnå kontakt- og kunne kommunisere med høyere aspekter av selvet og/eller noen av de nevnte bevissthetsformer (energivesener). 

Hvem kan ha nytte av en BQH-sesjon?

Alle som er interessert i bevissthetsutforskning. De fleste oppsøker BQH på grunn av bestemte livsutfordringer som de ønsker å finne ut mer om og få hjelp med. Dette kan være noe fysisk, åndelig eller emosjonelt. Folk har sesjoner for å lære mer om seg selv, livssituasjon, relasjoner, evner og talenter eller ting av mer kosmisk natur som livsoppgave, sjelefamilie, stjerneopprinnelse- eller tilhørighet. Eller det kan være for å finne ut mer om tidligere liv sjelen har hatt og årsaker til plager eller sykdom og healing av dette.  

Er BQH hypnose eller ikke? 

BQH utøvere bruker typisk elementer av hypnose men på en langt mindre klinisk og mer fleksibel måte enn ved vanlig hypnose. 

Må du være i stand til å visualisere for å kunne ha en BQH-sesjon?

Informasjon, kontakt og kommunikasjon oppnås på mange måter. Visualisering er ikke påkrevd. Vi har flere måter å sanse på. De som ikke er så visuelle av seg har gjerne andre sanser sterkere aktivert som for eksempel "å bare vite" eller fornemme følelser. 

Finnes det noen krav for å bli akseptert som BQH-klient?

Det viktigste er å ha et åpent sinn! I tillegg kan det å legge fra seg eventuelle forventninger om hva som kan komme til å skje ha stor betydning. Det er ingen spesifikke krav som gjelder. Det vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle hvorvidt personen vil være tjent med å ha en sesjon og at forutsetningene ellers ligger til rette for det. En BQH-sesjon er rett og slett å være tilstede i opplevelsen og legge merke til- og beskrive de sanseinntrykkene man får, samt også kommunisere med andre og høyere aspekter av seg selv. Dette kan inkludere ditt Høyere Selv og/eller andre bevissthetsformer i ditt "åndeteam" av hjelpere i forskjellige former, for på den måten få verdifull informasjon i forhold til din intensjon for sesjonen samt liv/eksistens forøvrig.


GENERELL INFORMASJON

Tiden vi bruker på en sesjon vil normalt være ca 3-5 timer. NB! Hvis du skal møte opp hos meg er oppmøtetid/oppstartstid kl. 10.00.

I løpet av sesjonen utforsker vi sammen de inntrykkene/opplevelsene som kommer til deg mens du er i en avslappet tilstand av transe. Tilstanden kan sammenlignes med dyp meditasjon hvor hjernebølgesvingningene dine senkes til dyp Alfa og/eller Theta-nivå. Det kan beskrives som mellomstadiet mellom våkenhet og søvn. På et tidspunkt vil vi også kontakte ditt Høyere Selv direkte for å be om svar spørsmål, finne årsaker til ubalanser og blokkeringer og be om korrigering/forløsning av dette (healing). Ditt HS vil opprette en sterkere kontakt med deg når vi ber om det og gjøre deg i stand til å kanalisere det gjennom deg når du tillater det. Det kan sies å være en tilstand hvor et høyere aspekt av bevissthet er tilgjengelig. Det er denne bevisstheten vi kommuniserer med. HS er total og ren kjærlighet og ser det «store bildet». Det er med deg hele tiden å passer på deg og beskytter deg. Ingenting vil bli sagt eller gjort mot din vilje.

Din intensjon for sesjonen er viktig! Så snart du har tatt avgjørelsen om å ha en sesjon vil ditt HS begynne forberedelsene slik at du kan få de innsikter, svar og healing som er mest hensiktsmessig i forhold til din intensjon, livssituasjon og sjelelige utvikling. Dette blir regissert spesifikt for deg. Ditt bevisste sinn trenger å bli påminnet at det skal ta plass i baksetet på reisen og stole på at sjåføren (ditt HS) vet nøyaktig hva du trenger å se på/oppleve og forstå.

