Påstander og misforståelser om Quantum Healing regresjon

1. Jeg har lest/hørt at jeg ikke ville komme til å huske noen ting fra sesjonen. Jeg husker mye/alt. Betyr det at det ikke virket eller at jeg bare fant på alt?

-Mye av forklaringen for denne myten kan sannsynligvis tillegges Dolores Cannon og den feilaktige måten hun brukte ordet "somnubalistic" til å beskrive tilstanden av transe som hennes klienter oppnådde. Den egentlige definisjonen beskriver tilstanden man er i når man går i søvne (somnabulisme). Det Dolores mente var at klientene hennes oppnådde en tilstand av transe som gjorde at sanseinntrykkene de hadde opplevdes som meget relle/ekte for dem. Hun sa ikke at klientene aldri husket noe som helst etterpå selv om det en sjelden gang var tilfelle for enkelte. På grunn av at energien på jorden (Shuman-frekvensen) gradvis har blitt høyere de senere årene (spesielt etter 21. desember 2012 som markerte starten på den "nye tiden"), er slike tilfeller enda sjeldnere nå. Det er helt vanlig at de fleste husker alt eller store deler av hypnosen. Det kan sammenlignes med å ha hatt en livlig drøm og derfor kan ting man husker fra sesjonen raskt forsvinne fra minnet.

2. Jeg er en av dem som rett og slett ikke kan hypnotiseres.

-For å svare på dette gjengir jeg et sitat fra Dolores Cannon: «Kraften av tro er sterk. Hvis du har noen tvil om du kan bli hypnotisert så er det en sjanse for at du ikke lar deg selv gå særlig dypt. Hvis du forstår hva hypnose er og vet at du har kontroll og føler deg trygg og komfortabel sammen med en sertifisert utøver, vil komfortnivået ditt fortelle deg om du kommer til å tillate deg selv å bli hypnotisert. Alle kan bli hypnotisert hvis de ønsker det og er trygge på det.»

3. Jeg er dårlig til å visualisere og er derfor usikker på om jeg kan ha en sesjon.

-Visualisering betyr å se for seg bilder for sitt indre blikk og/eller forestille seg noe. Hvis jeg ber noen om å se for seg en rosa elefant så vil de fleste klare det fint. Om man ikke gjør det, så klarer man helt sikkert å forestille seg en. Alle vet hvordan en elefant ser ut og kjenner til fargen rosa. Om jeg forteller at elefanten i tillegg har lysegrønne prikker og plystrer på en melodi så vil du mest sannsynlig klare å forestille deg det også. Måten man får inn informasjon på vil være individuelt. De som ikke er så visuelle har gjerne en desto bedre evne til å høre, føle eller vite. Det er ingen riktig eller gal måte. Her er en øvelse du kan prøve selv: Lukk øynene dine og se for deg at du går bort til kjøleskapet, åpner døren og tar ut en sitron. Ta den med bort til benken, ta ut en kniv fra skuffen og del den i to. Skjær så en skive av den ene halvdelen. Lag et snitt i skallet på skiven, brett ut og ta et stort jafs. Legg merke til hvor surt det er og hvordan det påvirker deg. Klarte du å forestille deg det? Hvilke sanser brukte du?

4. Det kommer ikke til å fungere på meg fordi jeg er enten/eller: A) For analytisk B) For mye kontroll-freak.

-Noen kan blokkere flyten i sin egen opplevelse men med klare instrukser og god forhåndsinformasjon, fjerner vi i stor grad sannsynligheten for at det skjer. Man har nemlig ikke noe behov for å analysere noe som helst. Der og da er det min jobb. Senere kan man analysere så mye man vil når man lytter til opptaket. En gledelig opplysning til kontroll-freaker er at de uansett alltid har kontroll, men at de vil være tjent med å gi slipp på et slikt behov der og da for ikke å blokkere flyten i sin egen opplevelse. Selv om man er i transe vil man ikke si eller gjøre noe mot sin vilje. Når man tillater seg å gi slipp og være åpen for hva som enn måtte komme av inntrykk, vil man få akkurat den opplevelsen man var ment å få og som er den mest hensiktsmessige for dem der og da. Det sørger det Høyere Selvet for. 

5. Jeg har sett en film om denne tidsperioden så alt var bare min egen fantasi.

-Hvis du mener at det du opplevde var for utrolig eller usannsynlig spør jeg deg: Hvis du skulle konstruert en historie, hvor sannsynlig er det at du hadde valgt akkurat dette? Hvorfor ikke noe helt annet? Hadde du klart å komme opp med historien om du hadde prøvd? Husk at fantasien er nøkkelen til det ubevisste sinnet og er en måte for det høyere selvet å nå inn til oss på, særlig når vi sover eller er i en tilstand av transe på grensen mellom våkenhet og søvn.

