Kombinert bestillings- og inntaksskjema for QHHT/BQH sesjoner

Før du sender din sesjonsforespørsel via skjemaet nedenfor, vennligst sørg for å ha lest om tjenesten Regresjons- og Healingreise samt egen informasjonsside for den metoden som er aktuell for deg. Du må ha lest dette før innsending av skjemaet! Det er tre valg. Enten QHHT/BQH ved personlig frammøte eller BQH-Online. Se linker til infosider for metodene nederst på siden Regresjons- og Healingreise

NB! For perioden 1. juni - 31. august, vennligst unngå å velge en dato som er mer enn 1 uke fram i tid fra den dagen du sender inn din sesjonsforespørsel. Takk!