Du må ha en liste med spørsmål klar innen sesjonen! Lenger nede på siden finner du en liste med eksempler på ting du kan spørre om og tips til måter du kan formulere spørsmål på. Bruk litt tid på å tenke gjennom hva du vil spørre om. Husk at det skal være dine spørsmål. Du trenger å spørre om de tingene du mener kan ha størst betydning og er mest til hjelp for din egen utvikling som sjel og livet ditt her og nå. Det er selvfølgelig også mulig å spørre om andre ting som du er interessert i å få vite noe om med unntak av ting som du ikke er ment å vite noe som, for eksempel private ting om andre mennesker.

Det blir gjort et lydopptak av sesjonen. Jeg sender lydfilen til deg på epost etter sesjonen sånn at du kan lytte til det så mye du vil. Det er dessverre ikke anledning til å gjøre egne opptak. Mobiltelefoner må være slått helt av.

Jeg har taushetsplikt og verner om deg som privatperson! Jeg vil aldri gi informasjon eller opplysninger om deg videre til en tredjepart. Det eneste jeg tar vare på er inntakskjemaet ditt samt en kopi av lydopptaket. Det er mulig jeg tar vare på epost-korrespondansen mellom oss for en periode. Ting du forteller meg om trenger jeg kun å vite på grunn av det arbeidet vi skal gjøre der og da. Etterpå har det ingen interesse for meg mer. Det blir mellom deg og meg. Uansett hvem du er og hva din historie er så garanterer jeg at du vil bli møtt med vennlighet, respekt og som et medmenneske. Jeg dømmer ingen!

Gi vennligst slipp på spesifikke forventninger i forhold til hvordan opplevelsen din vil bli. Man kan aldri vite hva det høyere selvet velger og gi av opplevelser, svar og healing. Dette vil alltid være individuelt betinget. Ikke alle opplever fantastiske og mirakuløse ting som det fortelles om i artikler og bøker. Still med blanke ark og stol på at du får det du er ment å få. Ingenting er tilfeldig. Selv "små" ting kan ha stor innvirkning på DITT liv, nettopp fordi det er til deg!


HVORDAN EN SESJON FOREGÅR I HOVEDTREKK:   

1. FORBEREDELSER: 

Dette inkluderer en bli-kjent del og gjennomgang av spørsmålene dine. Du vil ha anledning til å utdype rundt spørsmålene dine og bakgrunnen for disse. Vi skal også bruke tid å snakke om intensjonen din for sesjonen. Det vil si hva som er det viktigste for deg å få ut av/oppnå med sesjonen, og formulere dette i en setning som vi skriver ned. Intensjonen skal vi senere programmere i vann og drikke det. Du vil også få muligheten til å fortelle mer inngående om hvem du er, om livet ditt og bakgrunnen for at du ønsker en sesjon. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte er det viktig at jeg får et bilde på- og en forståelse for hvem du er og hva som har vært med på å prege og forme deg til den du er i dag. Noe av dette vil være:

-Personlig historie. En gjennomgang av hovedhendelsene i livet ditt.
-"Rolleliste". Hvilke hovedpersoner du har og/eller har hatt i livet (om relevant i forhold til noen av spørsmålene).
-Eventuelle fysiske, psykiske/mentale og/eller følelsesmessige ubehag/plager og sykdom.

I tillegg brukes tid på å gi deg nødvendig forhåndsinformasjon og instruksjoner i forbindelse med det vi skal gjøre. Denne delen tar vanligvis ca 1-1,5 time (+/-). 