6. Jeg forventet å bli utslått og ikke huske noe, så jeg ble ikke hypnotisert.

-Som tidligere nevnt har tidene forandret seg og dette var mer vanlig før. Det er anslagsvis kun 2% som ikke husker noe. De fleste husker det meste fra hypnosen umiddelbart etter sesjonen (men minner kan forsvinne raskt, som etter en drøm). Hvor mye man husker eller ikke, har ingen betydning i forhold til hva man får ut av sesjonen.

7. Sesjonen er mislykket hvis: A) Jeg ikke går til et tidligere liv. B) Mitt Høyere Selv ikke kommer gjennom og/eller gir meg noen ny informasjon.

-Ingen kan vite hvordan en sesjon vil arte seg. Min oppgave er å hjelpe deg med å oppnå en dypt avslappet tilstand av transe og deretter sende deg på en reise i tid og rom. Hvor du ender opp eller hva som skjer er helt opp til ditt Høyere Selv. Noen kan ha en helt fantastisk sesjon uten å ha besøkt et tidligere liv eller sluppet gjennom sitt Høyere Selv. Det kan være aspekter ved din opplevelse som du aldri i din villeste fantasi kunne ha tenkt deg eller forutsett. En sesjon er aldri mislykket fordi det alltid vil gi deg den erfaringen du trenger og/eller er ment å få. Om absolutt ingenting skjer så er det også en erfaring som på ett eller annet nivå er av verdi for deg, selv om du ikke klarer å se- eller forstå hva det er akkurat nå.

8. På grunn av bøker og videoer så jeg vet hva jeg har i vente.

-For en best mulig sesjon glem alt du har lest om- eller sett av andres opplevelser. For høye forventninger eller forventning om en spesifikk opplevelse eller resultat kan hindre deg i å slappe av og bare «flyte med». Kun et fåtall av Dolores' mange klienter hadde opplevelser som fikk plass i bøkene hennes. Dette fordi flertallet opplevde scener fra helt ordinære "digging potatoes lives" (les: lite spennende liv), for eksempel fra middelalderen. Det er imidlertid alltid en hensikt med det man blir vist. Selv om det ikke akkurat er egnet som spennende lesning så har det likefullt stor betydning for den som opplever det, fordi det gir en eller annen form for innsikt eller forståelse som er viktig for vedkommendes nåværende situasjon/liv.

9. Jeg kommer til å miste kontrollen og gjøre noe flaut eller ondskapsfullt (basert på feilaktig framstilling av hypnose gjennom film/TV).

-Å være i transe gjør deg i motsetning til hva du kanskje tror, mer oppmerksom og årvåken. Selv om du blir veldig avslappet så vil sansene dine være forsterket. Jeg kan garantere at du ikke vil begynne å oppføre deg på en måte som du ikke ønsker. Bevisstheten din vil alltid være tilstede men på en annen måte/nivå. Selv om det bevisste sinnet ikke har noen funksjon der og da så er det alltid med deg. Du har som sagt kontrollen. Hva du eventuelt skulle gjøre som er flaut kommer helt an på hva du mener med flaut. Å gå inn i et tidligere liv medfører som regel at man har følelsene til den (eller det) man opplever å være. Det kan være alle slags følelser. Kjærlighet, glede, takknemlighet, forelskelse, sinne, frustrasjon, engstelse, ensomhet, pågangsmot, håp, varme, kulde osv. NB! Opplever du traumatiske ting vil jeg hjelpe deg. Det er ikke nødvendig å føle på eventuelle smerter forbundet med situasjonen. Ditt Høyere Selv kjenner deg og vil ikke gi det opplevelser som du ikke er i stand til å takle. 

10. Jeg kommer til miste kontrollen og tillate andre å ha kontrollen over meg.

-Min oppgave er å være en tilrettelegger for sesjonen og fungere som en guide og hjelper for din reise/sesjon. Jeg stiller kun spørsmål om ting du opplever og flytter deg mellom viktige dager/scener i det livet du ser på når vi har fått nok informasjon. Du har alltid kontrollen. Personer i transe vil ikke gjøre noe som de normalt ellers ikke ville ha gjort. Som for eksempel å kaste seg ut av et vindu i 5. etasje. Om du har sett et underholdningsprogram hvor folk gjør morsomme ting transe, skal du vite at de er valgt nøye ut har gått med på det som skal skje.

11. QHHT/BQH vil helbrede meg øyeblikkelig og fullstendig uten at jeg behøver å gjøre noen endringer i livet mitt eller måten jeg tenker om ting på.