2. SELVE SESJONEN:  

Etter at vi er ferdige med forberedelsene kommer vi til den delen hvor du legger deg ned for å slappe av. Du vil da bli guidet til et nivå som gjør at du blir veldig avslappet og sansene forsterket. Selv i en lettere tilstand av transe kan sanseinntrykk og annen informasjon oppfattes og formidles på en god måte. Hvordan din opplevelse vil bli og hva du vil "møte" av inntrykk og opplevelser er umulig å spå. Legg derfor fra deg enhver formening om hva som vil komme til å skje. Denne delen tar vanligvis et sted mellom 1,5-2,5 timer.

PS! Noen ganger kan det man opplever være scener eller en tilstand av væren (sanseinntrykk) fra noe man ikke selv har erfart, men være fra en virkelighet som matcher det man har behov å erfare i forbindelse med ens eget liv og utvikling. Nærmere bestemt et "imprint" (avtrykk). Det vil si at det er "lånte/kopierte" erfaringer fra en annens liv/eksistens som sjelen valgte å integrere som en del av deg før du inkarnerte. Å tro eller mene at det man ble vist er usannsynlig å ha opplevd i et virkelig liv kan derfor stemme, da det kan være delte minner fra alle slags livsformer og eksistenser. Det viktige er at det tjener sin hensikt som det er ment for deg.

3. AVSLUTNING / OPPSUMMERING: 

Til slutt bruker vil litt tid på å snakke om sesjonen din. Det vil si om hvordan du opplevde det hele samt høydepunkter (hendelser, følelser/reaksjoner, innsikter og healing) fra de forskjellige scenene/delene av sesjonen. Jeg gir også noen råd å ta med på veien som hjelp til deg i forhold til å kunne få så mye ut av sesjonen som mulig i tiden framover.

PRAKTISK INFORMASJON OG FORBEREDELSER: 

HA GOD TID! Du må i utgangspunktet ha god nok tid på deg til unngå å bli stresset i forhold til andre ting. Det er viktig at du slapper godt av. Husk dette når vi skal bli enige om dato og tidspunkt for sesjonen din.

KLÆR: Det anbefales at du har på deg klær som er komfortable å ligge i og ikke strammer. Kommer du til meg så ligger du på en god madrass under regresjonen for å ha bevegelsesfrihet og samtidig kunne slappe mest mulig av. Jeg har et utvalg av tepper og puter som du kan bruke som du vil. Om det er en online sesjon må du selv sørge for at du vil komme til å ha det behagelig underveis, i forhold til hvordan du ligger/sitter og ellers.

TRENING: Skal du trene før sesjonen så kan det være greit å ikke trene veldig hardt eller lenge. Det beste er en lett økt.   

MAT og DRIKKE: Sørg for å ha spist litt på forhånd. Om du skal møte fysisk hos meg og har et stykke reisevei i tillegg til de ca 3-5 timene sesjonen varer, blir det lenge å gå uten mat. Ta derfor gjerne med deg noe enkelt å spise (f. eks. bananer, en ferdigsmurt matpakke eller annet). Da kan du spise like før eller etter sesjonen. Det er også mulig å legge inn en kort matpause under forhåndssamtalen, før selve induksjonen. Godt vann er tilgjengelig på behandlingsrommet. Om online sesjon må må du selv styre dette. Ps! Ikke spis veldig mye eller tungtfordøyelig mat rett i forkant av sesjonen.

Unngå å drikke kaffe eller andre koffeinholdige drikker 2-3 timer før sesjonen! Inntak av slike drikker kan føre til at du ikke klarer å slappe godt nok av. Hvis du skal møte hos meg tidlig på formiddagen så ikke dropp kaffen, men begrens inntaket til 1 kopp. (Tid for oppmøte er normalt kl. 10.00).

Du må ikke innta alkohol eller andre rusmidler før en sesjon. Under intervjuet vil jeg at du fullt ut skal kunne forstå hva det hele dreier seg om, og hva du kan forvente deg under sesjonen. Dette sikrer at du får en så god sesjon som mulig.