-Det er viktig å forstå at all healing og helbredelse avhenger av flere faktorer som har med en selv å gjøre. Min oppgave ikke er å behandle noe men være en som veileder og legger til rette for at healing skal kunne skje. Om det er nødvendig å gjøre noe selv avhenger av årsaken til symptomet. Hvis et symptom har årsak fra en hendelse i et tidligere liv, så kan det å se og forstå sammenhengen gjøre at man kan gi slipp på det og symptomet forsvinner. Hvis ens Høyere Selv sier at noe har blitt healet så er det viktig at man aksepterer det, tror på det og integrerer det som en sannhet. Hvis ikke kan symptomet komme tilbake. Et symptom (ubehag, smerte, sykdom) kan bli helbredet fullstendig der og da hvis det tillates og man ikke lenger har behov for påminnelsen, eller det kan skje over noen dager/uker. Det er også mulig å få delvis healing som «starthjelp» til selvhjelp. Noen ganger blir ikke healing innvilget. Det kan være fordi at man på et sjelenivå har valgt å ha erfaringen. For eksempel en funksjonshemming. Karma er et annet aspekt som også kan være en medvirkende årsak til at vi opplever vanskelige ting i livet. Vi møter visse omstendigheter for å erfare hvordan våre valg/handlinger har påvirket andre, for så å ta lærdom av det og forløse det. Karma er ofte skapt i et tidligere liv. Slike erfaringer er nødvendige få at vi skal utvikle oss videre som sjeler. Om et symptom eksisterer som en utløser for en ny retning eller forståelse, vil det bestå fram til hensikten har blitt oppnådd. Ofte kan det som kommer fram under en regresjon bidra til nettopp dette.

12. Du kommer til å programmere kona/mannen min med negative tanker.

-Dette er selvfølgelig ikke riktig. Slike uttalelser er basert på feilaktige oppfatninger og/eller ubegrunnet frykt. Personlig har jeg aldri opplevd noen si dette men nevner det likevel med da jeg vet at andre utøvere har opplevd å få høre dette. Jeg lar det være opp til deg og spekulere i hvilke grunner noen eventuelt skulle ha for å si noe sånt. 

13. Jeg trenger ikke å forberede noen spørsmål men kan skrive ned livshistorien min å lese den opp for deg, sånn at du vet hva du kan spørre meg om. Eller: Jeg har ikke laget noen liste med spørsmål men her har du et ark med alle stikkordene mine.

-Vær så vennlig å ikke gjør det. For å få en mest mulig produktiv sesjon er det viktig at du stiller forberedt og har med deg en liste med ferdig formulerte spørsmål som er skrevet på en ryddig måte og lesbart for meg (ved fysisk oppmøte). En sesjon tar flere timer og derfor ønsker vi å unngå å bruke ekstra tid på noe som du i utgangspunktet skulle hatt klart før du kom.

14. Det er ikke nødvendig å bruke mye tid på å forklare ting for meg.

-Den viktigste delen av sesjonen er informasjonsutvekslingen og forberedelsene vi gjør før selve regresjonen. Det spiller ingen rolle hvor mye du tror at du kan eller vet. Jeg går uansett gjennom det jeg skal for at du skal få en så god sesjon som mulig. Alt jeg gjør har en hensikt og er for å hjelpe deg.

15. Det tar for lang tid. Vanlig regresjon tar ikke mer en 1-2 timer.

-Dette er ikke tradisjonell hypnose eller regresjonsterapi. Vi forholder oss til det som er vanlig for Quantum Healing sesjoner som kan være alt fra 3-5 timer (+/-). Om det er viktig nok for deg å ha en sesjon så prioriterer du å sette av den tiden som må til for å kunne gjøre dette.

16. Hvis jeg ikke tror på tidligere liv eller Gud, kan jeg likevel ha en sesjon?

-Å tro på tidligere liv, Gud eller noe som helst annet er ingen forutsetning for å kunne ha en sesjon. Du vil likevel ha samme mulighet som alle andre til å ha opplevelser og få innsikter, svar og healing. Hvordan du velger å forklare det hele er det helt opp til deg. Det spiller ingen rolle så lenge det tjener sin hensikt og er til hjelp.

17. Det er skummelt å ikke vite hva som vil skje. Vet ikke om jeg vil takle det. 

-Det er et veldig kort og enkelt svar på det: Man vil aldri bli vist noe som man ikke er i stand til takle. Husk at ditt Høyere Selv kjenner deg og vet nøyaktig hva du trenger og på hvilken måte. Det er alltid med deg og passer på deg. Det vil alltid det beste for deg og ønsker å hjelpe deg.

18. Jeg tror ikke at det var mitt Høyere Selv. Det høres ut som meg så jeg må ha funnet på alt. Det føltes som mine egne tanker og at det var jeg som svarte på mine egne spørsmål.

-Ditt Høyere Selv er ikke separat fra deg. Det er en del av deg som eksisterer på et høyere nivå av bevissthet og som du oppnår en sterkere kontakt med. "Det" (Høyere Selv) kommuniserer til deg/gjennom deg (du kanaliserer informasjonen som kommer til deg) og oppleves ikke nødvendigvis som noe spesielt. Noen kan oppleve det som noe merkelig eller rart. Dette er individuelt men alltid trygt. Grunnen til at du kan føle at det var dine egne tanker er fordi vi allerede har alle svarene i oss, men at vi i vår vanlige dagsbevissthet ikke er i like god stand til å hente tak i dem og stole på dem. Hvis svarene virket kjent for deg og noe du mener at du allerede visste, betyr det at du har en god forbindelse til ditt Høyere Selv i det daglige, hvilket er veldig bra.

19. Jeg er ikke sikker på om jeg kan bli helbredet. Det kan kanskje fungere for andre men jeg tror ikke at det vil virke på meg.

-Hva har du opplevd (blitt lært) som gjør at du oppfatter deg selv å være mindre verdt enn andre? Vi er alle en del av Gud og Gud er ALT SOM ER. Gud gjør ikke forskjell på deler av seg selv. Vi har alle de samme mulighetene fordi vi er den samme. Som en del av Gud har vi skaperkraft. Skaperkraften virker gjennom tanker, ord og handlinger og former det som til enhver tid er vår sannhet/virkelighet. Om din sannhet er at du ikke fortjener det eller ikke er verdig nok til å bli helbredet, er det mulig at du blokkerer for din egen healing. Dessverre er det også noen som ikke ønsker å bli helbredet (bevisst eller ubevisst). De vil ikke gi slipp på de fordelene som plagen/sykdommen gir dem. For eksempel oppmerksomhet fra andre. For enkelte har «stakkars meg» rollen blitt en stor del av deres identitet og noe de er redd for å miste, fordi det er en viktig del av det de oppfatter seg selv å være. 

20. Jeg følte meg bra i noen dager etter sesjonen men det varte ikke.

-Det kan være flere grunner til at klienter opplever dette: 1) De har ikke hørt på lydopptaket. 2) De har ikke fulgt rådene de fikk. 3) De betviler hele opplevelsen og healingen som ble gitt. 4) Healing kan skje på mange plan i mange dager/uker etterpå. Det er ikke uvanlig at symptomer kan bli forsterket i en periode mens healing pågår (såkalt «healingkrise»).

21. QHHT/BQH er tull. Man må være sprø for å tro på noen av de historiene.

-Folk må få lov til å mene hva de vil. Om du har lyst å prøve QHHT og noen av dine nærmeste reagerer på en sånn måte, be dem om å respektere at du har en annen oppfatning enn dem. Slike uttalelser er som regel basert på synsing om noe de ikke har kunnskap om eller erfaring med. Enkelte latterliggjør alt som vitenskapen ikke kan bevise. Det er mye vi mennesker ikke er i stand til verken å forstå eller måle. Det nærmeste vi kommer er andre menneskers personlige opplevelser og erfaringer.

22. Hvis jeg slapper av for mye kommer jeg ikke til å klare å holde meg våken.

-Du kommer til å bli veldig avslappet men så lenge du ikke er utslitt og/eller veldig trøtt, så kommer ikke til å sovne. (Unngå å bruke medisiner eller annet som virker sløvende eller oppkvikkende før en sesjon.) Om du av en eller annen grunn ikke tillater deg selv å slappe helt av så kan det hindre flyten i opplevelsen. Som for eksempel stress, anspenthet, nervøsitet, frykt eller for store forventninger. Dette er også en av grunnene til at vi skal ha en god samtale før selve regresjonen. Det er viktig å vite at du ikke skal gjøre eller prestere noe som helst, kun slappe helt av og legge merke til detaljene i det du observerer/sanser, og snakke med meg underveis. Du har ikke behov for å skulle forstå ting, bare stole på at det er en mening med det og at det fører til noe viktig. Skulle du mot formodning sovne, legger jeg fort merke til dette og vekker deg sånn at vi kan fortsette.

23. Det var ikke mitt Høyere Selv som snakket fordi jeg ønsker å bli eiendomsmekler og det sa at jeg burde bli barnesykepleier og flytte til India.

-Hvis du sier noe som du overhodet ikke hadde forventet eller ikke er enig i, så er det en god indikator på at informasjonen kommer fra ditt Høyere Selv. Hvorfor skulle du ellers si det?