Et vanlig spørsmål mange har om hypnose er om alle kan bli hypnotisert. Om dette sier Dolores Cannon:

"Kraften av tro er sterk. Hvis du har noen tvil om du kan bli hypnotisert så er det en sjanse for at du ikke lar deg selv gå særlig dypt. Hvis du forstår hva hypnose er og vet at du har kontroll og føler deg trygg og komfortabel sammen med en sertifisert utøver, vil komfortnivået ditt fortelle deg om du kommer til å tillate deg selv å bli hypnotisert. Alle kan bli hypnotisert hvis de ønsker det og er trygge på det."

TIPS/ANBEFALING: Spis sunt og drikk rikelig med vann i dagene før sesjonen. Dette kan ha betydning i forhold til cellenes funksjon og evnen til å endre bevissthetsnivåer. Som et ledd i forberedelsene kan det også anbefales å øve seg på hente fram minner og bruke sansene. Du kan gjøre det ved å lukke øynene og tenke på et sted, situasjon eller hendelse som du husker eller skap noe i fantasien din. Start først med å puste godt ned i magen noen ganger (gjennom nesen), og kjenn at du blir mer og mer avslappet for hver gang du puster ut (gjennom munnen). Gi slipp på alle spenninger du måtte ha på steder i kroppen, innvendig og utvendig. Fremkall så et minne og legg merke til alle detaljene i det du observerer og sanseinntrykkene det gir deg (bilder, lukt, lyd, smak, følelser, viten). 

SPØRSMÅLSLISTEN (!)

Forbered en liste med spørsmål om ting du ønsker å få svar på som har med deg og ditt liv/eksistens å gjøre. Det kan være hva som helst. Har du ønsker om å få healing i forhold til spesifikke plager, sykdom eller andre ting så ta med dette på listen også. Det er ingen regel på hvor mange spørsmål du kan ha. En retningslinje kan være 5-12 spørsmål (+/-). Har du flere eller færre er det også greit. Av erfaring kan en del spørsmål gå inn i hverandre om det blir for mange av dem. Jeg garanterer ikke at du får svar på alle eller om du får svar i det hele tatt. Det avhenger av mange faktorer. Det blir som det blir. Stol alltid på at det som skjer er det som er ment å skulle skje.

Har du relativt mange spørsmål så kan det være greit å ha med de viktigste tidlig på listen. Eventuelle spørsmål om årsakene til plager/sykdom og healing av dette kan samles som et hovedpunkt med underpunkter for hvert ubehag/problem. 

  • Husk at det skal være en liste med KUN FERDIG FORMULERTE spørsmål og ingenting annet. Altså ikke stikkord, forklaringer eller bakgrunnsinformasjon som jeg må bruke tid på å tolke og formulere om til spørsmål for deg. 
  • Hvis du skal møte hos meg så skriv ryddig og lesbart sånn at det er lett for meg å lese det du har skrevet.
  • Om det er en ONLINE SESJON så skal listen sendes til meg på forhånd (bruk samme epost-adresse som ditt svar på bestillingen ble sendt fra). 

TIPS: De beste spørsmålene er spørsmål som gir et fortellende svar (ikke ja/nei svar). 

EKSEMPLER PÅ SPØRSMÅL:

-Hvorfor valgte jeg denne inkarnasjonen?
-Hva er livsoppgaven min?
-I forhold til mine evner og interesser, hva kan føre meg nærmere livsoppgaven min?
-Jeg har et vanskelig forhold til _ _ _ (person). Hvorfor og hvordan kan det løses?
-Av mennesker jeg kjenner og har kjent før, hvem har bidratt mest til min åndelige utvikling?
-En gang hadde jeg en merkelig (drøm, følelse, hendelse). Hva skjedde og hvorfor?
-Hvordan kan jeg utvikle min intuisjon og psykiske evner?
-Hva er det beste jeg kan gjøre for min åndelige utvikling?
-Jeg har alltid hatt stor interesse for (ting/emne). Hva er grunnen til det?
-Jeg vil gjerne møte skytsengelen/åndeguiden min. Kan jeg få møte den nå?
-Helt siden _ _ _ har jeg hatt _ _ _ (tilstand/sykdom/problem). Hvorfor? Kan det heales?
-Hva er grunnen til at jeg måtte oppleve _ _ _ (situasjon/hendelse)?
-Repeterende tema/utfording (beskriv): Hva er grunnen og hva er det jeg må lære?
-Jeg ønsker å _ _ _ men føler at noe hindrer meg. Hva blokkerer meg i forhold til dette?

I tillegg vil jeg anbefale at du har en klar intensjon for sesjonen (hva du hovedsaklig ønsker å oppnå). Bestem deg for dette så fort som mulig sånn at ditt HS kan begynne jobben med å forberede deg allerede nå. På den måten er forutsetningene til stede for at du kan få en så god opplevelse som mulig i forhold til den hjelpen og de svarene du søker. Ikke vær overrasket om det oppstår endringer og forbedringer i livet ditt allerede før sesjonen! Vær spesielt oppmerksom på drømmer og meningsfulle sammentreff (synkronisiteter) som kan manifestere seg. 

For ytterligere å legge forholdene til rette så godt som mulig før sesjonen anbefaler jeg deg å kultivere en fullstendig og kjærlighetsfull tillit til ditt Høyere Selv. På den måten tar du allerede et steg ut av den 3-dimensjonale tenkemåten ("Vil det fungere? Vil jeg lykkes eller mislykkes? Vil jeg bli fornøyd eller misfornøyd?") og bevege deg inn i en høyere 4D frekvens hvor du aksepterer alt uten å dømme det, eller til og med en 5D-frekvens hvor du vil elske og verdsette din opplevelse uansett hva den blir. Dette vil hjelpe ditt eget- og andre høyere aspekter med å støtte deg og jobbe med deg i sesjonen.

FØLGENDE GJELDER FOR PERSONLIG OPPMØTE:

PARKERING: Det er ikke anledning til å parkere foran/ved huset. Det finnes imidlertid noen få parkeringsplasser i enden av Flintvegen som er rett i nærheten. Ellers er det også mulig å sette fra seg en bil i Ulvedalen ved siden av/langs veien der. Benytt inngang på kortsiden av huset på høyre side, mot nabohus (ned en steintrapp).

PS! Om du bor ett stykke unna og skal reise med buss eller tog til Fredrikstad så kan jeg hente deg på buss- eller togstasjonen (eller hotellet) og kjøre deg tilbake igjen etter endt sesjon. Gi beskjed ved bestilling om du ønsker dette! Jeg tar 100 kroner for denne servicen. Det blir billigere enn å ta drosje. Å gå fra sentrum (buss-stasjonen) tar omtrent en halv time. Noe mer om du går fra togstasjonen.

FØLGENDE GJELDER FOR ONLINE SESJONER: 

Ved BQH Online sesjoner er det visse kriterier som gjelder for datautstyr, programvare, internett-forbindelse og annet. Følgende dokument må leses innen du bestiller en online sesjon: Viktig info ved Beyond Quantum Healing Online sesjoner. Dokumentet kan lastes ned/lagres og eventuelt skrives ut.


FORESPØRSEL OM BQH-SESJONER / BESTILLING:

BQH ligger ikke ute som valgbar tjeneste på den ordinære bestillingssiden. Tjenesten kan KUN bestilles via eget bestillings-/inntaksskjema for Regresjons- og Healingreise. Her kan du fylle ut skjemaet og sende inn din BESTILLING.


Mitt BQH sertifikat

Min profilside hos Quantumhealers.com

Oppklarende svar rundt påstander og misforståelser om Quantum Healing regresjon

Sertifisert BQH utøver merke